เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


หลักสูตร MU-HTA จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Extended cost-effectiveness analysis: Method for incorporating equity into economic evaluation

อ่านแล้ว 1,424 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 05 กรกฎาคม 2564  
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.ภก.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ วิทยากรรับเชิญจาก College of Pharmacy, University of Utah ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ให้เกียรติในการเป็นวิทยากรรับเชิญเพื่อบรรยายพิเศษในหัวข้อ Extended cost-effectiveness analysis: Method for incorporating equity into economic evaluation จัดโดย หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (MU-HTA) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไปจากหลากหลายประเทศ ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังจำนวน 106 คน นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในเป้าหมายที่ 4 คือ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป้าหมายที่ 17 คือ เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


กาแฟ…ระวังในโรคใด? 2 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้