เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการแลกเปลี่ยน Osaka University Exchange Program Fall 2023 Intake

Osaka University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน \"Osaka University Exchange Program Fall 2023 Intake\" เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างเดือนกันยายน 2566 - กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และมีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป จำกัดจำนวน 5 ราย จำนวน 4 โครงการ

1. iExPo (Regular Exchange Program for Partner University Only) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนใน Osaka University ซึ่งส่วนใหญ่เปิดสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยต้องยื่นผลสอบภาษาญี่ปุ่น ระดับ JLPT N1 หรือ N2

2. OUSSEP สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 ที่สนใจด้านภาษาศาสตร์ โดยต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL iBT 80 หรือ IELTS 6.0

3. FrontierLab สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่ศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL iBT 80 หรือ IELTS 6.0

4. Maple Program สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (หลักสูตร 1 ปี)

- ผู้สนใจโปรดตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Application Guide for Students (คลิกที่นี่ - https://docs.google.com/viewer?url=https://pharmacy.mahidol.ac.th/docs/dl.php?to=MTMyMTY=)

- ผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของ Osaka University และสามารถสมัครขอรับทุน JASSO ได้ โดย JASSO ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่สนใจ จัดเตรียมและส่งเอกสาร ดังนี้ (ไม่รับเอกสารทางอีเมล)
1. Statement of purpose
2. Transcript
3. Academic reference letter
4. Official language test report
5. Photocopy of passport
6. Research application (FrontierLab)

ติดต่อสอบถาม/ส่งเอกสารมายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อขอรับ Password สำหรับ Log-in เข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ (ระบบปิดวันที่ 20 มีนาคม 2566)
มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 835 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้