เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2564
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2516 |

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


1
A cosmetic perspective on the antioxidant flavonoids from nymphaea lotus l.
Tungmunnithum D*, Kongsawadworakul P*, Hano C*. Cosmetics 2021; 8(1): 12: 1-9.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS
2
A novel nucleic lateral flow assay for screening phaR-containing Bacillus spp.
Wint NY, Han KK, Yamprayoonswat W, Ruangsuj P, Mangmool S, Promptmas C, Yasawong M*. Journal of microbiology and biotechnology 2021; 31(1): 123-129.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS
3
A rapid stability indicating HPLC method for determination of quetiapine fumarate in tablets and extemporaneous formulations.
Nuchtavorn N*, Leanpolchareanchai J, Chanton D, Supapsophon P, Chongruchiroj S, Chatmapanrangsee J, Suksiriworapong J*. Pharmaceutical Chemistry Journal 2021; 55(8): 845-854.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
4
A systematic review and meta-analysis of genotype-based and individualized data analysis of SLCO1B1 gene and statin-induced myopathy.
Turongkaravee S, Jittikoon J*, Lukkunaprasit T, Sangroongruangsri S, Chaikledkaew U, Thakkinstian A. Pharmacogenomics J 2021; 21(3): 296-307.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
5
A systematic review of demand-side methods of estimating the societal monetary value of health gain.
Gloria MAJ, Thavorncharoensap M*, Chaikledkaew U, Youngkong S, Thakkinstian A, Culyer AJ. Value in Health 2021; 24(10): 1423-1434.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmed
6
A systematic review of economic evaluations of vaccines in Middle East and North Africa countries: is existing evidence good enough to support policy decision-making?.
Nagi MA, Luangsinsiri C, Thavorncharoensap M*. Expert Review of Pharmacoeconomics and Outcomes Research 2021; 21(6): 1159-1178.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
7
A versatile approach to the synthesis of glycans containing mannuronic acid residues.
Alex C, Visansirikul S, Demchenko AV*. Org biomol chem 2021; 19(12): 2731-2743.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
8
Acute enhancing effect of a standardized extract of Centella asiatica (ECa 233) on synaptic plasticity: an investigation via hippocampal long-term potentiation.
Boondam Y, Tantisira MH, Tilokskulchai K, Tapechum S, Pakaprot N*. Pharmaceutical Biology 2021; 59(1): 367-374.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
9
Antibiotic use evaluation using WHO methodology in a private hospital, Yangon, Myanmar.
Maung H, Riewpaiboon A, Chanjaruporn *F. Pharmaceutical Sciences Asia 2021; 48(3): 269-276.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
10
Antidiabetic effects of Maclura cochinchinensis (Lour.) corner heartwood extract.
Chewchinda S, Leakaya N, Sato H, Sato VH*. Journal of traditional and complementary medicine 2021; 11(1): 68-74.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
11
Antihyperlipidemic and antioxidant activities of flavonoid-rich extract of ziziphus lotus (L.) lam. fruits.
Bencheikh N, Bouhrim M, Merrouni IA, Boutahiri S, Kharchoufa L, Addi M*, Tungmunnithum D, Hano C, Eto B, Legssyer A, Elachouri M. Applied Sciences (Switzerland) 2021; 11(17): 7788.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS
12
Antioxidant and anticholinesterase activities of extracts and phytochemicals of syzygium antisepticum leaves.
Mangmool S, Kunpukpong I, Kitphati W, Anantachoke N*. Molecules 2021; 26(11): 3295.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
13
Antioxidant, a-glucosidases and a-amylase inhibitory activities of persicaria odorata.
Thongra-ar K, Rojsanga P, Chewchinda S, Mangmool S, Sithisarn P*. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 2021; 20(3): 1-14.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
14
Anti-SARS-CoV-2 activity of andrographis paniculata extract and its major component andrographolide in human lung epithelial cells and cytotoxicity evaluation in major organ cell representatives.
Sa-Ngiamsuntorn K, Suksatu A, Pewkliang Y, Thongsri P, Kanjanasirirat P, Manopwisedjaroen S, Charoensutthivarakul S, Wongtrakoongate P, Pitiporn S, Chaopreecha J, Kongsomros S, Jearawuttanakul K, Wannalo W, Khemawoot P, Chutipongtanate S, Borwornpinyo S, Thitithanyanont A, Hongeng S. Journal of Natural Products 2021; 84(4): 1261-1270.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
15
Association of HLA genotypes with Beta-lactam antibiotic hypersensitivity in children.
Singvijarn P, Manuyakorn W*, Mahasirimongkol S, Wattanapokayakit S, Inunchot W, Wichukchinda N, Suvichapanich S, Kamchaisatian W, Benjaponpitak S. Asian Pac J Allergy Immunol 2021; 39(3): 197-205.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmed
16
Bempedoic acid: A new non-statin drug for the treatment of dyslipidemia.
Wichaiyo S*, Supharattanasitthi W. Clinical Drug Investigation 2021; 41(10): 843-851.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
17
Bioanalytical method validation for determination of rosmarinic acid in simulated biological media using hplc.
Chooluck K*, Rojsanga P, Phechkrajang C, Jaturanpinyo M. International Journal of Applied Pharmaceutics 2021; 13(2): 110-113.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
18
BRET-based assay to specifically monitor β(2)AR/GRK2 interaction and β-arrestin2 conformational change upon βAR stimulation.
Parichatikanond W, Kyaw ETH, Madreiter-Sokolowski CT, Mangmool S*. Methods Cell Biol 2021; 166: 67-81.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmed
19
Cartilage oligomeric matrix protein as a marker of progressive liver fibrosis in biliary atresia.
Udomsinprasert W*, Angkathunyakul N, Jittikoon J, Chaikledkaew U, Vejchapipat P, Poovorawan Y, Honsawek S. Scientific Reports 2021; 11(1): 16695.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
20
Case studies for implementing MCDA for tender and purchasing decisions in hospitals in Indonesia and Thailand.
Holtorf A-P*, Kristin E, Assamawakin A, Upakdee N, Indrianti R, Apinchonbancha N. Journal of Pharmaceutical Policy and Practice 2021; 14(1): 52.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
21
Cellular senescence in liver fibrosis: Implications for age-related chronic liver diseases.
Udomsinprasert W*, Sobhonslidsuk A, Jittikoon J, Honsawek S, Chaikledkaew U. Expert Opinion on Therapeutic Targets 2021; 25(9): 799-813.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmed
22
Characterization of bioactive phenolics and antioxidant capacity of edible bean extracts of 50 fabaceae populations grown in Thailand.
Tungmunnithum D*, Drouet S, Lorenzo JM, Hano C. Foods 2021; 10(12) : 3118.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmed
23
Chitosan elicitation impacts flavonolignan biosynthesis in silybum marianum (L.) gaertn cell suspension and enhances antioxidant and anti-inflammatory activities of cell extracts.
Shah M, Jan H, Drouet S, Tungmunnithum D, Shirazi JH, Hano C, Abbasi BH*. Molecules 2021; 26(4): 791.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
24
Cinnamaldehyde: A plant-derived antimicrobial for overcoming multidrug-resistant Acinetobacter baumannii infection.
Thirapanmethee K, Kanathum P, Khuntayaporn P, Huayhongthong S, Surassmo S, Chomnawang MT*. European Journal of Integrative Medicine 2021; 101376.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
25
Circulating levels of interleukin-6 and interleukin-10, but not tumor necrosis factor-alpha, as potential biomarkers of severity and mortality for COVID-19: systematic review with meta-analysis.
Udomsinprasert W*, Jittikoon J, Sangroongruangsri S, Chaikledkaew U. Journal of clinical immunology 2021; 41(1): 11-22.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmed
26
Clitoria ternatea flower extract attenuates postprandial lipemia and increases plasma antioxidant status responses to a high-fat meal challenge in overweight and obese participants.
Thilavech T, Adisakwattana S, Channuwong P, Radarit K, Jantarapat K, Ngewlai K, Sonprasan N, Chusak C*. Biology 2021; 10(10): 975.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmed
27
Clusterin is associated with systemic and synovial inflammation in knee osteoarthritis.
Ungsudechachai T, Honsawek S, Jittikoon J, Udomsinprasert W*. Cartilage 2021; 13: 1 : 1557S-1565S.
ผลงานจาก: . Indexed in=pubmed
28
Colistin dosing regimens against pseudomonas aeruginosa in critically ill patients: An application of monte carlo simulation.
Nguyen VTK, Montakantikul P, Tragulpiankit P, Houngsaitong J, Shuib MF. Antibiotics 2021; 10(5): 595.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
29
Comparative metabolomics of reproductive organs in the genus aesculus (sapindaceae) reveals that immature fruits are a key organ of procyanidin accumulation and bioactivity.
Green A, Padilla-Gonzalez GF, Phumthum M, Simmonds MSJ, Sadgrove NJ*. Plants (Basel) 2021; 10(12) : 2695.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmed
30
Comparative study of phenotypic-based detection assays for carbapenemase-producing Acinetobacter baumannii with a proposed algorithm in resource-limited settings.
Khuntayaporn P, Thirapanmethee K, Kanathum P, Chitsombat K, Chomnawang MT*. PLoS ONE 2021; 16(11): e0259686.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmed
31
Comparison of antioxidant and a-glucosidase inhibitory activities in different cultivars of five mango (mangi fera indica L.) leaf extracts.
Chewchinda S, Suriyaphan O, Kanchanadumkerng P, Sato H, Sato VH*. Chiang mai university journal of natural sciences 2021; 20(1): 1-16.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
32
Cost analysis of influenza vaccination for pregnant women in Thailand.
Riewpaiboon A*. Pharmaceutical sciences asia 2021; 48(2) : 99-106.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
33
Cost of premature mortality attributable to smoking in the Middle East and North Africa.
Nagi M, Riewpaiboon A, Thavorncharoensap M*. Eastern Mediterranean Health Journal 2021; 27(10): 974-983.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmed
34
Cost-effectiveness analysis of diagnostic tests for para-aortic lymph node detection in locally advanced cervical cancer.
Katanyoo K, Chaikledkaew U*, Thavorncharoensap M, Riewpaiboon A. Clinicoecon Outcomes Res 2021; 13: 943-955.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmed
35
Cost-utility analysis of dapagliflozin compared to sulfonylureas for type 2 diabetes as second-line treatment in indian healthcare payer’s perspective.
Bagepally BS, Chaikledkaew U*, Youngkong S, Anothaisintawee T, Thavorncharoensap M, Dejthevaporn C, Thakkinstian A. ClinicoEconomics and Outcomes Research 2021; 13: 897-907.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmed
36
Cost-utility analysis of drug treatments in patients with polypoidal choroidal vasculopathy in Thailand.
Sangroongruangsri S, Chaikledkaew U*, Hanusaha P, Ratanapakorn T, Ruamviboonsuk P. ClinicoEconomics and Outcomes Research 2021; 13: 917-926.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmed
37
Cost-utility analysis of vasoconstrictors plus albumin in the treatment of thai patients with type 1 hepatorenal syndrome.
Sangroongruangsri S, Kittrongsiri K, Charatcharoenwitthaya P, Sobhonslidsuk A, Chaikledkaew U*. ClinicoEconomics and Outcomes Research 2021; 13: 703-715.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
38
Curcumin inhibited hepatitis B viral entry through NTCP binding.
Thongsri P, Pewkliang Y, Borwornpinyo S, Wongkajornsilp A, Hongeng S, Sa-Ngiamsuntorn K*. Sci Rep 2021; 11(1): 19125.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmed
39
Cyclooxygenase-2 inhibitory activity of chromone compounds by comparative molecular field analysis (Comfa).
Laosumrit W, Ungwitayatorn J* Chiang Mai Journal of Science 2021; 48(4): 1045-1056.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
40
CYP2E1, GSTM1, and GSTT1 genetic polymorphisms and their associations with susceptibility to antituberculosis drug-induced liver injury in Thai tuberculosis patients.
Chanhom N, Wattanapokayakit S, Satproedprai N, Suvichapanich S, Mahasirimongkol S, Chaikledkaew U, Udomsinprasert W, Mushiroda T, Jittikoon J*. Heliyon 2021; 7(4): e06852.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
41
Cytochrome oxidase 2 (Cox2), β-tubulin (tub) and chitin synthase subunit 2 (chs2) expression in pythium insidiosum thai strains.
Kammarnjassadakul P*, Rangsipanuratn W, Sriprapun M, Ngamsakulrungruj P, Palaga T, Sritunyalucksana K, Chindamporn A. Walailak Journal of Science and Technology 2021; 18(8): 9433.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
42
De novo transcriptome analysis and identification of candidate genes associated with triterpenoid biosynthesis in Trichosanthes cucumerina L.
Lertphadungkit P, Qiao X, Sirikantaramas S, Satitpatipan V, Ye M, Bunsupa S*. Plant Cell Reports 2021; 40(10): 1845-1858.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
43
Degradable alginate hydrogel microfiber for cell-encapsulation based on alginate lyase loaded nanoparticles.
Keaswejjareansuk W, Keawmaloon S, Sawangrat N, Puttipipatkhachorn S, Yata T, Maitarad P, Shi LY, Khongkow M, Namdee K*. Materials Today Communications 2021; 28: 102701.
ผลงานจาก: . Indexed in=ISI-WOS
44
Determination of Chinese hamster ovary (CHO) cell densities and antibody titers from small volumes of cell culture supernatants using multivariate analysis and partial least squares regression of UV-Vis spectra.
Jarusintanakorn S, Phechkrajang C, Khongkaew P, Mastrobattista E*, Yamabhai M. Analytical and Bioanalytical Chemistry 2021; 413(23): 5743-5753.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
45
Development and applications of liquid chromatography-mass spectrometry for simultaneous analysis of anti-malarial drugs in pharmaceutical formulations.
Chutvirasakul B, Joseph JF, Parr MK, Suntornsuk L*. Journal of pharmaceutical and biomedical analysis 2021; 195: 113855.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
46
Development and validation of a simple high performance liquid chromatography/uv method for simultaneous determination of urinary phthalates in human urine.
Thadsri T, Chooluck K, Chingunpitak J, Supornsilchai V, Nosoongnoen W*. Chiang Mai Journal of Science 2021; 48(5): 1374-1380.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
47
Diagnostic value of interleukin-34 as a novel biomarker for severity of knee osteoarthritis.
Udomsinprasert W*, Panon K, Preechanukul S, Jittikoon J, Jinawath A, Honsawek S. Cartilage 2021; 13(2_suppl): 1174S-1184S.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
48
Differential induction of antioxidant and anti-inflammatory phytochemicals in agitated micro-shoot cultures of Ajuga integrifolia Buch. Ham. ex D.Don with biotic elicitors.
Ullah MA, Gul FZ, Khan T, Bajwa MN, Drouet S, Tungmunnithum D, Giglioli-Guivarc’h N, Liu C, Hano C, Abbasi BH*. AMB Express 2021; 11(1): 137.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmed
49
Diversity of chemical structures and biosynthesis of polyphenols in nut-bearing species.
Aneklaphakij C, Saigo T, Watanabe M, Naake T, Fernie AR, Bunsupa S, Satitpatipan V, Tohge T*. Frontiers in Plant Science 2021; 12: 642581.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
50
Economic analysis for national immunization program planning: A case of rotavirus vaccines in Burundi.
Niyibitegeka F, Riewpaiboon A*, Youngkong S, Thavorncharoensap M. Vaccine 2021; 39(8) :1272-1282.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
51
Economic burden of childhood diarrhea in Burundi.
Niyibitegeka F, Riewpaiboon A*, Youngkong S, Thavorncharoensap M. Global Health Research and Policy 2021; 6(1): 13.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
52
Economic evaluation of adjuvant trastuzumab therapy for HER2-positive early-stage breast cancer: systematic review and quality assessment.
Genuino AJ, Gloria MAJ, Chaikledkaew U*, Reungwetwattana T, Thakkinstian A. Expert Review of Pharmacoeconomics and Outcomes Research 2021; 21(5): 1001-1010.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmed
53
Economic evaluation of population-based type 2 diabetes mellitus screening at different healthcare settings in Vietnam.
Toi PL, Wu O, Thavorncharoensap M, Srinonprasert V, Anothaisintawee T, Thakkinstian A, Phuong NK, Chaikledkaew U*. PLoS One 2021; 16(12): e0261231.
ผลงานจาก: . Indexed in=pubmed
54
Economic evaluation of rotavirus vaccination: an important step of the introduction to the national immunization program in Thailand.
Rochanathimoke O, Riewpaiboon A, Praditsitthikorn N, Tharmaphornpilas P, Jiamsiri S, Thavorncharoensap M, Postma MJ. Expert Review of Pharmacoeconomics and Outcomes Research 2021; 21(4): 811-819.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
55
Economic evaluations of artificial intelligence in ophthalmology.
Ruamviboonsuk P, Chantra S, Seresirikachorn K, Ruamviboonsuk V, Sangroongruangsri S. Asia-Pacific journal of ophthalmology (Philadelphia, Pa.) 2021; 10(3): 307-316.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
56
Educational program to improve hypertension knowledge by a community pharmacist in a rural district in Indonesia.
Wulandari UA, Kristina SA, Chindavijak B, Chulavatnatol S, Nathisuwan S*. JACCP journal of the american college of clinical pharmacy 2021; 4(6): 711-717.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS
57
Effect of chemical linkers of curcumin conjugated hyaluronic acid on nanoparticle properties and in vitro performances in various cancer cells.
Thummarati P, Suksiriworapong J, Sakchaisri K, Junyaprasert VB*. Journal of drug delivery science and technology 2021; 61: 102323.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS
58
Effect of pH on iontophoretic transport of pramipexole dihydrochloride across human epidermal membrane.
Saepang K, Li SK, Chantasart D*. Pharmaceutical Research 2021; 38(4): 657-668.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
59
Effect of pulsed direct current on iontophoretic delivery of pramipexole across human epidermal membrane in vitro.
Saepang K, Li SK, Chantasart D*. Pharmaceutical Research 2021;38(7): 1187-1198.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
60
Effect of tomato, lycopene and related products on blood pressure: A systematic review and network meta-analysis.
Rattanavipanon W, Nithiphongwarakul C, Sirisuwansith P, Chaiyasothi T, Thakkinstian A, Nathisuwan S, Pathomwichaiwat T*. Phytomedicine 2021; 88: 153512.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmed
61
Effects of curcuma comosa roxb. Extract on the expression of cyp450s in immortalized hepatocyte-like cells (imhc).
Petchuay P, Kitiyanant Y, Tuchinda P, Hongeng S, Sa-Ngiamsuntorn K, Keeratinijakal V, Borwornpinyo S, Morales NP*. Walailak journal of science and technology 2021; 18(2): 6704: 1-14.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
62
Effects of dosing frequency on the clinical efficacy of ampicillin/sulbactam in Japanese elderly patients with pneumonia: A single-center retrospective observational study.
Suzuki T*, Sugiyama E, Nozawa K, Tajima M, Takahashi K, Yoshii M, Suzuki H, Sato VH, Sato H. Pharmacol res perspect 2021; 9(2): e00746.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
63
Effects of natural sugar on acidogenic potential, biofilm biomass, and antiseptic resistance of oral streptococci.
Kanchanadumkerng P, Wongsariya K*. Current applied science and technology 2021; 21(3) :545-556.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
64
Effects of pharmacist interventions on heart failure outcomes: A systematic review and meta-analysis.
Arunmanakul P, Kengkla K, Chaiyasothi T, Phrommintikul A, Ruengorn C, Permsuwan U, Thakkinstian A, Page RL, II, Munger MA, Nathisuwan S, Chaiyakunapruk N*. JACCP Journal of the American College of Clinical Pharmacy 2021; 4(7): 871-882.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS
65
Efficacy comparison between oral erythromycin versus domperidone for the treatment of feeding intolerance in preterm neonates.
Sukwuttichai P, Boonkasidecha S, Montakantikul P, Vimolsarawong N. Pediatrics and Neonatology 2021; 62(5): 543-549.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmed
66
Enhancement of lipolysis in 3T3-L1 Adipocytes by nitroarene capsaicinoid analogs.
Laolob T, Bunyapraphatsara N, Waranuch N, Pongcharoen S, Punyain W, Chancharunee S, Sakchaisri K, Pratuangdejkul J, Chongruchiroj S, Kielar F, Wichai U*. Natural product communications 2021; 16(1).
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS
67
Enzyme-linked immunosorbent assay using fragment antigen-binding (Fab) antibody for determination of deoxymiroestrol, a potent phytoestrogen from Pueraria candollei.
Sae-Foo W, Krittanai S, Juengsanguanpornsuk W, Yusakul G, Kitisripanya T, Sakamoto S, Putalun W*. Food and Agricultural Immunology 2021; 32(1): 336-348.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS
68
Erianthridin suppresses non-small-cell lung cancer cell metastasis through inhibition of Akt/mTOR/p70(S6K) signaling pathway.
Pothongsrisit S, Arunrungvichian K, Hayakawa Y, Sritularak B, Mangmool S, Pongrakhananon V*. Scientific reports 2021; 11(1): 6618.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
69
Evaluation of potassium peroxymonosulfate (MPS) efficacy against SARS-CoV-2 virus using RT-qPCR-based method.
Tulalamba W, Assawamakin A, Thayananuphat A, Viprakasit V*. International Journal of Infectious Diseases 2021; 110: 162-164.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmed
70
Flavone-rich fractions and extracts from oroxylum indicum and their antibacterial activities against clinically isolated zoonotic bacteria and free radical scavenging effects.
Sithisarn P*, Rojsanga P, . Molecules (Basel, Switzerland) 2021; 26(6): 1773.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
71
Formulation and pharmaceutical evaluation of extemporaneous α-arbutin creams for the treatment of melasma.
Teeranachaideekul V, Boonsongsawat W, Asanawittaya W, Jintapattanakit A, Chantasart D, Wongrakpanich A*. Int J pharm compd 2021; 25(1): 62-72.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmed
72
Four novel phenanthrene derivatives with α-glucosidase inhibitory activity from gastrochilus bellinus.
San HT, Chatsumpun N, Juengwatanatrakul T, Pornputtapong N, Likhitwitayawuid K, Sritularak B*. Molecules (basel, Switzerland) 2021; 26(2): 418.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
73
Gambogic acid inhibits Wnt/β-catenin signaling and induces ER stress-mediated apoptosis in human cholangiocarcinoma.
Suksen K, Janpipatkul K, Reabroi S, Anantachoke N, Reutrakul V, Chairoungdua A, Thongon N, Bhukhai K. Asian Pac J Cancer Prev 2021; 22(6): 1913-1920.
ผลงานจาก: . Indexed in=pubmed
74
Global DNA hypomethylation of Alu and LINE-1 transposable elements as an epigenetic biomarker of anti-tuberculosis drug-induced liver injury.
Udomsinprasert W*, Sakuntasri W, Jittikoon J, Chaikledkaew U, Honsawek S, Chantratita W, Wattanapokayakit S, Mahasirimongkol S. Emerging Microbes and Infections 2021; 10(1): 1862-1872.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
75
Green extraction of antioxidant flavonoids from pigeon pea (Cajanus cajan (L.) millsp.) seeds and its antioxidant potentials using ultrasound-assisted methodology.
Tungmunnithum D*, Drouet S, Lorenzo JM, Hano C*. Molecules 2021; 26(24): 7557.
ผลงานจาก: . Indexed in=pubmed
76
Green extraction optimization of triterpenoid glycoside-enriched extract from Centella asiatica (L.) Urban using response surface methodology (RSM).
Thong-on W, Pathomwichaiwat T, Boonsith S, Koo-amornpattana W, Prathanturarug S*. Scientific Reports 2021; 11(1): 22026.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmed
77
Guideline concordance of bisphosphonates used for osteoporosis in a university hospital, Thailand.
Anusathitwattana S, Sa-ngasoongsong P, Montakantikul P, Lekpittaya N, Chindavijak B*. Pharmaceutical sciences asia 2021; 48(1): 52-60.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
78
Health seeking behavior and experiences related to HIV treatment of people living with HIV (PLHIV) in Yangon, Myanmar.
Aung HNY, Riewpaiboon A, Sunantiwat M, Hone S, Thavorncharoensap M*. Pharmaceutical Sciences Asia 2021; 48(4): 320-329.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
79
HLA-A*24:07 as a potential biomarker for carbamazepine-induced Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis in Filipino patients.
Capule F, Tragulpiankit P, Mahasirimongkol S, Jittikoon J, Wichukchinda N, Alentajan-Aleta LT, Barit J-VJ, Casanova-Gutierrez J, Cabral-Lim L, Baltazar Reyes JP, Roa F, Salonga R, San Gabriel KF, Silao CL. Pharmacogenomics 2021; 22(8): 465-472.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
80
HPLC and chemometrics-assisted spectroscopic methods used for determination of dissolution of paracetamol and orphenadrine citrate in a combination tablet.
Sonchai S, Phechkrajang C, Rojsanga P*. Pharmaceutical Sciences Asia 2021; 48(6): 557-566.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
81
HPTLC-densitometric and TLC-image analysis method for determination of alkaloids crebanine and dicentrine in Stephania venosa tuber and their commercial products.
Chewchinda S, Kongkiatpaiboon S*. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 2021; 45(2): 148-154.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
82
Impact of geriatric pharmacy specialist interventions to reduce potentially inappropriate medication among hospitalized elderly patients at medical wards: A prospective quasi-experimental study.
Chivapricha W, Srinonprasert V, Suansanae T*. Drugs real world outcomes 2021; 8(1): 39-47
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmed
83
Improvement of stilbene production by mulberry Morus alba root culture via precursor feeding and co-elicitation.
Inyai C, Yusakul G, Komaikul J, Kitisripanya T, Likhitwitayawuid K, Sritularak B, Putalun W*. Bioprocess and biosystems engineering 2021; 44(4):653-660.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmed
84
Incidence and clinical manifestation of iatrogenic opioid withdrawal syndrome in mechanically ventilated patients.
Taesotikul S, Dilokpattanamongkol P, Tangsujaritvijit V, Suthisisang C*. Current Medical Research and Opinion 2021; 37(7) : 1213-1219.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
85
Incremental net monetary benefit of bariatric surgery: Systematic review and meta-analysis of cost-effectiveness evidences.
Noparatayaporn P, Thavorncharoensap M*, Chaikledkaew U, Bagepally BS, Thakkinstian A. Obesity Surgery 2021; 31(7): 3279-3290.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
86
Influence of gallic acid and thai culinary essential oils on antibacterial activity of nisin against streptococcus mutans.
Jiamboonsri P*, Kanchanadumkerng P. Advances in Pharmacological and Pharmaceutical Sciences 2021; 2021: 5539459.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
87
Inhibitory effect of Antidesma bunius fruit extract on carbohydrate digestive enzymes activity and protein glycation in vitro.
Aksornchu P, Chamnansilpa N, Adisakwattana S, Thilavech T, Choosak C, Marnpae M, Mäkynen K, Dahlan W, Ngamukote S*. Antioxidants 2021; 10(1): 32: 1-18.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS
88
Isolation of manumycin-type derivatives and genome characterization of a marine Streptomyces sp. C1-2.
Chanadech S, Ruen-Ngam D, Intaraudom C, Pittayakhajonwut P, Chongruchiroj S, Pratuangdejkul J, Thawai C*. Research in microbiology 2021; 172(2): 103812.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
89
Knowledge of stroke and medication adherence among patients with recurrent stroke or transient ischemic attack in Indonesia: a multi-center, cross-sectional study.
Widjaja KK, Chulavatnatol S, Suansanae T, Wibowo YI, Sani AF, Islamiyah WR, Nathisuwan S*. Int J Clin Pharm 2021; 43(3): 666-672.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmed
90
Knowledge, attitude and practice of traditional medicine-related adverse drug reaction (adr) reporting among hospital pharmacists and traditional medicine practitioners in Thailand.
Worakunphanich W, Thongsombutpanitch F, Nilsonthi S, Youngkong S, Thavorncharoensap M*. Pharmaceutical Sciences Asia 2021; 48(4): 330-338.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
91
Lymphatic blood filling in CLEC-2-deficient mouse models.
Haining EJ, Lowe KL, Wichaiyo S, Kataru RP, Nagy Z, Kavanagh DP, Lax S, Di Y, Nieswandt B, Ho-Tin-Noé B, Mehrara BJ, Senis YA, Rayes J, Watson SP*. Platelets 2021; 32(3): 352-367.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmed
92
Medicinal cannabis in Thailand: 1-year experience after legalization.
Zinboonyahgoon N, Srisuma S, Limsawart W, Rice ASC, Suthisisang C. Pain 2021; 162: 105-109.
ผลงานจาก: . Indexed in=pubmed
93
Medicinal plants used for treating mild covid-19 symptoms among thai karen and hmong.
Phumthum M*, Nguanchoo V, Balslev H. Frontiers in Pharmacology 2021; 12: 699897.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
94
Nano-elicitation as an effective and emerging strategy for in vitro production of industrially important flavonoids.
Khan AK, Kousar S, Tungmunnithum D, Hano C, Abbasi BH, Anjum S*. Applied sciences (Switzerland) 2021; 11(4): 1694: 1-17.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS
95
Non-mutagenic and genotoxic effects of water extract of piper sarmentosum using ames and micronucleus assay.
Tammasakchai A, Peungvicha P, Temsiririrkkul R , Siripong P, Puchadapirom P* Songklanakarin Journal of Science and Technology 2021; 43(1): 203-209.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
96
Open sandwich fluorescence-linked immunosorbent assay for detection of soy isoflavone glycosides.
Sakamoto S*, Uchiyama H, Yusakul G, Kyokong N, Pongkitwitoon B, Putalun W, Tanaka H, Morimoto S. Food Chemistry 2021; 361: 129829.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmed
97
Optimized chloroquine phosphate dosage regimens for early virological clearance of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 using monte carlo simulation.
Tidwong N, Punyawudho B, Leelawattanachai P, Tangtrakultham S, Dilokpattanamongkol P, Paiboonvong T, Chumnumwat S, Montakantikul P*. Pharmaceutical Sciences AsiaPharmaceutical Sciences Asia 2021; 48(3): 291-299.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
98
Optimized dosing regimen of hydroxychloroquine for treatment of coronavirus disease 2019 using Monte Carlo simulation.
Leevanichchakhul S, Dilokpattanamongkol P, Paiboonvong T, Tangtrakultham S, Chumnumwat S, Kiertiburanakul S, Montakantikul P*. Pharmaceutical Sciences Asia 2021; 48(5): 425-431.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
99
Passive and iontophoretic transport of pramipexole dihydrochloride across human skin microchannels created by microneedles in vitro.
Saepang K, Kevin Li S, Chantasart D*. Int J Pharm 2021; 609: 121092.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmed
100
Pharmacist-driven antibiotic stewardship program in febrile neutropenic patients: A single site prospective study in Thailand.
Jantarathaneewat K, Apisarnthanarak A, Limvorapitak W, Weber DJ, Montakantikul P* Antibiotics 2021; 10(4): 456.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
101
Pharmacodynamics and pharmacokinetics of injectable pimobendan and its metabolite, o-desmethyl-pimobendan, in healthy dogs.
Pichayapaiboon P, Tantisuwat L, Boonpala P, Saengklub N, Boonyarattanasoonthorn T, Khemawoot P, Kijtawornrat A*. Frontiers in Veterinary Science 2021; 8: 656902.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
102
Pharmacogenetic testing for adverse drug reaction prevention: systematic review of economic evaluations and the appraisal of quality matters for clinical practice and implementation.
Turongkaravee S, Jittikoon J, Rochanathimoke O, Boyd K, Wu O, Chaikledkaew U*. BMC Health Services Research 2021; 21(1): 1042.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmed
103
Physiological and molecular responses of flax (Linum usitatissimum L.) cultivars under a multicontaminated technosol amended with biochar.
Lebrun M, Miard F, Drouet S, Tungmunnithum D, Morabito D, Hano C, Bourgerie S*. Environmental Science and Pollution Research 2021; 28(38): 53728-53745.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
104
Phytochemical composition, antiglycation, antioxidant activity and methylglyoxal-trapping action of brassica vegetables.
Thilavech T, Marnpae M, Mäkynen K, Adisakwattana S*. Plant Foods for Human Nutrition 2021; 76(3): 340-346.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
105
Plant-made antibody against miroestrol: a new platform for expression of full-length immunoglobulin G against small-molecule targets in immunoassays.
Rattanapisit K, Kitisripanya T, Konyanee A, Sae-Foo W, Burapapiruin A, Putalun W, Sakamoto S, Phoolcharoen W, Yusakul G*. Plant cell reports 2021; 40(4): 723-733.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
106
Plasma and joint fluid glypican-3 are inversely correlated with the severity of knee osteoarthritis.
Udomsinprasert W, McConachie E, Ngarmukos S, Theerawattanapong N, Tanavalee A, Honsawek S*. Cartilage 2021; 12(4): 505-511.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmed
107
Population pharmacokinetic properties of antituberculosis drugs in Vietnamese children with tuberculous meningitis.
Panjasawatwong N, Wattanakul T, Hoglund RM, Bang ND, Pouplin T, Nosoongnoen W, Ngo VN, Day JN, Tarning J*. Antimicrobial agents and chemotherapy 2021; 65(1): e00487-20.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS
108
Potent programmable antiviral against dengue virus in primary human cells by Cas13b RNP with short spacer and delivery by VLP.
Singsuksawat E, Onnome S, Posiri P, Suphatrakul A, Srisuk N, Nantachokchawapan R, Praneechit H, Sae-kow C, Chidpratum P, Sa-ngiamsuntorn K, Hongeng S, Avirutnan P, Duangchinda T, Siridechadilok B*. Molecular Therapy - Methods and Clinical Development 2021; 21: 729-740.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
109
Predominance of international clone 2 multidrug-resistant Acinetobacter baumannii clinical isolates in Thailand: A nationwide study.
Khuntayaporn P, Kanathum P, Houngsaitong J, Montakantikul P, Thirapanmethee K, Chomnawang MT*. Ann clin microbiol antimicrob 2021; 20(1):19.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
110
Preparation of readily-to-use stilbenoids extract from morus alba callus using a natural deep eutectic solvent.
Komaikul J, Mangmool S, Putalun W, Kitisripanya T*. Cosmetics 2021; 8(3): 91.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
111
Prescriber compliance to direct oral anticoagulant labels and impact on outcomes in Thailand.
Wattanaruengchai P, Nathisuwan S*, Rattanavipanon W, Chulavatnatol S, Kongwatcharapong J, Mitsuntisuk P, Chaiyasothi T, Kritsanapipat D, Phrommintikul A, Chaiyakunapruk N, Likittanasombat K, Lip GYH. British journal of clinical pharmacology 2021; 87(3): 1390-1400.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmed
112
Prevalence and factors associated with depression among adult HIV patients attending ART clinics: a cross-sectional study in Western Bhutan.
Tshering K*, Suksomboon N, Thavorncharoensap M, Poolsup N. AIDS Care - Psychological and Socio-Medical Aspects of AIDS/HIV 2021; 33(9): 1139-1145.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmed
113
Prospective randomised trial examining the impact of an educational intervention versus usual care on anticoagulation therapy control based on an SAMe-TT 2 R 2 score-guided strategy in anticoagulant-naïve Thai patients with atrial fibrillation (TREATS-AF): A study protocol.
Phrommintikul A, Nathisuwan S, Gunaparn S, Krittayaphong R, Wongcharoen W, Sehmi S, Mehta S, Winkles N, Brocklehurst P, Mathers J, Jowett S, Jolly K, Lane D, Thomas GN, Lip GYH*. BMJ Open 2021; 11(10): e051987.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmed
114
Protective role of Clitoria ternatea L. flower extract on methylglyoxal-induced protein glycation and oxidative damage to DNA.
Chayaratanasin P, Adisakwattana S, Thilavech T*. BMC complement med ther 2021; 21(1): 80.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
115
Proximate composition of the edible part of purple passion fruit and santol and in vitro prebiotic activity of crude polysaccharide extracts.
Wongsariya K, Kanchanadumkerng P*. Food Research 2021; 5(3): 406-412.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
116
Putative hydrophobins of black poplar mushroom (Agrocybe cylindracea).
Pothiratana C, Fuangsawat W, Jintapattanakit A, Teerapatsakul C, Thachepan S*. Mycology 2021; 12(1): 58-67.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
117
Real-world comparative effectiveness and safety of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants vs. warfarin in a developing country.
Mitsuntisuk P, Nathisuwan S*, Junpanichjaroen A, Wongcharoen W, Phrommintikul A, Wattanaruengchai P, Rattanavipanon W, Chulavatnatol S, Chaiyakunapruk N, Likittanasombat K, Lip GYH. Clinical Pharmacology and Therapeutics 2021; 109(5): 1282-1292.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmed
118
Real-world experience of angiotensin receptor/neprilysin inhibitor (ARNI) usage in Thailand: a single-center, retrospective analysis.
Rattanavipanon W, Sotananusak T, Yamaae F, Chandrsawang A, Kaewkan P, Nathisuwan S, Yingchoncharoen T*. BMC Cardiovascular Disorders 2021; 21(1): 324.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
119
RNA-seq analysis of ageing human retinal pigment epithelium: Unexpected up-regulation of visual cycle gene transcription.
Butler JM, Supharattanasitthi W, Yang YC, Paraoan L*. Journal of Cellular and Molecular Medicine 2021; 25(12): 5572-5585.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS
120
Safety of andrographis paniculata: A systematic review and meta-analysis.
Worakunphanich W, Thavorncharoensap M*, Youngkong S, Thadanipon K, Thakkinstian A. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2021; 30(6): 727-739.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
121
Scarlet flax linum grandiflorum (L.) in vitro cultures as a new source of antioxidant and anti-inflammatory lignans.
Asad B, Khan T, Gul FZ, Ullah MA, Drouet S, Mikac S, Garros L, Ferrier M, Bose S, Munsch T, Tungmunnithum D, Lanoue A, Giglioli-Guivarc’h N, Hano C*, Abbasi BH. Molecules 2021; 26(15): 4511.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
122
Short-term effects of sacubitril/valsartan on echocardiographic parameters in dogs with symptomatic myxomatous mitral valve disease.
Saengklub N*, Pirintr P, Nampimoon T, Kijtawornrat A, Chaiyabutr N. Frontiers in Veterinary Science 2021; 8: 700230.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
123
Statin utilization among patients with acute coronary syndrome: Systematic review.
Dewi PEN*, Thavorncharoensap M. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences 2021; 9(4): 267-278.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
124
Strategies for the use of Ginkgo biloba extract, EGb 761®, in the treatment and management of mild cognitive impairment in Asia: Expert consensus.
Kandiah N*, Chan YF, Chen C, Dasig D, Dominguez J, Han S-H, Jia J, Kim S, Limpawattana P, Ng L-L, Nguyen DT, Ong PA, Raya-Ampil E, Saedon N, Senanarong V, Setiati S, Singh H, Suthisisang C, Trang TM, Turana Y, Venketasubramanian N, Yong FM, Youn YC, Ihl R. CNS neuroscience and therapeutics 2021; 27(2): 149-162.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmed
125
Synthesis, characterization and antimalarial activity of isoquinoline derivatives.
Theeramunkong S*, Thiengsusuk A, Vajragupta O, Muhamad P. Medicinal chemistry research 2021; 30(1): 109-119.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
126
The Cost of locally advanced cervical cancer in Thailand: An empirical study for economic analysis.
Katanyoo K, Riewpaiboon A*, Chaikledkaew U, Thavorncharoensap M. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2021; 22(10): 3171-3179.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmed
127
The ethanol extract of musa sapientum linn. Peel inhibits melanogenesis through akt signaling pathway.
Phacharapiyangkul N, Thirapanmethee K, Sa-Ngiamsuntorn K, Panich U, Lee C-H, Chomnawang MT*. Cosmetics 2021; 8(3): 70.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
128
The nanostructure of rod-like ascorbyl dipalmitate nanoparticles stabilized by a small amount of DSPE-PEG.
Chen Z, Higashi K, Shidara R, Ueda K, Morita T, Limwikrant W, Yamamoto K, Moribe K. International journal of pharmaceutics 2021; 602: 120599.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
129
The selective cytotoxicity of silver thiosulfate, a silver complex, on MCF-7 breast cancer cells through ROS-induced cell death.
Ota A*, Tajima M, Mori K, Sugiyama E, Sato VH, Sato H. Pharmacological Reports 2021; 73(3): 847-857.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
130
Therapeutic drug monitoring of intravenous busulfan in Thai children undergoing hematopoietic stem cell transplantation: A pilot study.
Jansing T, Sanpakit K*, Tharnpanich T, Jiranantakan T, Niphandwongkorn V, Chindavijak B , Suansanae T. Pediatr hematol oncol 2021; 38(4): 346-357.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmed
131
Three novel biphenanthrene derivatives and a new phenylpropanoid ester from aerides multiflora and their α‐glucosidase inhibitory activity.
Thant MT, Sritularak B*, Chatsumpun N, Mekboonsonglarp W, Punpreuk Y, Likhitwitayawuid K. Plants 2021; 10(2): 385: 1-14.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
132
Unit cost analysis of medical service in asia: A systematic review.
Dianingati RS, Riewpaiboon A*. Pharmaceutical sciences asia 2021; 48(2) : 185-193.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
133
Use of nitrogen-doped amorphous carbon nanodots (N-CNDs) as a fluorometric paper-based sensor: A new approach for sensitive determination of lead(ii) at a trace level in highly ionic matrices.
Boonruang S, Naksen P, Anutrasakda W, Chansaenpak K, Promarak V, Saenmuangchin R, Phechkrajang C, Jarujamrus P*. Analytical Methods 2021; 13(32): 3551-3560.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
134
Ya-hom, a Thai herbal remedy, has opposing effects on histaminergic and cholinergically mediated acid secretory related responses in gastric glands isolated from rabbits.
Suvitayavat W*, Qin H-Y, Thirawarapan S, Bunyapraphatsara N, Chew CS. Pharmaceutical Sciences Asia 2021; 48(6): 535-548.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
135
Zingiber cassumunar roxb. Essential oil-loaded electrospun poly(lactic acid)/poly(ethylene oxide) fiber blend membrane for antibacterial wound dressing application.
Sinsup P, Teeranachaideekul V, Makarasen A, Chuenchom L, Prajongtat P, Techasakul S, Yingyuad P*, Dechtrirat D. Membranes 2021; 11(9): 648.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmedผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้