เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ข้อมูลทั่วไป


ติดต่อสอบถาม:
โทรศัพท์ : 0-2644-8703ภาคสรีรวิทยารับผิดชอบสอนเนื้อหาเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ , สรีรวิทยา และพยาธิสรีรวิทยา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และรับผิดชอบสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งอาจารย์จะรับผิดชอบในแต่ละรายวิชารวมทั้งวิชาเลือก เช่น คอมพิวเตอร์ในทางเภสัชกรรม , อาหารและยาในทางกีฬาและการออกกำลังกาย

งานการวิจัยของอาจารย์ในภาควิชาสรีรวิทยาได้ทำการวิจัยในหลายระบบ เช่น ระบบต่อมไร้ท่อ, ระบบทางเดินอาหาร , ระบบไหลเวียนโลหิตกับระบบหัวใจ และระบบประสาท เป็นต้น โดยงานวิจัยส่วนใหญ่ที่ศึกษาเกี่ยวกับพืชสมุนไพร ซึ่งมีผลงานวิจัยได้ถูกตีพิมพ์เป็นวรสารภายในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้อาจารย์ในภาควิชามีบทบาทเป็นเภสัชกรชุมชนในร้านขายยาของคณะ รวมทั้งจัดการประชุมด้านการศึกษาและการอบรมของสรีรวิทยาสมาคมและคณะเภสัชศาสตร์


โทรศัพท์ : 0-2644-8703

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้