เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2563
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2516 |

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


1
α7-Nicotinic acetylcholine receptor antagonist QND7 suppresses non-small cell lung cancer cell proliferation and migration via inhibition of Akt/mTOR signaling.
Witayateeraporn W, Arunrungvichian K, Pothongsrisit S, Doungchawee J, Vajragupta O, Pongrakhananon V*. Biochem biophys res commun 2020; 521(4): 977-983.
ผลงานจาก: . Indexed in=ISI-WOS, pubmed
2
A critical cross-species comparison of pollen from Nelumbo nucifera gaertn. vs. Nymphaea lotus L. for authentication of thai medicinal herbal tea.
Tungmunnithum D*, Renouard S, Drouet S, Blondeau JP, Hano C. Plants-basel 2020; 9(7): 921: (1-14).
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
3
A novel diterpene agent isolated from Microbispora hainanensis strain CSR-4 and its in vitro and in silico inhibition effects on acetylcholine esterase enzyme.
Thawai C*, Bunbamrung N, Pittayakhajonwut P, Chongruchiroj S, Pratuangdejkul J, He Y-W, Tadtong S, Sareedenchai V, Prombutara P, Qian Y Scientific reports 2020;10(1): 11058.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
4
A preclinical canine model to identify potential cardiac autonomic nervous system activity liabilities of test articles.
Pichayapaiboon P, Boonpala P, Tantisuwat L, Saengklub N, Kijtawornrat A. Journal of Pharmacological and Toxicological Methods 2020; 105.
ผลงานจาก: . Indexed in=ISI-WOS
5
A quick, green and simple ultrasound-assisted extraction for the valorization of antioxidant phenolic acids from moroccan almond cold-pressed oil residues.
Tungmunnithum D, Elamrani A, Abid M, Drouet S, Kiani R, Garros L, Kabra A, Addi M, Hano C*. Applied sciences (Switzerland) 2020; 10(9): 3313.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS
6
A simple and rapid microplate fluorescence determination of adamantanes in pharmaceutical formulations.
Nuchtavorn N, Sudprasert C, Yurai P, Suntornsuk L*. Chemical papers 2020; 74(6): 1859-1865.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS
7
A validated HPTLC method for quantitative analysis of morin in Maclura cochinchinensis heartwood.
Chewchinda S, Kongkiatpaiboon S*. Chinese Herbal Medicines 2020; 12(2): 200-203.
ผลงานจาก: . Indexed in=ISI-WOS
8
A versatile approach to the synthesis of mannosamine glycosides.
Alex C, Visansirikul S, Demchenko AV*. Organic & biomolecular chemistry 2020; 18(34): 6682-6695.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS
9
Almond skin extracts and chlorogenic acid delay chronological aging and enhanced oxidative stress response in yeast.
Tungmunnithum D, Abid M, Elamrani A, Drouet S, Addi M*, Hano C. Life 2020; 10(6): 80.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
10
An estimated quantitative lateral flow immunoassay for determination of artesunate using monoclonal antibody.
Kitisripanya T, Sermpradit W, Sakamoto S, Tanaka H, Putalun W*. Biomedical chromatography 2020; 34(2): e4718.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmed
11
Anthocyanin-enriched riceberry rice extract inhibits cell proliferation and adipogenesis in 3t3-l1 preadipocytes by downregulating adipogenic transcription factors and their targeting genes.
Kongthitilerd P, Suantawee T, Cheng H, Thilavech T, Marnpae M, Adisakwattana S*. Nutrients 2020; 12(8): 2480: (1-18).
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
12
Anthocyanin-rich fraction from Thai berries interferes with the key steps of lipid digestion and cholesterol absorption.
Chamnansilpa N, Aksornchu P, Adisakwattana S, Thilavech T, Mäkynen K, Dahlan W, Ngamukote S*. Heliyon 2020; 6(11): e05408.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmed
13
Antibacterial oral sprays from kaffir lime (Citrus hystrix DC.) fruit peel oil and leaf oil and their activities against respiratory tract pathogens.
Srifuengfung S, Bunyapraphatsara N, Satitpatipan V, Tribuddharat C, Junyaprasert VB, Tungrugsasut W, Srisukh V*. Journal of traditional and complementary medicine 2020; 10(6): 594-598.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
14
Anti-infectious plants of the thai karen: A meta-analysis.
Phumthum M*, Balslev H. Antibiotics (basel) 2020; 9(6): 298: 1-15.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
15
Anti-inflammatory activity of Curcuma cf. amada Roxb. ’Wan en Lueang’.
Tabtipwon P, Temsiririrkkul R*, Thongpraditchote S, Buranaphalin S, Bongcheewin B, Kongsawadworakul P. Pharmaceutical sciences asia 2020; 47(2): 51: 121-129.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
16
Anti-inflammatory activity of Zingiber montanum (J.König) Link ex Dietr. extracts prepared by deep frying in coconut oil.
Singharach A, Thongpraditchote S, Anantachoke N, Temsiririrkkul R*. Pharmaceutical sciences asia 2020; 47(1): 51-57.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
17
Antiviral dosing modification for coronavirus disease 2019-infected patients receiving extracorporeal therapy.
Chaijamorn W*, Rungkitwattanakul D, Nuchtavorn N, Charoensareerat T, Pattharachayakul S, Sirikun W, Srisawat N. Crit care explor 2020; 2(10): e0242.
ผลงานจาก: . Indexed in=pubmed
18
Assessing the outcomes of farmers on promoting herbal medicine use.
Kwankhao P, Indaratna K, Anuratpanich L, Riewpaiboon A*. Pharmaceutical sciences asia 2020; 47(1): 43-50.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
19
Assessment of optimal infusion condition for thunbergia laurifolia tea by using response surface methodology.
Rojsanga P, Jiewatakuntum P, Limwikrant W, Chooluck K*. Walailak journal of science and technology 2020; 17(10): 1077-1087.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
20
Association of carbamazepine-induced Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis with the HLA-B75 serotype or HLA-B*15:21 allele in Filipino patients.
Capule F*, Tragulpiankit P, Mahasirimongkol S, Jittikoon J, Wichukchinda N, Theresa Alentajan-Aleta L, James Barit JV, Casanova-Gutierrez J, Cabral-Lim L, Baltazar Reyes JP, Roa F, Salonga R, San Gabriel KF, Lynn Silao C. Pharmacogenomics journal 2020; 20(3): 533-541.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
21
Association of HLA genotypes with phenytoin induced severe cutaneous adverse drug reactions in Thai children.
Manuyakorn W*, Likkasittipan P, Wattanapokayakit S, Suvichapanich S, Inunchot W, Wichukchinda N, Khongkhatithuml C, Thampratankul L, Kamchaisatian W, Benjaponpitak S, Mahasirimongkol S. Epilepsy research 2020; 162: 106321.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
22
Bryonolic acid: A review on its phytochemistry and biological activities.
Visansirikul S*, Lertphadungkit P. Pharmaceutical sciences asia 2020; 47(4): 310-318.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
23
Callus culture of thai basil is an effective biological system for the production of antioxidants.
Nazir S, Jan H, Tungmunnithum D, Drouet S, Zia M, Hano C*, Abbasi BH*. Molecules 2020; 25(20): 4859.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
24
Chemical standardization and anti-proliferative Activity of ardisia elliptica fruit against the HCT116 human colon cancer cell line.
Ondee S, Sithisarn P, Mangmool S, Rojsanga P*. Molecules 2020; 25(5): 1023.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
25
Chemometrics-assisted ATR-IR spectroscopy for direct quantitation of caffeic acid and rosmarinic acid in Thunbergia laurifolia leaves.
Suwanvecho C, Suphakijudomkarn P, Chinoraso S, Sithisarn P, Rojsanga P*. Pharmaceutical sciences asia 2020; 47(3): (287-293).
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
26
Clinical outcomes of empirical high-dose meropenem in critically ill patients with sepsis and septic shock: A randomized controlled trial.
Lertwattanachai T, Montakantikul P, Tangsujaritvijit V, Sanguanwit P, Sueajai J, Auparakkitanon S, Dilokpattanamongkol P*. Journal of intensive care 2020; 8(1): 26.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
27
Comparative efficacy and safety of warfarin care bundles and novel oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation: a systematic review and network meta-analysis.
Ng SS, Lai NM, Nathisuwan S, Jahan NK, Dilokthornsakul P, Kongpakwattana K, Hollingworth W, Chaiyakunapruk N*. Scientific reports 2020; 10(1): 662.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
28
Comparative in vitro activity of sitafloxacin against multidrug-resistant and carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii clinical isolates in Thailand.
Paiboonvong T, Rodjun V, Houngsaitong J, Chomnawang M, Montakantikul P, Chulavatnatol S*. Pharmaceutical sciences asia 2020; 47(1): 37-42.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
29
Cost-Effectiveness Analysis of Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants Versus Warfarin in Thai Patients With Non-Valvular Atrial Fibrillation.
Dilokthornsakul P, Nathisuwan S, Krittayaphong R, Chutinet A, Permsuwan U*. Heart lung and circulation 2020; 29(3): 390-400.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
30
Cost-effectiveness and resource allocation (CERA) 18 years of evolution: Maturity of adulthood and promise beyond tomorrow.
Jakovljevic M*, Matter-Walstra K, Sugahara T, Sharma T, Reshetnikov V, Merrick J, Yamada T, Youngkong S, Rovira J. Cost effectiveness and resource allocation 2020; 18(1): 15.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
31
Cost-effectiveness of warfarin care bundles and novel oral anticoagulants for stroke prevention in patients with atrial fibrillation in Thailand.
Ng SS, Nathisuwan S, Phrommintikul A, Chaiyakunapruk N*. Thrombosis research 2020; 185: 63-71.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
32
Cost-utility analysis of direct-acting antivirals for treatment of chronic hepatitis C genotype 1 and 6 in Vietnam.
Due OT, Thakkinstian A, Thavorncharoensap M, Sobhonslidsuk A, Wu O, Phuong NK, Chaikledkaew U*. Value in health 2020; 23(9): (1180-1190).
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
33
Cyanidin attenuates methylglyoxal-induced oxidative stress and apoptosis in ins-1 pancreatic β-cells by increasing glyoxalase-1 activity.
Suantawee T, Thilavech T, Cheng H, Adisakwattana S*. Nutrients 2020; 12(5): 1319.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
34
Cytotoxic compounds from the leaves and stems of the endemic Thai plant Mitrephora sirikitiae.
Anantachoke N*, Lovacharaporn D, Reutrakul V, Michel S, Gaslonde T, Piyachaturawat P, Suksen K, Prabpai S, Nuntasaen N. Pharmaceutical Biology 2020; 58(1): 490-497.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
35
Decreased circulating clusterin reflects severe liver complications after hepatoportoenterostomy of biliary atresia.
Udomsinprasert W*, Poovorawan Y, Chongsrisawat V, Vejchapipat P, Honsawek S. Scientific reports 2020; 10(1):19736.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
36
Decreased circulating vitamin D reflects adverse outcomes of hepatitis C virus infection: A systematic review and meta-analysis.
Udomsinprasert W*, Jittikoon J, Sukkho S, Pojarassangkul N, Sangroongruangsri S, Chaikledkaew U. Journal of infection 2020; 81(4): 585-599.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
37
Decreased serum adiponectin reflects low vitamin D, high interleukin 6, and poor physical performance in knee osteoarthritis.
Udomsinprasert W, Manoy P, Yuktanandana P, Tanavalee A, Anomasiri W, Honsawek S*. Archivum immunologiae et therapiae experimentalis 2020; 68(3): 16.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
38
Detection of carbapenemases-producing Acinetobacter baumannii: The phenotypic approaches.
Thirapanmethee K*. Pharmaceutical sciences asia 2020; 47(4): 319-328.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
39
Development and validation of stability indicating HPLC method for determination of caffeic acid, vitexin and rosmarinic acid in Thunbergia laurifolia leaf extract.
Woottisin N, Kongkiatpaiboon S, Sukprasert S*, Sathirakul K. Pharmacognosy journal 2020; 12(3): 611-618.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
40
Development of immunoFET biosensor for detection of 3-nitrotyrosine.
Han KK*, Mangmool S, Sathirakul K, Chansiri K, Jeamsaksiri W, Wongchitrat P, Yasawong M. Thai journal of pharmaceutical sciences 2020; 44(3): 159-167.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
41
Diagnostic performance of clinic and home blood pressure measurements compared with ambulatory blood pressure: a systematic review and meta-analysis.
Karnjanapiboonwong A, Anothaisintawee T*, Chaikledkaew U, Dejthevaporn C, Attia J, Thakkinstian A. BMC Cardiovascular Disorders 2020; 20(1):491.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
42
Distance-based paper device using polydiacetylene liposome as a chromogenic substance for rapid and in-field analysis of quaternary ammonium compounds.
Chutvirasakul B, Nuchtavorn N, Macka M, Suntornsuk L*. Analytical and bioanalytical chemistry 2020; 412(13): 3221-3230.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
43
Economic evaluation of carbetocin as prophylaxis for postpartum hemorrhage in the Philippines.
Briones JR, Talungchit P, Thavorncharoensap M, Chaikledkaew U*. BMC health services research 2020; 20(1): 975.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
44
Economic impact of medical genetic testing on clinical applications in Thailand.
Jittikoon J, Sangroongruangsri S, Thavorncharoensap M, Chitpim N, Chaikledkaew U*. PLoS one 2020; 15(12): e0243934.
ผลงานจาก: . Indexed in=pubmed
45
Effect of actinomycin D isolated from the cultured broth of marine streptomyces spp. On cell division protein FtsZ.
Charoenwiwattanakij P, Pratuangdejkul J, Chongruchiroj S, Suwanborirux K, Thawai C, Chingunpitak J, Satitpatipan V*. Chiang mai journal of science 2020; 47(3): 362-377.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS
46
Effect of cyanobacteria (Nostoc species) extracts on osteogenesis activities.
Chamnanpuen P, Satitpatipan V, Sirisattha S, Muangman T*. Walailak journal of science and technology 2020;17(6): 620-630.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
47
Effect of lipid and oil compositions on physicochemical properties and photoprotection of octyl methoxycinnamate-loaded nanostructured lipid carriers (NLC).
Teeranachaideekul V*, Morakul B, Boonme P, Pornputtapitak W, Junyaprasert V. Journal of oleo science 2020; 69(12): 1627-1639.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmed
48
Effect of silver nanospheres and nanowires on human airway smooth muscle cells: Role of sulfidation.
Michaeloudes C, Seiffert J, Chen S, Ruenraroengsak P, Bey L, Theodorou IG, Ryan M, Cui X, Zhang J, Shaffer M, Tetley T, Porter AE, Chung KF*. Nanoscale advances 2020; 2(12): 5635-5647.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
49
Effects of biogenic zinc oxide nanoparticles on growth and oxidative stress response in flax seedlings vs. In vitro cultures: A comparative analysis.
Zaeem A, Drouet S, Anjum S, Khurshid R, Younas M, Blondeau JP, Tungmunnithum D, Giglioli‐guivarc’h N, Hano C*, Abbasi BH. Biomolecules 2020; 10(6): 918: 1-16.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
50
Efficacy and safety of glucokinase activators for type 2 diabetes mellitus: A systematic review.
Kurnianta PDM, Suksomboon N*. Pharmaceutical sciences asia 2020; 47(1): 1-20.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
51
Electrospun poly(lactic acid) nanofiber mats for controlled transdermal delivery of essential oil from Zingiber cassumunar Roxb.
Wongkanya R, Teeranachaideekul V, Makarasen A, Chuysinuan P, Yingyuad P, Nooeaid P, Techasakul S, Chuenchom L, Dechtrirat D*. Materials research express 2020; 7(5): 55305.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS
52
Enhanced production of bryonolic acid in Trichosanthes cucumerina L. (thai cultivar) cell cultures by elicitors and their biological activities.
Lertphadungkit P, Suksiriworapong J, Satitpatipan V, Sirikantaramas S, Wongrakpanich A, Bunsupa S*. Plants 2020; 9(6): 709: 1-12.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
53
Enhancement of radiosensitivity by eurycomalactone in human NSCLC cells through G(2)/M cell cycle arrest and delayed DNA double-strand break repair.
Dukaew N, Konishi T, Chairatvit K, Autsavapromporn N, Soonthornchareonnon N, Wongnoppavich A*. Oncology research 2020; 28(2): 161-175.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS
54
Enrichment in antioxidant flavonoids of stamen extracts from nymphaea lotus L. Using ultrasonic‐assisted extraction and macroporous resin adsorption.
Tungmunnithum D*, Drouet S, Kabra A, Hano C. Antioxidants 2020;9(7): 576 :1-24.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
55
Ethnomedicinal plant knowledge of the Karen in Thailand.
Phumthum M, Balslev H, Kantasrila R, Kaewsangsai S, Inta A*. Plants 2020;9(7): 813 :1-9.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
56
Evaluation of intravenous fosfomycin disodium dosing regimens in critically ill patients for treatment of carbapenem-resistant enterobacterales infections using monte carlo simulation.
Leelawattanachai P, Wattanavijitkul T, Paiboonvong T, Plongla R, Chatsuwan T, Usayaporn S, Nosoongnoen W, Montakantikul P*. Antibiotics 2020; 9(9): 615: 1-14.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
57
Exogenous application of salicylic acid and gibberellic acid on biomass accumulation, antioxidant and anti-inflammatory secondary metabolites production in multiple shoot culture of Ajuga integrifolia Buch. Ham. ex D.Don.
Haider Abbasi B*, Ullah MA, Nadeem M, Tungmunnithum D, Hano C. Industrial crops and products 2020; 145(112098).
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS
58
Exosome aggregation mediated stop-flow paper-based portable device for rapid exosome quantification.
Chutvirasakul B, Nuchtavorn N, Suntornsuk L*, Zeng Y. Electrophoresis 2020; 41(5-6): 311-318.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
59
Factors affecting micropropagation of Cannabis sativa L. : A review.
Boonsnongcheep P, Pongkitwitoon B*. Pharmaceutical sciences asia 2020; 4(1): 21-29.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
60
Factors that predict hospital pharmacy practice in Vietnam.
Van Vo B, Sunantiwat M, Pumtong S, Vo TQ, Anuratpanich L*. Systematic reviews in pharmacy 2020; 11(6): 275-279.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
61
Flavones contents in extracts from oroxylum indicum seeds and plant tissue cultures.
Rojsanga P, Bunsupa S, Sithisarn P*. Molecules 2020; 25(7): 1545.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
62
Gene expression analysis and metabolite profiling of silymarin biosynthesis during milk thistle (Silybum marianum (l.) gaertn.) fruit ripening.
Drouet S, Tungmunnithum D, Lainé É, Hano C*. International journal of molecular sciences 2020;21(13): 4730: 1-18.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
63
Genetic and clinical risk factors associated with phenytoin-induced cutaneous adverse drug reactions in Thai population.
Sukasem C, Sririttha S, Tempark T, Klaewsongkram J, Rerkpattanapipat T, Puangpetch A, Boongird A, Chulavatnatol S*. Pharmacoepidemiol drug saf 2020; 29(5): 565-574.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
64
Glucagon-like peptide 1 agonists for treatment of patients with type 2 diabetes who fail metformin monotherapy: Systematic review and meta-analysis of economic evaluation studies.
Bagepally BS, Chaikledkaew U*, Gurav YK, Anothaisintawee T, Youngkong S, Chaiyakunapruk N, McEvoy M, Attia J, Thakkinstian A. BMJ open diabetes res care 2020; 8(1): e001020.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
65
Grape cane extracts as multifunctional rejuvenating cosmetic ingredient: Evaluation of sirtuin activity, tyrosinase inhibition and bioavailability potential.
Malinowska MA, Billet K, Drouet S, Munsch T, Unlubayir M, Tungmunnithum D, Giglioli-GuivarcH N, Hano C, Lanoue A*. Molecules 2020; 25(9): 2203.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
66
Growth inhibition of HCT116 induced by Thai herbal recipe is mediated via cyclin D1 and CDK4 suppression.
Saisaard W, Lueangamornnara U, U-pratya Y, Jiratchariyakul W, Kummalue T*. Pharmaceutical sciences asia 2020; 47(1): 58-64.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
67
GSTM1 and GSTT1 genetic polymorphisms and their association with antituberculosis drug-induced liver injury.
Chanhom N, Udomsinprasert W, Chaikledkaew U, Mahasirimongkol S, Wattanapokayakit S, Jittikoon J*. Biomedical reports 2020; 12(4): 153-162.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
68
Hepatic glypican-3 and alpha-smooth muscle actin overexpressions reflect severity of liver fibrosis and predict outcome after successful portoenterostomy in biliary atresia.
Udomsinprasert W, Angkathunyakul N, Klaikeaw N, Vejchapipat P, Poovorawan Y, Honsawek S*. Surgery (United States) 2020; 167(3): 560-568.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
69
High-content screening of Thai medicinal plants reveals Boesenbergia rotunda extract and its component Panduratin A as anti-SARS-CoV-2 agents.
Kanjanasirirat P, Suksatu A, Manopwisedjaroen S, Munyoo B, Tuchinda P, Jearawuttanakul K, Seemakhan S, Charoensutthivarakul S, Wongtrakoongate P, Rangkasenee N, Pitiporn S, Waranuch N, Chabang N, Khemawoot P, Sa-Ngiamsuntorn K, Pewkliang Y, Thongsri P, Chutipongtanate S, Hongeng S, Borwornpinyo S*, Thitithanyanont A. Scientific reports 2020;10(1):19963.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmed
70
High-value plant species used for the treatment of “fever” by the karen hill tribe people.
Phumthum M*, Sadgrove NJ. Antibiotics 2020; 9(5): 220.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
71
Host microbiota dictates the proinflammatory impact of LPS in the murine liver.
Suriguga S, Luangmonkong T, Mutsaers HAM, Groothuis GMM, Olinga P*. Toxicol in vitro 2020; 104920.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
72
How far are we? Information from the three decades of ethnomedicinal studies in Thailand.
Phumthum M*. Ethnobiology and conservation 2020; 9: 21.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS
73
Immortalisation of primary human alveolar epithelial lung cells using a non-viral vector to study respiratory bioreactivity in vitro.
Katsumiti A*, Ruenraroengsak P, Cajaraville MP, Thorley AJ, Tetley TD. Scientific reports 2020; 10(1): 20486.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
74
Immortalized stem cell-derived hepatocyte-like cells: An alternative model for studying dengue pathogenesis and therapy.
Kongmanas K, Punyadee N, Wasuworawong K, Songjaeng A, Prommool T, Pewkliang Y, Manocheewa S, Thiemmeca S, Sa-Ngiamsuntorn K, Puttikhunt C, Faull KF, Hongeng S, Avirutnan P*. PLoS neglected tropical diseases 2020; 14(11): e0008835.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
75
Immune-related adverse events from immune checkpoint inhibitors: Review of risk factors in clinical practice.
Meanwatthana J*. Pharmaceutical sciences asia 2020; 47(2): 95: 104-112.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
76
Impact of albumin and omeprazole on steady-state population pharmacokinetics of voriconazole and development of a voriconazole dosing optimization model in thai patients with hematologic diseases.
Khan-Asa B, Punyawudho B, Singkham N, Chaivichacharn P, Karoopongse E, Chayakulkeeree M*, Montakantikul P. Antibiotics 2020; 9(9): 574: 1-14.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
77
In silico finding of key interaction mediated α3β4 and α7 nicotinic acetylcholine receptor ligand selectivity of quinuclidine-triazole chemotype.
Arunrungvichian K, Chongruchiroj S, Sarasamkan J, Schüürmann G, Brust P, Vajragupta O*. International journal of molecular sciences 2020; 21(17): 6189: 1-18.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
78
In vitro activities of colistin and sitafloxacin combinations against multidrug-, carbapenem-, and colistin-resistant acinetobacter baumannii using the broth microdilution checkerboard and time-kill methods.
Rodjun V, Houngsaitong J*, Montakantikul P, Paiboonvong T, Khuntayaporn P, Yanyongchaikit P, Sriyant P. Antibiotics 2020; 9(8): 516: 1-10.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
79
In vitro and in vivo evidence of hypouricemic and anti-inflammatory activities of Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner heartwood extract.
Sato VH, Chewchinda S, Parichatikanond W, Vongsak B*. Journal of traditional and complementary medicine 2020; 10(1): 85-94.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
80
In vitro anti-inflammatory effects of Thai herb essential oils.
Homnan N, Thongpraditchote S, Chomnawang M, Thirapanmethee K*. Pharmaceutical sciences asia 2020; 47(2): 20: 153-163.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
81
In vitro investigation of metabolic fate of α-mangostin and gartanin via skin permeation by LC-MS/MS and in silico evaluation of the metabolites by ADMET predictor™.
Rukthong P, Sereesongsang N, Kulsirirat T, Boonnak N, Sathirakul K*. BMC Complementary Medicine and Therapies 2020; 20(1):359.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
82
Incidence and factors associated post-transplantation anemia in kidney transplant patients at a tertiary-care hospital in Thailand.
Sukkha S, Tiansuwan P, Choochaeam K, Ingsathit A, Wiwattanathum P, Meanwatthana J*. Pharmaceutical sciences asia 2020; 47(3): 294-300.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
83
Increased rate of retinal pigment epithelial cell migration and pro-angiogenic potential ensuing from reduced cystatin C expression.
Carlsson E, Supharattanasitthi W, Jackson M, Paraoan L*. Investigative ophthalmology and visual science 2020; 61(2): 9.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS
84
Interleukin-34 overexpression mediated through tumor necrosis factor-alpha reflects severity of synovitis in knee osteoarthritis.
Udomsinprasert W*, Jinawath A, Teerawattanapong N, Honsawek S. Scientific reports 2020; 10(1): 7987.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
85
Investigation on the epoxidation of piperitenone, and structure-activity relationships of piperitenone oxide for differentiation-inducing activity.
Sato R, Sasaki A, Mori Y, Komai M, Kamo S, Onuki M, Seki T, Kawabe Z, Miyajima S, Tomoshige S, Kawasaki T, Sato S, Nakamura T, Kubo N, Takeda S, Date S, Okamoto S, Boonyaritthongchai P, Thirapanmethee K, Chomnawang MT, Bongcheewin B, Nguyen TL, Nguyen HLT, Le HT, Nakamura Y*, Kuramochi K. Journal of oleo science 2020; 69(8): 951-958.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
86
Knowledge, attitude, and practice towards pharmacogenomics among hospital pharmacists in Thailand.
Karuna N, Tragulpiankit P, Mahasirimongkol S, Chumnumwat S*. Pharmacogenet genomics 2020; 30(4): 73-80.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
87
Lanostane derivatives from the leaves and twigs of Garcinia wallichii.
Jaitheerapapkul S, Kuhakarn C, Hongthong S, Anantachoke N, Thanasansurapong S, Chairoungdua A, Suksen K, Nuntasaen N, Reutrakul V*. Phytochemistry letters 2020; 38: 101-106.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS
88
Lead discovery of a guanidinyl tryptophan derivative on amyloid cascade inhibition.
Suwanttananuruk P, Jiaranaikulwanitch J*, Waiwut P, Vajragupta O. Open chemistry 2020;18(1): 546-548.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS
89
Leukocyte telomere length as a diagnostic biomarker for anti-tuberculosis drug-induced liver injury.
Udomsinprasert W, Chanhom N, Suvichapanich S, Wattanapokayakit S, Mahasirimongkol S, Chantratita W, Jittikoon J*. Scientific reports 2020; 10(1): 5628.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
90
Lights triggered differential accumulation of antioxidant and antidiabetic secondary metabolites in callus culture of Eclipta alba L.
Khurshid R, Ullah MA, Tungmunnithum D, Drouet S, Shah M, Zaeem A, Hameed S, Hano C, Abbasi BH*. PloS one 2020; 15(6): e0233963.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
91
Low-cost synthesis of gold nanoparticles from reused traditional gold leaf and its application for sensitive and selective colorimetric sensing of creatinine in urine.
Mathaweesansurn A, Choengchan N*, Khongkaew P, Phechkrajang CM. Current analytical chemistry 2020; 16(3): 287-297.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS
92
Microarray-based Analysis of Genes, Transcription Factors, and Epigenetic Modifications in Lung Cancer Exposed to Nitric Oxide.
Maiuthed A, Prakhongcheep O, Chanvorachote P*. Cancer genomics & proteomics 2020; 17: 5: 401-415.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
93
Microbial epidemiology and risk factors for relapse in gram-negative bacteria catheter-related bloodstream infection with a pilot prospective study in patients with catheter removal receiving short-duration of antibiotic therapy.
Surapat B, Montakantikul P, Malathum K, Kiertiburanakul S, Santanirand P, Chindavijak B*. BMC infectious diseases 2020; 2(1): 604.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
94
Modified culture protocol for testing anti-fibrotic drugs using precision-cut liver slices.
Luangmonkong T, Olinga P*. Pharmaceutical sciences asia 2020; 47(3): 301-309.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
95
Modified tetra-oxygenated xanthones analogues as anti-MRSA and P. aeruginosa agent and their synergism with vancomycin.
Boonnak N*, Chantrapromma S, Sathirakul K, Kaewpiboon C. Bioorganic and medicinal chemistry letters 2020; 30(20): 127494.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
96
Molecular docking study of chromone derivatives as dual inhibitor against plasmepsin II and falcipain-2.
Maicheen C, Ungwitayatorn J*. Chiang mai journal of science 2020; 47(1); 98-113.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS
97
Monochoria angustifolia (G. x. wang) boonkerd & tungmunnithum, the new species of the genus monochoria from thailand.
Tungmunnithum D*, Tanaka N, Boonkerd T. Songklanakarin journal of science and technology 2020; 42(4): 747-752.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
98
Murine precision-cut Intestinal slices as a potential screening tool for antifibrotic drugs.
Iswandana R, Pham BT, Suriguga S, Luangmonkong T, van Wijk LA, Jansen YJM, Oosterhuis D, Maria Mutsaers HA, Olinga P*. Inflammatory bowel diseases 2020; 26(5): 678-686.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
99
New fluorene derivatives from dendrobium gibsonii and their α-glucosidase inhibitory activity.
Thant MT, Chatsumpun N, Mekboonsonglarp W, Sritularak B*, Likhitwitayawuid K. Molecules 2020; 25(21): 4931.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
100
Osteoprotegerin is more than a possible serum marker in liver fibrosis: A study into its function in human and murine liver.
Adhyatmika A, Beljaars L, Putri KSS, Habibie H, Boorsma CE, Reker‐smit C, Luangmonkong T, Guney B, Haak A, Mangnus KA, Post E, Poelstra K, Ravnskjaer K, Olinga P, Melgert BN*. Pharmaceutics 2020; 12(5): 471.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
101
Paper-based molecularly imprinted-interpenetrating polymer network for on-spot collection and microextraction of dried blood spots for capillary electrophoresis determination of carbamazepine.
Nuchtavorn N, Dvořák M*, Kubáň P. Analytical and bioanalytical chemistry 2020; 412(12): 2721-2730.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
102
Paper-based sol-gel thin films immobilized cytochrome P450 for enzyme activity measurement.
Nuchtavorn N*, Leanpolchareanchai J, Suntornsuk L, Macka M. Analytica chimica acta 2020; 1098: 86-93.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
103
Perceptions of managerial competency among pharmacy department heads in Vietnamese hospitals.
Van Vo B, Sunantiwat M, Pumtong S, Vo TQ, Anuratpanich L*. Systematic reviews in pharmacy 2020; 11(2): 422-426.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
104
Pharmacological treatment for the novel coronavirus disease 2019 (COVID-19 infection).
Tidwong N*, Montakantikul P, Manosuthi W. Pharmaceutical sciences asia 2020; 47(2): 26: 97-103.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
105
Plant polyphenols, more than just simple natural antioxidants: oxidative stress, aging and age-related diseases.
Hano C*, Tungmunnithum D. Medicines (Basel) 2020; 7(5): 26.
ผลงานจาก: . Indexed in=pubmed
106
Postprandial effect of yogurt enriched with anthocyanins from riceberry rice on glycemic response and antioxidant capacity in healthy adults.
Anuyahong T, Chusak C, Thilavech T, Adisakwattana S*. Nutrients 2020; 12(10): 2930: 1-13.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
107
Prevalence of OXA-Type β-lactamase genes among carbapenem-resistant acinetobacter baumannii clinical isolates in Thailand.
Thirapanmethee K, Srisiri-A-Nun T, Houngsaitong J, Montakantikul P, Khuntayaporn P, Chomnawang MT*. Antibiotics (basel) 2020; 9(12): 864.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,pubmed
108
Preventive role of diet interventions and dietary factors in type 2 diabetes mellitus: An umbrella review.
Toi PL, Anothaisintawee T*, Chaikledkaew U, Briones JR, Reutrakul S, Thakkinstian A. Nutrients 2020; 12(9): 2722: 1-17.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
109
Production of carbazole alkaloids through callus and suspension cultures in Clausena harmandiana.
Kitisripanya T, Laoburee M, Puengsiricharoen L, Pratoomtong P, Daodee S, Wangboonskul J, Putalun W*. Natural product research 2020; 34(3): 434-440.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
110
Proniosomes: An effective carrier for dermal and transdermal delivery.
Morakul B*, Junyaprasert VB. Songklanakarin journal of science and technology 2020; 42(6): 1171-1186.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
111
Quality assessment and cost saving of renal dosing recommendation by clinical pharmacists at medical wards in Thailand.
Sukkha S, Rattanavipanon W, Chamroenwit B, Sanganurak M, Nathisuwan S, Chaikledkaew U, Kongwatcharapong J*. International journal of clinical pharmacy 2020; 42(2): 610-616.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
112
Quantification of methylisomiroestrol, a phytoestrogen of Pueraria candollei, by enzyme-linked immunosorbent assay in comparison with high-performance liquid chromatography.
Juengsanguanpornsuk W, Yusakul G, Kitisripanya T, Krittanai S, Juengwatanatrakul T, Sakamoto S, Putalun W*. Journal of pharmaceutical and biomedical analysis 2020; 192: 113674.
ผลงานจาก: . Indexed in=pubmed
113
Quantitative models for detecting the presence of lead in turmeric using Raman spectroscopy.
Khongkaew P, Phechkrajang C, Cruz J*, Cárdenas V, Rojsanga P. Chemometrics and intelligent laboratory systems 2020; 200: 103994.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS
114
Recent applications of paper-based point-of-care devices for biomarker detection.
Suntornsuk W, Suntornsuk L*. Electrophoresis 2020; 41(5-6): 287-305.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
115
Recurrence ischemic stroke and bleeding complications among thai octogenarians with nonvalvular atrial fibrillation using warfarin and novel oral anticoagulants, a Retrospective comparative study.
Woranisarakul K, Nilanont Y, Suansanae T. European journal of neurology 2020; 27: 1058-1058.
ผลงานจาก: . Indexed in=ISI-WOS
116
Relationship of anemia and clinical outcome in heart failure patients with preserved versus reduced ejection fraction in a rural area of Thailand.
Chairat K, Rattanavipanon W, Tanyasaensook K, Chindavijak B, Chulavatnatol S, Nathisuwan S*. Int J cardiol heart vasc 2020; 30: 100597.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
117
Relationships between amyloid levels, glucose metabolism, morphologic changes in the brain and clinical status of patients with Alzheimer’s disease.
Thientunyakit T*, Sethanandha C, Muangpaisan W, Chawalparit O, Arunrungvichian K, Siriprapa T, Vichianin Y, Kamal S, Suppasilp C, Thongpraparn T, Chanachai R. Annals of nuclear medicine 2020; 34(5): 337-348.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
118
Risk factors of isoniazid mono-resistance among pulmonary tuberculosis patients at central chest institute of Thailand.
Kaewthong P, Tragulpiankit P*, Chuchottaworn C, Wattanapokayakit S, Prakongsup S, Wichukchinda N, Mahasirimongkol S. Pharmaceutical sciences asia 2020; 47(3): 226-237.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
119
Screening and matching polymers with drugs to improve drug incorporation and retention in nanoparticles.
Animasawun RK, Taresco V, Swainson SME, Suksiriworapong J, Walker DA, Garnett MC*. Molecular pharmaceutics 2020; 17(6): 2083-2098.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
120
Secretory proteostasis of the retinal pigmented epithelium: Impairment links to age-related macular degeneration.
Paraoan L*, Sharif U, Carlsson E, Supharattanasitthi W, Mahmud NM, Kamalden TA, Hiscott P, Jackson M, Grierson I. Progress in retinal and eye research 2020; 100859.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, pubmed
121
Self-nanoemulsifying drug delivery systems (SNEDDS): An advancement technology for oral drug delivery.
Morakul B*. Pharmaceutical sciences asia 2020; 47(3): 205-220.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
122
Simple and fast fabrication of microfluidic paper-based analytical device by contact stamping for multiple-point standard addition assay: Application to direct analysis of urinary creatinine.
Mathaweesansurn A, Thongrod S, Khongkaew P, Phechkrajang CM, Wilairat P, Choengchan N*. Talanta 2020; 210(120675).
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
123
Speed of action and stage specificity of Bencha-loga-wichian, a Thai traditional antipyretic formulation, against Plasmodium falciparum and the chloroquine-potentiating activity of its active compounds, tiliacorinine and yanangcorinine.
Nutmakul T, Pattanapanyasat K, Soonthornchareonnon N, Shiomi K, Mori M, Prathanturarug S*. Journal of ethnopharmacology 2020; 258: 112909.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
124
Spinal neuronal excitability and neuroinflammation in a model of chemotherapeutic neuropathic pain: targeting the resolution pathways.
Meesawatsom P, Hathway G, Bennett A, Constantin-Teodosiu D, Chapman V*. Journal of neuroinflammation 2020 ; 17(1): 316.
ผลงานจาก: . Indexed in=ISI-WOS,scopus,pubmed
125
Staphylococcus aureus capsular polysaccharides: a structural and synthetic perspective.
Visansirikul S*, Kolodziej SA, Demchenko AV. Organic and biomolecular chemistry 2020; 18(5): 783-798.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
126
Stimulation of GLP-1 receptor inhibits methylglyoxal-induced mitochondrial dysfunctions in H9c2 cardiomyoblasts: potential role of Epac/PI3K/Akt Pathway.
Nuamnaichati N, Mangmool S, Chattipakorn N, Parichatikanond W*. Frontiers in pharmacology 2020;11: 805.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
127
Structure enhancement relationship of chemical penetration enhancers in drug transport across the stratum corneum (vol 4, 71, 2012).
Chantasart D, Li SK*. Pharmaceutics 2020; 12(1): 4.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS
128
Survival analysis of colorectal cancer patients in a Thai hospital-based cancer registry.
Kittrongsiri K, Wanichsuwan W, Prechawittayakul P, Sangroongruangsri S, Cairns J, Chaikledkaew U*. Expert Review of gastroenterology & hepatology 2020; 14(4): 291-300.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
129
Synthesis of 2-azido-2-deoxy- and 2-acetamido-2-deoxy-D-manno derivatives as versatile building blocks.
Alex C, Visansirikul S, Zhang Y, Yasomanee JP, Codee J, Demchenko AV*. Carbohydrate research 2020; 488(107900).
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
130
Synthesis of oligosaccharide fragments of capsular polysaccharide Staphylococcus aureus type 8.
Visansirikul S, Kolodziej SA., Demchenko AV*. Journal of Carbohydrate Chemistry 2020; 39(7): 301-333.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS
131
Taxonomic notes on the ‘Mahat’ (Artocarpus lacucha and A. thailandicus, Moraceae) species complex in Thailand.
Aneklaphakij C, Bunsupa S, Yotsawate S , Bongcheewin B , Satitpatipan V*. Plants 2020; 9(3): 391.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
132
The association between trough blood concentration and systemic exposure of tacrolimus: Comparison between once-daily (Advagraf®) and twice-daily (Prograf®) formulation in de novo kidney transplant recipients.
Sukkha S, Chindavijak B, Nosoongnoen W, Phakdeekitchareon B, Kitiyakara C, Sumethkul V*. Drug metab pharmacokinet 2020; 35(1): 139-144.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
133
The deoxymiroestrol and isoflavonoid production and their elicitation of cell suspension cultures of pueraria candollei var. mirifica: from shake flask to bioreactor.
Udomsin O, Yusakul G, Kitisripanya T, Juengwatanatrakul T, Putalun W*. Appl biochem biotechnol 2020; 190(1): 57-72.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
134
The efficacy of honey and a Thai Herbal Oil preparation in the treatment of pressure ulcers based on Thai traditional medicine wound diagnosis versus standard practice: An open-label randomized controlled trial.
Chotchoungchatchai S, Krairit O, Tragulpiankit P, Prathanturarug S*. Contemporary clinical trials communications 2020; 17: 100538.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOS,pubmed
135
The intestinal efflux transporter inhibition activity of xanthones from mangosteen pericarp: an in silico, in vitro and ex vivo approach.
Dechwongya P, Limpisood S, Boonnak N, Mangmool S, Takeda-Morishita M, Kulsirirat T, Rukthong P, Sathirakul K*. Molecules 2020; 25(24):5877.
ผลงานจาก: . Indexed in=pubmed
136
Therapeutic targets for the treatment of cardiac fibrosis and cancer: focusing on TGF-β signaling.
Parichatikanond W, Luangmonkong T, Mangmool S, Kurose H*. Frontiers in cardiovascular medicine 2020; 7(34).
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
137
Trough level and tacrolimus variability of early converted once-daily tacrolimus: 1-year follow-up study.
Sukkha S, Suansanae T, Iamrahong P, Wiwattanathum P*. Transplantation proceedings 2020; 52(3): 775-779.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
138
Using ICPC-2 standard to identify thai zingiberaceae of pharmacological interest.
Phumthum M*, Balslev H. Plants-basel 2020; 9(7): 906: 1-14.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus, ISI-WOS, pubmed
139
Yanangdaengin, a dihydrochalcone glucoside galloyl ester as active antioxidative agent from leaves of Lysiphyllum strychnifolium (syn. Bauhinia strychnifolia).
Kongkiatpaiboon S*, Duangdee N, Tayana N, Schinnerl J, Bacher M, Chewchinda S. Chinese herbal medicines 2020; 12(4): 452-455.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus,ISI-WOSผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้