เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต จัดกิจกรรมออนไลน์ “2Days with MUPY” รอบที่ 2

อ่านแล้ว 112 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566  

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 19.00-21.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต จัดกิจกรรมออนไลน์ “2Days with MUPY หัวข้อ เกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษา ประจำปี 2567" เป็นรอบที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ปรีชา มนทกานติกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เป็นวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 90 คน

สำหรับกิจกรรม "2Days with MUPY หัวข้อ เกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษา ประจำปี 2567" รอบที่ 2 เป็นการบรรยายและแนะนำเกี่ยวกับเกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) ของคณะฯ ทั้งในรอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2 โควตา (พื้นที่) รอบที่ 3 กสพท. และ Central Admission ที่กำลังจะเริ่มเปิดรับสมัครในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 นี้เป็นต้นไป รวมไปถึงการแนะนำแนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรตลอดทั้ง 6 ปี กิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ทุนการศึกษา โอกาสและความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพหลัง เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเกณฑ์การรับสมัครต่างๆ แนะนำการเตรียมตัวและตอบข้อซักถามสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) ของคณะฯ เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีการการวางแผนและเตรียมความพร้อมเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี อีกทั้งยังช่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างอีกด้วย

สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2567 สามารถตรวจสอบรายละเอียดและเกณฑ์การรับสมัครได้ที่เว็บไซต์

- https://tcas.mahidol.ac.th

- https://pharmacy.mahidol.ac.th/admissions/main.php

Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สมุนไพรป้องกันยุง 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้