เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2560
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2516 |

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


1
α-glucosidase and pancreatic lipase inhibitory activities and glucose uptake stimulatory effect of phenolic compounds from dendrobium formosum.
Inthongkaew P, Chatsumpun N, Supasuteekul C, Kitisripanya T, Putalun W, Likhitwitayawuid K, Sritularak B. Brazilian Journal of Pharmacognosy 2017; 27(4): 480-487.
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
2
β-Adrenergic receptor and insulin resistance in the heart.
Mangmool S, Denkaew T, Parichatikanond W, Kurose H*. Biomolecules and Therapeutics 2017; 25(1): 44-56
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
3
3,3’-diindolylmethane downregulates cyclin D1 through triggering endoplasmic reticulum stress in colorectal cancer cells.
Zhang X., Sukamporn P., Zhang S., Min K.-W., Baek S.J. Oncology Reports 2017; 38(1): 569-574
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
4
A case report of intravenous posaconazole in hepatic and renal impairment patient with invasive Aspergillus terreus infection: Safety and role of therapeutic drug monitoring.
Dilokpattanamongkol P, Panusitthikorn P, Boonprasert R, Chayakulkeeree M, Rotjanapan P*. BMC Pharmacology and Toxicology 2017; 18(1)
ผลงานจาก: . IF=2.2879999999999998 Indexed in=Scopus
5
Anticancer activity of a novel small molecule tubulin inhibitor STK899704.
Sakchaisri K, Kim SO, Hwang J, Soung NK, Lee KH, Choi TW, Lee Y, Park CM, Thimmegowda NR, Lee PY, Shwetha B, Srinivasrao G, Pham TTH, Jang JH, Yum HW, Surh YJ, Lee KS, Park H, Kim SJ, Kwon YT, Ahn JS, Kim BY. PLoS ONE 2017; 12:3
ผลงานจาก: . IF=2.806 Indexed in=Scopus
6
Antioxidant activity and upregulation of antioxidant enzymes of phenolic glycosides from Aquilaria crassna leaves.
Supasuteekul C, Nuamnaichati N, Mangmool S, Likhitwitayawuid K, Tengamnuay P, Putalun W, Sritularak B*. Natural Product Communications. 2017; 12(11): 1691-1694.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
7
Antiproliferative effects of three roots Thai herbal recipe on human cancer cell lines.
Lueangamornnara U, U-pratya Y, Jiratchariyakul W, Kulprom A, O-charoenrat P, Kummalue T*. Pharmaceutical Sciences Asia 2017; 44 (1): 22-31
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
8
Association between urinary phthalates and metabolic abnormalities in obese Thai children and adolescents.
Saengkaew T, Jantarat C, Nosoongnoen W, Supornsilchai V* Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism 2017; 30(9):931-938
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
9
Bacterial communities on facial skin of teenage and elderly Thai females.
Somboonna N*, Wilantho A, Srisuttiyakorn C, Assawamakin A, Tongsima S. Archives of Microbiology 2017; 199(7): 1035-1042
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
10
Beyond symptomatic effects: potential of donepezil as a neuroprotective agent and disease modifier in Alzheimer’s disease.
Kim S.H., Kandiah N., Hsu J.-L., Suthisisang C, Udommongkol C, Dash A. British Journal of Pharmacology. 2017; 174(23): 4224-4232. 2017; 174(23): 4224-4232.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
11
Biological activity evaluation and molecular docking study of chromone derivatives as cyclooxygenase-2 inhibitors.
Maicheen C, Phosrithong N, Ungwitayatorn J*. Medicinal Chemistry Research 2017; 26(3): 662-671
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
12
Brompheniramine as a novel probe for indirect UV detection and its application for the capillary electrophoresis of adamantane drugs.
Prapatpong P, Prutthiwanasan B, Nuchtavorn N, Buranaphalin S, Suntornsuk L*. Journal of Separation Science 2017; 40(5): 1184-1192
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
13
Camellia sinensis L. Extract and its potential beneficial effects in antioxidant, anti-inflammatory, anti-hepatotoxic, and anti-tyrosinase activities.
Thitimuta S, Pithayanukul P*, Nithitanakool S, Bavovada R, Leanpolchareanchai J, Saparpakorn P. Molecules 2017; 22(3): 401
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
14
Cationic CaMKII inhibiting nanoparticles prevent allergic asthma.
Morris AS, Sebag SC, Paschke JD, Wongrakpanich A, Ebeid K, Anderson ME, Grumbach IM, Salem AK*. Molecular Pharmaceutics 2017; 14(6): 2166-2175.
ผลงานจาก: . IF=4.4400000000000004 Indexed in=Scopus
15
Characteristics of electromechanical window in anesthetized rabbit models of short QT and long QT syndromes.
Limprasutr V, Saengklub N, Meedech P, Kijtawornrat A*, Hamlin RL. Journal of Toxicological Sciences 2017; 42(5): 579-587.
ผลงานจาก: . Indexed in=ISI
16
Characterization and secretive expression in Bacillus subtilis of endoglucanase from Bacillus safensis isolated from freshwater swamp forest.
Kanchanadumkerng P, Sakka K, Sakka M, Wiwat C. Walailak Journal of Science and Technology 2017; 14(3): 199-213
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
17
Characterization of endoglucanase from Paenibacillus sp. M33, a novel isolate from a freshwater swamp forest.
Kanchanadumkerng P, Sakka M, Sakka K, Wiwat C*. Journal of Basic Microbiology 2017; 57(2): 121-131
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
18
Comparative efficacy and safety of reperfusion therapy with fibrinolytic agents in patients with ST-segment elevation myocardial infarction: a systematic review and network meta-analysis.
Jinatongthai P, Kongwatcharapong J, Foo CY, Phrommintikul A, Nathisuwan S, Thakkinstian A, Reid CM, Chaiyakunapruk N*. The Lancet 2017; 390(10096): 747-759.
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
19
Comparative Phytochemical Profiling and in Vitro Antioxidant Activity of Extracts from Raw Materials, Tissue-Cultured Plants, and Callus of Oroxylum indicum (L.) Vent.
Rojsanga P., Bunsupa S., Brantner A.H., Sithisarn P. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 2017; 2017
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
20
Comparison of adverse events following injection of original or generic docetaxel for the treatment of breast cancer.
Tagawa N*, Sugiyama E, Tajima M, Sasaki Y, Nakamura S, Okuyama H, Shimizu H, Sato VH, Sasaki T, Sato H. Cancer Chemotherapy and Pharmacology 2017; 80(4): 841-849
ผลงานจาก: . IF=2.7370000000000001 Indexed in=Scopus
21
Composition-dependent structural changes and antitumor activity of ASC-DP/DSPE-PEG nanoparticles.
Higashi K, Mibu F, Saito K, Limwikrant W, Yamamoto K, Moribe K*. European Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 99: 24-31
ผลงานจาก: . IF=3.7559999999999998 Indexed in=Scopus
22
Cost of Acute Care For Ischemic Stroke in Thailand.
Sribundit N*, Riewpaiboon A, Chaikledkaew U, Stewart JF, Tantirittisak T, Hanchaipiboolkul S. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2017; 48(3): 628-640.
ผลงานจาก: . Indexed in=ISI
23
Cost of pneumonia in children: A systematic review.
Sirisuksan V, Trung QV, Riewpaiboon A*. Pharmaceutical Sciences Asia 2017; 44 (1): 40-49
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
24
Cytotoxic effect of compounds isolated from Goniothalamus marcanii Craib stem barks.
Thienthiti K, Tuchinda P, Wongnoppavich A, Anantachoke N, Soonthornchareonnon N*. Pharmaceutical Sciences Asia 2017; 44 (2), 86-95
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
25
Design and synthesis of caffeic amides by structure-based approaches.
Mudjupa C, Theeramunkong S, Vajragupta O*. Chiang Mai Journal of Science 2017; 44(2): 617-629.
ผลงานจาก: . IF=0.437 Indexed in=Scopus
26
Detection of adverse drug reaction (ADR)-related hospital admissions: A pilot study using administrative database for ADR monitoring in Thailand.
Siltharm C, Pattanaprateep O, Pongcharoensuk P, Jeanpeerapong N, Thavorncharoensap M. Pharmaceutical Sciences Asia 2017; 43(3): 142-153
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
27
Detection of microbes, aflatoxin and toxic heavy metals in Chinese medicinal herbs commonly consumed in Thailand.
Rangsipanuratn W, Kammarnjassadakul P, Janwithayanuchit I, Paungmoung P, Ngamurulert S, Sriprapun M, Yangen S, Soottitantawat V, Sandee A*. Pharmaceutical Sciences Asia 2017; 44(3): 162-171
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
28
Development and validation of stability indicating HPLC method for determination of adrenaline tartrate.
Kongkiatpaiboon S, Duangdee N, Chewchinda S, Poachanukoon O, Amnuaypattanapon K*. Journal of King Saud University - Science 2017; (Aticle in Press)
ผลงานจาก: . Indexed in=Scoups
29
Development of a DNA test for four Paphiopedilum species - A preliminary study.
Tangsomsuk O, Jenjittikul T, Bunyapraphatsara N, Panvisavas N. Acta Horticulturae 2017; 1167: 281-288
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
30
Development of Acyclovir-Loaded Albumin Nanoparticles and Improvement of Acyclovir Permeation Across Human Corneal Epithelial T Cells.
Suwannoi P, Chomnawang M, Sarisuta N, Reichl S, Müller-Goymann C.C*. Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics. 2017; 33(10): 743-752.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
31
Development of Hepatocyte-like Cell Derived from Human Induced Pluripotent Stem cell as a Host for Clinically Isolated Hepatitis C Virus.
Sa-Ngiamsuntorn K., Hongeng S., Wongkajornsilp A. Current protocols in stem cell biology 2017; 42: 4A.13.1-4A.13.34
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
32
Dissolution and dissolution/permeation experiments for predicting systemic exposure following oral administration of the BCS class II drug clarithromycin.
Kristin F, René H, Boontida M, Buraphacheep JV, Maximilian A, Johanna M, Peter L*. European Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 101: 211-219
ผลงานจาก: . IF=3.7559999999999998 Indexed in=Scopus
33
Diversity of endophytic actinomycetes isolated from roots and root nodules of Pueraria candollei Grah. Ex Benth. And the analyses of their secondary metabolites.
Boonsnongcheep P, Nakashima T, Takahashi Y, Prathanturarug S*. Chiang Mai Journal of Science 2017; 44(1): 1-14
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
34
Economic burden of influenza at a tertiary hospital in Vietnam.
Vo TQ, Chaikledkaew U, Hoang MV, Riewpaiboon A.* Asian Pacific Journal of Tropical Disease 2017; 7(3): 144-150
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
35
Effect of binary solid lipid matrix of wax and triglyceride on lipid crystallinity, drug-lipid interaction and drug release of ibuprofen-loaded solid lipid nanoparticles (SLN) for dermal delivery.
Chantaburanan T, Teeranachaideekul V, Chantasart D, Jintapattanakit A, Junyaprasert VB*. Journal of Colloid and Interface Science 2017; 504: 247-256
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
36
Effect of Curcuma comosa extracts on the functions of peptide transporter and P-glycoprotein in intestinal epithelial cells.
Kawami M*, Yamada Y, Toshimori F, Issarachot O, Junyaprasert VB, Yumoto R, Takano M. Pharmazie 2017; 72: 123-127
ผลงานจาก: . IF=1.264
37
Effect of dragon fruit on glycemic control in prediabetes and type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis.
Poolsup N, Suksomboon N*, Paw NJ. PLoS One. 2017; 12(9): e0184577.
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
38
Effect of vitamin K supplementation on insulin sensitivity: a meta-analysis.
Suksomboon N, Poolsup, Ko Ko HD. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy 2017; 10: 169-177.
ผลงานจาก: .
39
Effects of Plantago major extracts and its chemical compounds on proliferation of cancer cells and cytokines production of lipopolysaccharide-activated THP-1 macrophages.
Kartini*, Piyaviriyakul S, Thongpraditchote S, Siripong P, Vallisuta O. Pharmacognosy Magazine 2017; 13(51): 393-399
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
40
Effects of Wannachawee Recipe with Antipsoriatic Activity on Suppressing Inflammatory Cytokine Production in HaCaT Human Keratinocytes.
Takuathung MN, Wongnoppavich A, Pitchakarn P, Panthong A, Khonsung P, Chiranthanut N, Soonthornchareonnon N, Sireeratawong S*. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 2017; 2017
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
41
Efficacy and safety of “Yahom” as a traditional Thai herbal therapy: A systematic review.
Chootip K, Chaiyakunapruk N, Soonthornchareonnon N, Scholfield CN, Fuangchan A*. Journal of Ethnopharmacology 2017; 196: 110-123.
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
42
Efficacy of essential oil formulations against malodor causing bacteria.
Khuntayaporn P*., Suksiriworapong J. Pharmaceutical Sciences Asia 2017; 44(4): 209-216
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
43
Enhanced transmucosal delivery of itraconazole by thiolated D-ɑ-tocopheryl poly(ethylene glycol) 1000 succinate micelles for the treatment of Candida albicans.
Suksiriworapong J, Mingkwan T, Chantasart D*. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 2017; 120: 107-115
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
44
Enhancement of β-Globin Gene Expression in Thalassemic IVS2-654 Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Erythroid Cells by Modified U7 snRNA.
Phanthong P, Borwornpinyo S, Kitiyanant N, Jearawiriyapaisarn N, Nuntakarn L, Saetan J, Nualkaew T, Sa-Ngiamsuntorn K, Anurathapan U, Dinnyes A, Kitiyanant Y, Hongeng S. Stem Cells Translational Medicine 2017; 6(4): 1059-1069
ผลงานจาก: . IF=4.2469999999999999 Indexed in=Scoups, pubmed
45
Erratum to: Semisynthesis and biological evaluation of prenylated resveratrol derivatives as multi-targeted agents for Alzheimer’s disease (J Nat Med, 10.1007/s11418-017-1097-2).
Puksasook T., Kimura S., Tadtong S., Jiaranaikulwanitch J., Pratuangdejkul J., Kitphati W., Suwanborirux K., Saito N., Nukoolkarn V*. Journal of Natural Medicines 2017; 71(4): 683-684
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
46
Etlingera elatior Extract promotes cell death in B16 melanoma cells via down-regulation of ERK and Akt signaling pathways.
Krajarng A, Chulasiri M, Watanapokasin R*. BMC Complementary and Alternative Medicine. 2017; 17(1): 1-9.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
47
Evaluating the antifibrotic potency of galunisertib in a human ex vivo model of liver fibrosis.
Luangmonkong T, Suriguga S, Bigaeva E, Boersema M, Oosterhuis D, de Jong KP, Schuppan D, Mutsaers HAM, Olinga P*. British Journal of Pharmacology 2017; 174(18): 3107-3117
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
48
Evaluating the first introduction of rotavirus vaccine in Thailand: Moving from evidence to policy.
Tharmaphornpilas P*, Jiamsiri S, Boonchaiya S, Rochanathimoke O, Thinyounyong W, Tuntiwitayapun S, Guntapong R, Riewpaiboon A, Rasdjarmrearnsook A-O, Glass RI. Vaccine 2017; 35(5): 796-801
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
49
Fast and simple method for semiquantitative determination of calcium propionate in bread samples.
Phechkrajang CM*, Yooyonga S. Journal of Food and Drug Analysis 2017; 25(2): 254-259
ผลงานจาก: . IF=1.98
50
Forced Degradation Studies of Candesartan Cilexetil and Hydrochlorothiazide Using a Validated Stability-Indicating HPLC-UV Method.
Phechkrajang CM*, Quynh PTN, Suntornsuk L. Pharmaceutical Chemistry Journal 2017; 51(5): 416-424.
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
51
Formulation development and characterization of topical itraconazole microemulsion-organogels.
Boonme P*, Wuttikul K, Fookloy K, Promjan S, Teeranachaideekul V. Latin American Journal of Pharmacy 2017; 36(5): 896-901.
ผลงานจาก: . IF=0.29799999999999999 Indexed in=Scopus
52
Genotypic detection of the blaCTX-M-1 gene among extended-spectrum β-lactamase-producing Enterobacteriaceae.
Thuengern A, Nathisuwan S, Chomnawang MT, Wiwat C, Thirapanmethee K*. Journal of Global Antimicrobial Resistance 2017; 9: 87-93.
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
53
Health seeking behavior and its determinants in Jaffna Sri Lanka.
Kalki P, Thavorncharoensap M, Riewpaiboon A*. Pharmaceutical Sciences Asia 2017; 44(3): 134-141
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
54
Higher phthalate concentrations are associated with precocious puberty in normal weight Thai girls.
Srilanchakon K, Thadsri T, Jantarat C, Thengyai S, Nosoongnoen W, Supornsilchai V*. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism. 2017; 30(12): 1293-1298.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
55
High-Throughtput Screening the Interaction of Xanthones from Mangosteen Pericarps with P-Glycoprotein Transporter.
Dechwongya P, Kulsirirat T, Dheeraprempree B, Boonnak N, Sathirakul K. Drug Metabolism and Pharmacokinetics 2017; 32(1): S100-S100.
ผลงานจาก: . Indexed in=ISI
56
Homology modeling and substrate binding studies of human P-glycoprotein.
Pimthon J*, Dechaanontasup R, Ratanapiphop C, Phromprasert C. Pharmaceutical Sciences Asia 2017; 44 (2), 96-107
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
57
Hypoglycaemic activity of Mathurameha, a Thai traditional herbal formula aqueous extract, and its effect on biochemical profiles of streptozotocin-nicotinamide-induced diabetic rats.
Chayarop K, Peungvicha P*, Temsiririrkkul R, Wongkrajang Y, Chuakul W, Rojsanga P. BMC Complementary and Alternative Medicine 2017; 17(1): 343
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
58
Identification of cardiotoxic ornamental plant species commonly found in Thailand by DNA analysis.
Chalermrungroj S, Bunyapraphatsara N, Panvisavas N. Acta Horticulturae 2017; 1167: 289-298
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
59
Impact of pharmaceutical care on pain and agitation in a medical intensive care unit in Thailand.
Dilokpattanamongkol P, Tangsujaritvijit V, Suansanae T, Suthisisang C*. International Journal of Clinical Pharmacy 2017; 39(3): 573-581.
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
60
Impact of providing psychiatry specialty pharmacist intervention on reducing drug-related problems among children with autism spectrum disorder related to disruptive behavioural symptoms: A prospective randomized open-label study.
Wongpakaran R, Suansanae T*, Tan-khum T, Kraivichian C, Ongarjsakulman R, Suthisisang C. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 2017; 42(3): 329-336.
ผลงานจาก: . IF=1.679 Indexed in=Scopus
61
In Vivo and In Vitro Evidence for the Antihyperuricemic, Anti-inflammatory and Antioxidant Effects of a Traditional Ayurvedic Medicine, Triphala.
Sato VH*, Sungthong B, Nuamnaichati N, Rinthong PO, Mangmool S, Sato H. Natural Product Communications 2017; 12(10): 1635-1638.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
62
Influence of state and crystallinity of lipid matrix on physicochemical properties and permeation of capsaicin-loaded lipid nanoparticles for topical delivery.
Teeranachaideekul V, Chantaburanan T, Junyaprasert VB*. Journal of Drug Delivery Science and Technology 2017; 39: 300-307.
ผลงานจาก: . IF=1.194 Indexed in=Scopus
63
Inhibition of oxidative stress through the induction of antioxidant enzymes of pigmented rice bran in HEK-293 cells.
Khammanit R, Lomarat P, Anantachoke N, Sato VH, Ungsurungsie M, Mangmool S*. Natural Product Communications 2017; 12(7): 1107-1110
ผลงานจาก: . IF=0.77300000000000002 Indexed in=scopus
64
Inhibitory effect of Phlai capsules on skin test responses among allergic rhinitis patients: a randomized, three-way crossover study.
Tanticharoenwiwat P., Kulalert P., Dechatiwongse Na Ayudhya T., Koontongkaew S., Jiratchariyakul W., Soawakontha R., Booncong P., Poachanukoon O. Journal of integrative medicine 2017; 15(6): 462-468
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
65
Insecticidal activity of Stemona collinsiae root extract against Parasarcophaga ruficornis (Diptera: Sarcophagidae).
Sakulpanich A, Attrapadung S*, Gritsanapan W. Acta Tropica 2017; 173: 62-68.
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
66
Investigation of antimicrobial activity of 13 Thai medicinal plants against bacteria and fungi.
Siriwatanamethanon N*, Dodgson W, Dodgson JLA. Journal of Pure and Applied Microbiology 2017; 11(3): 1351-1356.
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
67
Investigation of cationized triblock and diblock poly(ε-caprolactone)-co-poly(ethylene glycol) copolymers for oral delivery of enoxaparin: In vitro approach.
Charoongchit P, Suksiriworapong J, Mao S, Sapin-Minet A, Maincent P, Junyaprasert VB*. Acta Biomaterialia 2017; 61: 180-192
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
68
Isolation of a new compound, 2-butanone 4-glucopyranoside 6′-O-gallate and other 8 compounds from the anti-inflammatory leave extracts of Memecylon edule Roxb.
Nualkaew S*, Thongpraditchote S, Wongkrajang Y, Umehara K, Noguchi H. Natural Product Research 2017; 31(12): 1370-1378
ผลงานจาก: . IF=1.0569999999999999 Indexed in=Scopus
69
Long-term effect of sildenafil on echocardiographic parameters in dogs with asymptomatic myxomatous mitral valve degeneration.
Kijtawornrat A*, Komolvanich S, Saengklub N, Pirintr P, Boonpala P, Buranakarl C. Journal of Veterinary Medical Science 2017; 79(4): 788-794.
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
70
Molecular docking study of phthalimide derivatives as non-nucleoside HIV-1 reverse transcriptase inhibitor.
Maicheen C, Samee W, Ungwitayatorn J.* Chiang Mai J Sci 2017; 44(4): 1395-406.
ผลงานจาก: .
71
Nanocrystals for enhancement of oral bioavailability of poorly water-soluble drugs.
Junyaprasert VB*, Morakul B. Asian Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 10 (1): 13-23.
ผลงานจาก: . Indexed in=pubmed
72
Neuritogenic activity of bi-functional bis-tryptoline triazole.
Jiaranaikulwanitch J*, Tadtong S, Govitrapong P, Fokin VV, Vajragupta O. Bioorganic and Medicinal Chemistry 2017; 25(3): 1195-1201
ผลงานจาก: . IF=2.9300000000000002 Indexed in=Scopus
73
New biflavonoids with α-glucosidase and pancreatic lipase inhibitory activities from boesenbergia rotunda.
Chatsumpun N, Sritularak B, Likhitwitayawuid K*. Molecules. 2017; 22(11).
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
74
New ultra-long-acting basal insulin: Insulin degludec.
N.J. Paw, Suksomboon N*. Pharmaceutical Sciences Asia 2017; 44(1): 1-21.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
75
Novel mutations of the SRD5A2 and AR genes in Thai patients with 46, XY disorders of sex development.
Ittiwut C, Pratuangdejkul J, Supornsilchai V, Muensri S, Hiranras Y, Sahakitrungruang T, Watcharasindhu S, Suphapeetiporn K, Shotelersuk V*. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism 2017; 30(1): 19-26
ผลงานจาก: . IF=1.2330000000000001 Indexed in=Scopus
76
Optimization of antioxidant extraction from Persicaria barbata leaves using response surface methodology (RSM).
Jaroennoni P, Sithisarn P, Rojsanga P. Pharmaceutical Sciences Asia 2017; 44(3): 154-161
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
77
Pharmacogenomics and Efficacy of Risperidone Long-Term Treatment in Thai Autistic Children and Adolescents.
Nuntamool N, Ngamsamut N, Vanwong N, Puangpetch A, Chamnanphon M, Hongkaew Y, Limsila P, Suthisisang C, Wilffert B, Sukasem C*. Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology 2017; 121(4): 316-324
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
78
Pharmacokinetic study of intravenous posaconaozle in a critically ill patient with multiple organ failure: A case report.
Taesotikul S, Dilokpattanamongkol P, Nosoongnoen W, Panusitthikorn P, Rotjanapan P*. Australasian Medical Journal 2017; 10(8): 734-742
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
79
Phthalate exposure in Thai children and adolescents.
Sedtasiriphokin N., Supornsilchai V., Jantarat C., Nosoongnoen W. Asian Biomedicine 2017; 11(4): 343-351
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
80
Pogostemon nudus sp nov (Lamiaceae) from Thailand.
Bongcheewin B*, Pramali K, Traiperm P, Chantaranothai P, Paton A. Nordic Journal of Botany 2017; 35(3): 289-299
ผลงานจาก: . Indexed in=ISI
81
Principal component analysis: A tool for identifying web document characteristics affecting quality of drug information websites.
Sratthaphut L*, Tanyasaensook K, Tunneekul P. Journal of Applied Pharmaceutical Science. Journal of Applied Pharmaceutical Science. 2017; 7(11): 1-6.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
82
Radiosynthesis of (S)-[18F]T1: The first PET radioligand for molecular imaging of α3β4 nicotinic acetylcholine receptors.
Sarasamkan J, Fischer S, Deuther-Conrad W, Ludwig F-A, Scheunemann M, Arunrungvichian K, Vajragupta O, Brust P*. Applied Radiation and Isotopes 2017; 124: 106-113.
ผลงานจาก: . IF=1.1279999999999999 Indexed in=Scopus
83
Self-aggregation of cationically modified poly(ε-caprolactone)2-co-poly(ethylene glycol) copolymers: Effect of cationic grafting ligand and poly(ε-caprolactone) chain length.
Charoongchit P, Suksiriworapong J, Sripha K, Mao S, Sapin-Minet A, Maincent P, Junyaprasert VB*. Materials Science and Engineering C 2017; 72: 444-455
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
84
Self-assembled nanomicelles of damnacanthal-loaded amphiphilic modified chitosan: Preparation, characterization and cytotoxicity study.
Sukamporn P, Baek SJ, Gritsanapan W, Chirachanchai S, Nualsanit T, Rojanapanthu P*. Materials Science and Engineering C 2017; 77: 1068-1077.
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
85
Semisynthesis and biological evaluation of prenylated resveratrol derivatives as multi-targeted agents for Alzheimer’s disease.
Puksasook T, Kimura S, Tadtong S, Jiaranaikulwanitch J, Pratuangdejkul J, Kitphati W, Suwanborirux K, Saito N., Nukoolkarn V*. Journal of Natural Medicines 2017; 71(4): 665-682.
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
86
Sildenafil improves heart rate variability in dogs with asymptomatic myxomatous mitral valve degeneration.
Pirintr P, Saengklub N, Limprasutr V, Sawangkoon S, Kijtawornrat A*. Journal of Veterinary Medical Science 2017; 79(9): 1480-1488
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
87
Simultaneous HPTLC determination of rhein and aloe-emodin in senna alata leaves from Thailand and their commercial products.
Chewchinda S, Sithisarn P*. Natural Product Communications 2017; 12(3): 399-401
ผลงานจาก: . IF=0.77300000000000002 Indexed in=Scopus, ISI
88
Social and economic burden of patients with influenza-like illness and clinically diagnosed flu treated at various health facilities in Vietnam.
Quang Vo T, Chaikledkaew U, van Hoang M, Riewpaiboon A*. ClinicoEconomics and Outcomes Research 2017; 9: 423-432
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
89
Solid-Phase Mediated Methodology to Incorporate Drug into Intermolecular Spaces of Cyclodextrin Columns in Polyethylene Glycol/Cyclodextrin-Polypseudorotaxanes by Cogrinding and Subsequent Heating.
Ogawa M, Higashi K, Namiki S, Liu N, Ueda K, Limwikrant W, Yamamoto K, Moribe K*. Crystal Growth and Design 2017; 17(3): 1055-1068
ผลงานจาก: . IF=4.0549999999999997 Indexed in=Scopus
90
Stabilizing ability of surfactant on physicochemical properties of drug nanoparticles generated from solid dispersions.
Thongnopkoon T, Puttipipatkhachorn S*. Drug Development and Industrial Pharmacy 2017; 43(7): 1082-1092
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
91
Stimulation of adenosine A2B receptor inhibits endothelin-1-induced cardiac Fibroblast proliferation and α-smooth muscle actin synthesis through the cAMP/Epac/PI3K/Akt-signaling pathway.
Phosri S, Arieyawong A, Bunrukchai K, Parichatikanond W, Nishimura A, Nishida M, Mangmool S*. Frontiers in Pharmacology. 2017; 8: 428.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
92
Surface-modified particles loaded with CaMKII inhibitor protect cardiac cells against mitochondrial injury.
Wongrakpanich A, Morris AS, Geary SM, Joiner M-LA*, Salem AK. International Journal of Pharmaceutics 2017; 520(1ก.พ.): 275-283
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
93
Synergistic effect of forbesione from Garcinia hanburyi in combination with 5-fluorouracil on cholangiocarcinoma.
Boueroy P, Hahnvajanawong C*, Boonmars T, Saensa-ard S, Wattanawongdon W, Kongsanthia C, Salao K, Wongwajana S, Anantachoke N, Reutrakul V. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 2017; 18(12); 3343-3351.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
94
The CodY-dependent clhAB2 operon is involved in cell shape, chaining and autolysis in Bacillus cereus ATCC 14579.
Huillet, E*, Bridoux L, Wanapaisan P, Rejasse A, Peng Q, Panbangred W, Lereclus D. Plos One 2017; 12: 10.
ผลงานจาก: . Indexed in=ISI
95
The health-economic studies of HPV vaccination in Southeast Asian countries: a systematic review.
Setiawan D*, Oktora MP, Hutubessy R, Riewpaiboon A, Postma MJ. Expert Review of Vaccines 2017; 16(9): 933-943.
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
96
The use of monte carlo simulation to predict vancomycin dosage for methicillin-resistant staphylococcus aureus in Thai patients of various ages and with varying degrees of renal function.
Pitaksontayothin K., Santimaleeworagun W*., Pongchaidecha M., Houngsaitong J., Srisena P. Asian Biomedicine 2017; 11(4): 379-385
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
97
Trough level from twice daily to once daily tacrolimus in early conversion kidney transplant recipients: a prospective study.
Sukkha S, Chindavijak B, Montakantikul P, Ingsathit A, Nosoongnoen W*, Sumethkul V. International Journal of Clinical Pharmacy. 2017; 39(6): 1298-1303.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
98
TRPC3 channels in cardiac fibrosis.
Numaga-Tomita T, Oda Sayaka, Shimauchi T, Nishimura A, Mangmool S, Nishida M*. Frontiers in Cardiovascular Medicine. 2017; 4: 56.
ผลงานจาก: . Indexed in=pubmed
99
Warfarin-chlorophyll products, herb-drug interactions.
Siriwatanametanon N. Pharmaceutical Sciences Asia 2017; 44(4): 173-189
ผลงานจาก: . Indexed in=scopusผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ


1
Sixth year pharmacy students’ career choice and the level of WHO’s.
Sitthiboot U*, Anuratpanich L, Sooksriwong Cha-oncin. Veridean E-Journal Silpakorn University. 2017;
ผลงานจาก: .
2
การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกสาหรับให้คาปรึกษาแก่ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีและได้รับยาต้านไวรัส.
จงกลณี จงพรชัย, กฤตติกา ตัญญะแสนสุข*, ลาวัลย์ ศรัทธาพุทธ. วารสารเภสัชกรรมไทย. 2017;
ผลงานจาก: .
3
ความพึงพอใจของบุคลากรในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลต่อระบบซ่อมบำรุงบนเว็บไซต์.
นันทวรรณ จินากุล*, ชาญเดช แสงงาม, สิริมา วูดเด่น, โสรัจ ทัศนเจริญ. วารสารสาระคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2017; 8(1): 26-42.
ผลงานจาก: .

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้