เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2556
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2516 |

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


1
0.025% Capsaicin Gel for the Treatment of Painful Diabetic Neuropathy: A Randomized, Double-Blind, Crossover, Placebo-Controlled Trial.
Kulkantrakorn K*, Lorsuwansiri C, Meesawatsom P. Pain Practice 2013; 13(6): 497-503
ผลงานจาก: . IF=2.1829999999999998 Indexed in=Scopus
2
A comparison of spacer on water-soluble cyclodextrin grafted chitosan inclusion complex as carrier of eugenol to mucosae.
Sajomsang W, Nuchuchua O, Saesoo S, Gonil P, Chaleawlert-Umpon S, Pimpha N, Sramala I, Soottitantawat A, Puttipipatkhachorn S, Ruktanonchai UR*. Carbohydrate Polymers 2013; 92(1): 321-327
ผลงานจาก: . IF=3.9159999999999999 Indexed in=Scopus,
3
Acetylcholinesterase inhibitory activity of didehydrostemofoline, stemofoline alkaloids and extracts from Stemona collinsiae Craib roots.
Kongkiatpaiboon S, Rojsanga P, Pattarajinda V, Gritsanapan W*. Pharmacognosy Journal 2013; 5(2): 56-59
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
4
Acute and chronic toxicity studies of the water extract from dried fruits of terminalia bellerica (GAERTN.) roxb. in spargue-dawley rats.
Sireeratawong S, Jaijoy K, Panunto W, Nanna U, Lertprasertsuke N, Soonthornchareonnon N. African journal of traditional complementary and alternative medicines 2013; 10(2): 223-231
ผลงานจาก: . IF=0.51800000000000002 Indexed in=ISI
5
Acute and subchronic toxicity of chantaleela recipe in rats.
Sireeratawong S*, Chiruntanat N, Nanna U, Lertprasertsuke N, Srithiwong S, Soonthornchareonnon N, Jaijoy K. African journal of traditional complementary and alternative medicines 2013; 10(1): 128-133
ผลงานจาก: . IF=0.51800000000000002 Indexed in=ISI
6
Advanced health biotechnologies in Thailand: Redefining policy directions.
Velasco R.P*, Chaikledkaew U, Myint CY, Khampang R, Tantivess S, Teerawattananon Y. Journal of Translational Medicine 2013; 11(1)
ผลงานจาก: . IF=3.911 Indexed in=Scopus,
7
Ameliorative effects of acanthopanax trifoliatus on cognitive and emotional deficits in olfactory bulbectomized mice: An animal model of depression and cognitive deficits.
Sithisarn P*, Rojsanga P, Jarikasem S, Tanaka K, Matsumoto K. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 2013; 2013
ผลงานจาก: . IF=1.722 Indexed in=Scopus, Pubmed, ISI
8
An Effective Method for the Identification of Stem Adulteration in Bencha-Loga-Wichian, a Thai Traditional Preparation.
Nutmakul T, Saralamp P, Prathanturarug S J Health Res 2013; 27(5): 307-314
ผลงานจาก: .
9
Antibacterial activity of essential oils and their active components from Thai spices against foodborne pathogens.
Phanthong P, Lomarat P, Chomnawang MT, Bunyapraphatsara N*. ScienceAsia 2013; 39(5): 472-476
ผลงานจาก: . IF=0.34699999999999998 Indexed in=Scopus
10
Antidermatophytic Properties of Ar-Turmerone, Turmeric Oil, and Curcuma longa Preparations.
Jankasem M*, Wuthi-Udomlert M, Gritsanapan W. ISRN Dermatology 2013; 2013
ผลงานจาก: . Indexed in=Pubmed
11
Antiherpetic effects of Gynura procumbens.
Jarikasem S, Charuwichitratana S, Siritantikorn S, Chantratita W, Iskander M, Frahm AW, Jiratchariyakul W*. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 2013; 2013
ผลงานจาก: . IF=1.722 Indexed in=Scopus, Pubmed
12
Antiproliferative effect and the isolated compounds of pouzolzia indica.
Sangsuwon C, Jiratchariyakul W*, U-Pratya Y, Kummalue T. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 2013; 2013.
ผลงานจาก: . IF=1.722 Indexed in=Scopus
13
Antiviral protein of Momordica charantia L. inhibits different subtypes of influenza A.
Pongthanapisith V, Ikuta K, Puthavathana P, Leelamanit W*. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 2013; 2013
ผลงานจาก: . IF=1.722 Indexed in=Scopus
14
Application of multiple stepwise spinning disk processing for the synthesis of poly(methyl acrylates) coated chitosan-diclofenac sodium nanoparticles for colonic drug delivery.
Huanbutta K, Sriamornsak P, Luangtana-Anan M, Limmatvapirat S, Puttipipatkhachorn S, Lim L-Y, Terada K, Nunthanid J*. European Journal of Pharmaceutical Sciences 2013; 50(3เม.ย.): 303-311
ผลงานจาก: . IF=2.9870000000000001 Indexed in=Scopus
15
Attitudes among healthcare professionals to the reporting of adverse drug reactions in Nepal.
KC S, Tragulpiankit P*, Gorsanan S, Edwards R. BMC Pharmacology and Toxicology 2013; 14-16.
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus, ISI, Pubmed
16
Bioactive contents and free radical scavenging activity of Moringa oleifera leaf extract under different storage conditions.
Vongsak B, Sithisarn P, Gritsanapan W*. Industrial Crops and Products 2013; 49: 419-421
ผลงานจาก: . IF=3.2080000000000002 Indexed in=Scopus
17
Bioautography-guided isolation of antibacterial compounds of essential oils from Thai spices against histamine-producing bacteria.
Lomarat P, Phanthong P, Wongsariya K, Chomnawang MT, Bunyapraphatsara N. Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences 2013; 26(3): 473-477.
ผลงานจาก: . IF=0.94999999999999996 Indexed in=Scopus, Pubmed
18
Biomarker selection and classification of "- Omics " data using a two-step bayes classification framework.
Assawamakin A, Prueksaaroon S, Kulawonganunchai S, Shaw PJ, Varavithya V, Ruangrajitpakorn T, Tongsima S*. BioMed Research International 2013; 2013
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
19
Botanicals in dietary supplements.
Jiratchariyakul W*, Beerhues L, Mahady GB, Kummalue T, Vongsakul M. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 2013; 2013
ผลงานจาก: . IF=1.722 Indexed in=Scopus
20
Characteristics of Renin Angiotensin System Blockers-induced Angioedema in Thailand.
Win TSZ (Win, T. S. Z.), Nathisuwan S, Chaiyakunapruk N, Suwankesawong W, Tanyasaensook K, Dilokthornsakul P. International journal of clinical pharmacy. 2013; 35(6): 1292-1292
ผลงานจาก: . IF=0.89500000000000002 Indexed in=ISI
21
Characterization of chitosan-magnesium aluminum silicate nanocomposite films for buccal delivery of nicotine.
Pongjanyakul T*, Khunawattanakul W, Strachan CJ, Gordon KC, Puttipipatkhachorn S, Rades T. International Journal of Biological Macromolecules 2013; 55: 24-31
ผลงานจาก: . IF=3.0960000000000001 Indexed in=Scopus,
22
Characterization of cromolyn sodium hydrates and its formulation by 23Na-multiquantum and magic-angle spinning nuclear magnetic resonance spectroscopy.
Umino M, Higashi K, Masu H, Limwikrant W, Yamamoto K, Moribe K*. Journal of Pharmaceutical Sciences 2013; 102(8): 2738-2747
ผลงานจาก: . IF=3.0070000000000001 Indexed in=Scopus
23
Characterization of statin-associated myopathy case reports in thailand using the health product vigilance center database.
Boonmuang P, Nathisuwan S*, Chaiyakunapruk N, Suwankesawong W, Pokhagul P, Teerawattanapong N, Supsongserm P. Drug Safety 2013; 36(9): 779-787
ผลงานจาก: . IF=2.6200000000000001 Indexed in=Scopus
24
Clinical pharmacology of cyclooxygenase inhibition and pharmacodynamic interaction with aspirin by floctafenine in Thai healthy subjects.
Maenthaisong R, Tacconelli S, Sritara P, Del Boccio P, Di Francesco L, Sacchetta P, Archararit N, Aryurachai K, Patrignani P*, Suthisisang C. International Journal of Immunopathology and Pharmacology 2013; 26: 403-417
ผลงานจาก: . IF=2.5070000000000001 Indexed in=Scopus
25
Comparison of multiplex polymerase chain reaction and immunoassay to detect Salmonella spp., S. Typhimurium, and S. Enteritidis in Thai chicken meat.
Rodpai E, Moongkarndi P*, Tungrugsasut W, Phisannoradej R, Kanarat S. ScienceAsia 2013; 39(2); 150-159
ผลงานจาก: . IF=0.34699999999999998 Indexed in=Scopus
26
Cost-effectiveness of CYP2C9 and VKORC1 genetic testing to predict warfarin guided dose in Thai population.
Salek S, Dumrongprat K, Nathisuwan S. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY 2013; 35(5): 1005-1005.
ผลงานจาก: . IF=0.85899999999999999 Indexed in=ISI
27
Cost-Effectiveness of Pharmacist-Participated Warfarin Therapy Management in Thailand.
Saokaew S, Permsuwan U, Chaiyakunapruk N, Nathisuwan S, Sukonthasarn A, Jeanpeerapong N Thrombosis Research 2013; 132(4): 437-443
ผลงานจาก: . IF=2.427 Indexed in=Scopus
28
Development and assessment of tyrosinase inhibitory activity of liposomes of asparagus racemosus extracts.
Therdphapiyanak N, Jaturanpinyo M, Waranuch N, Kongkaneramit L, Sarisuta N*. Asian Journal of Pharmaceutical Sciences 2013; 8(2): 149-160
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
29
Dissolution improvement of fenofibrate by melting inclusion in mesoporus silica.
Uejo F*, Limwikrant W, Moribe K, Yamamoto K Asian Journal of Pharmaceutical Sciences 2013; 8(6): 329-335
ผลงานจาก: .
30
Distal Effect of Amino Acid Substitutions in CYP2C9 Polymorphic Variants Causes Differences in Interatomic Interactions against (S)- Warfarin.
Lertkiatmongkol P, Assawamakin A,White G, Chopra G, Rongnoparut P, et al. PLoS One. 2013 Sep 11;8(9).
ผลงานจาก: .
31
Distal Effect of Amino Acid Substitutions in CYP2C9 Polymorphic Variants Causes Differences in Interatomic Interactions against (S)-Warfarin.
Lertkiatmongkol P, Assawamakin A, White G, Chopra G, Rongnoparut P, Samudrala R, PLOS ONE 2013; 8(9): e74053
ผลงานจาก: . IF=3.73 Indexed in=ISI
32
Docking study on anticancer activity of chromone derivatives.
Maicheen C, Phosrithong N, Ungwitayatorn J*. Medicinal Chemistry Research 2013; 22(1): 45-56
ผลงานจาก: . IF=1.6120000000000001 Indexed in=Scopus,
33
Economic evaluations of hepatitis A vaccination in middle-income countries.
Suwantika AA, Yegenoglu S, Riewpaiboon A, Tu H-AT, Postma MJ*. Expert Review of Vaccines 2013; 12(12): 1479-1494
ผลงานจาก: . IF=4.2169999999999996 Indexed in=Scopus
34
Effect of Siam weed extract and its bioactive component scutellarein tetramethyl ether on anti-inflammatory activity through NF-κB pathway.
Pandith H, Zhang X, Thongpraditchote S, Wongkrajang Y, Gritsanapan W*, Baek SJ. Journal of Ethnopharmacology 2013; 147(2): 434-441
ผลงานจาก: . IF=2.9390000000000001 Indexed in=Scopus,
35
Effects of molecular weight and pyridinium moiety on water-soluble chitosan derivatives for mediated gene delivery.
Sajomsang W*, Gonil P, Ruktanonchai UR, Petchsangsai M, Opanasopit P, Puttipipatkhachorn S. Carbohydrate Polymers 2013; 91(2): 508-517
ผลงานจาก: . IF=3.9159999999999999 Indexed in=Scopus,
36
Efficacy and safety of mirtazapine in fibromyalgia syndrome patients: a randomized placebo-controlled pilot study.
Yeephu S, Suthisisang C, Suttiruksa S, Prateepavanich P, Limampai P, Russell IJ. Ann Pharmacother 2013; 47(7-8): 921-932
ผลงานจาก: . Indexed in=Pubmed
37
Erratum: Characterization of statin-associated myopathy case reports in Thailand using the health product vigilance center database (Drug Safety DOI: 10.1007/s40264-013-0055-5).
Boonmuang P, Nathisuwan S*, Chaiyakunapruk N, Suwankesawong W, Pokhagul P, Teerawattanapong N, Supsongserm P. Drug Safety 2013; 36(7): 583-584
ผลงานจาก: . IF=2.6200000000000001 Indexed in=Scopus
38
Estimating the willingness to pay for a quality- adjusted life year in Thailand: Does the context of health gain matter?.
Thavorncharoensap M*, Teerawattananon Y, Natanant S, Kulpeng W, Yothasamut J, Werayingyong P. ClinicoEconomics and Outcomes Research 2013; 5(1): 29-36
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
39
Evaluation of Anti-Inflammatory and Antinociceptive Activity of Triphala Recipe.
Sireeratawong S, Jaijoy K, Soonthornchareonnon N. African Journal of Traditional Complementary and Alternative Medicines 2013; 10(2): 246-250
ผลงานจาก: . Indexed in=ISI
40
Evaluation of skin permeation of β-blockers for topical drug delivery.
Chantasart D, Hao J, Li SK*. Pharmaceutical Research 2013; 30(3): 866-877
ผลงานจาก: . IF=3.952 Indexed in=Scopus
41
Exploration of hydrophobic modification degree of chitosan-based nanocomplexes on the oral delivery of enoxaparin.
Wang L, Li L, Sun Y, Tian Y, Li Y, Li C, Junyaprasert VB, Mao S*. European Journal of Pharmaceutical Sciences 2013; 50(3เม.ย.): 263-271
ผลงานจาก: . IF=3.0049999999999999 Indexed in=Scopus
42
Exploring chip-capillary electrophoresis-laser-induced fluorescence field-deployable platform flexibility: Separations of fluorescent dyes by chip-based non-aqueous capillary electrophoresis.
Nuchtavorn N, Smejkal P, Breadmore MC, Guijt RM, Doble P, Bek F, Foret F, Suntornsuk L, Macka M*. Journal of Chromatography A 2013; 1286: 216-221
ผลงานจาก: . IF=4.258 Indexed in=Scopus,
43
Hemostatic and Wound Healing Properties of Chromolaena odorata Leaf Extract.
Pandith H*, Zhang X, Liggett J, Min KW, Gritsanapan W, Baek SJ. ISRN Dermatology 2013; 2013
ผลงานจาก: . Indexed in=Pubmed
44
How Bio-questionable are the Different Recombinant Human Erythropoietin Copy Products in Thailand?.
Halim LA, Brinks V, Jiskoot W, Romeijn S, Praditpornsilpa K, Assawamakin A, Schellekens H. Pharm Res.
ผลงานจาก: . IF=3.952
45
HPLC Quantitative Analysis of Rhein and Antidermatophytic Activity of Cassia fistula Pod Pulp Extracts of Various Storage Conditions.
Chewchinda S, Wuthi-udomlert M, Gritsanapan W* BioMed Research International 2013; 2013
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus, ISI
46
HPLC simultaneous analysis for quality assessment of Stemona curtisii roots and determination of their insecticidal activities.
Kongkiatpaiboon S, Mikulicic S, Keeratinijakal V, Greger H, Gritsanapan W* Industrial Crops and Products 2013; 43 : 648-653
ผลงานจาก: . IF=3.2080000000000002 Indexed in=Scopus,
47
Immunomodulatory activities of α-mangostin on peripheral blood mononuclear cells.
Kasemwattanaroj P, Moongkarndi P*, Pattanapanyasat K, Mangmool S, Rodpai E, Samer J, Konlata J, Sukapirom K. Natural Product Communications 2013; 8(9): 1257-1260
ผลงานจาก: . IF=0.92400000000000004 Indexed in=Scopus
48
Importance of pharmacogenetics in the treatment of children with attention deficit hyperactive disorder: A case report.
Tan-kam T, Suthisisang C, Pavasuthipaisit C, Limsila P, Puangpetch A, Sukasem C*. Pharmacogenomics and Personalized Medicine 2013; 6(1): 3-7
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
49
In vitro inhibitory effects of moringa oleifera leaf extract and its major components on chemiluminescence and chemotactic activity of phagocytes.
Vongsak B, Gritsanapan W, Wongkrajang Y, Jantan I. Natural Product Communications 2013; 8(11): 1559-1561
ผลงานจาก: . IF=0.92400000000000004 Indexed in=Scopus
50
In vitro intestinal transport of phyllanthin across Caco-2 cell monolayers.
Nguyen DH, Sinchaipanid N*, Mitrevej A. Journal of Drug Delivery Science and Technology 2013; 23(3): 207-214
ผลงานจาก: . IF=0.73399999999999999 Indexed in=Scopus
51
In vitro-in vivo correlation study for the dermatopharmacokinetics of terbinafine hydrochloride topical cream.
Saeheng S, Nosoongnoen W, Varothai S, Sathirakul K. Drug Dev Ind Pharm. 2013;39(9):1372-1377.
ผลงานจาก: .
52
In vivo toxicity and antitumor activity of mangosteen extract.
Kosem N, Ichikawa K, Utsumi H, Moongkarndi P*. Journal of Natural Medicines. 2013; 67(2): 255-263.
ผลงานจาก: . IF=1.4470000000000001 Indexed in=ISI, Scopus
53
Influence of chemical penetration enhancers on skin permeability of ellagic acid-loaded niosomes.
Junyaprasert VB*, Singhsa P, Jintapattanakit A Asian Journal of Pharmaceutical Sciences 2013; 8(2): 110-117
ผลงานจาก: .
54
Influence of pectin and calcium pectinate films on in vitro drug release from coated theophylline pellets.
Wanasawas P, Sinchaipanid N*, Fell JT, Mitrevej A. Journal of Drug Delivery Science and Technology 2013; 23(5): 465-470
ผลงานจาก: . IF=0.73399999999999999 Indexed in=Scopus
55
Inhibitory action on rat uterine muscle contraction in vitro and acute toxicity in rats of the thai traditional preparation prasaplai.
Nualkaew S, Tiangda C, Gritsanapan W*. Natural Product Research 2013; 27(4 พ.ค.) : 491-495
ผลงานจาก: . IF=1.2250000000000001 Indexed in=Scopus,
56
Insight into the Peopling of Mainland Southeast Asia from Thai Population Genetic Structure.
Wangkumhang P, Philip James Shaw, Chaichoompu K, Ngamphiw Ch, Assawamakin A, Nuinoon M, Sripichai O, Svasti S, Fucharoen S, Praphanphoj V, Tongsima S* PLOS ONE 2013; 8(11)
ผลงานจาก: . IF=3.73 Indexed in=ISI, Scopus
57
Knowledge about adverse drug reactions reporting among healthcare professionals in Nepal.
Kc S, Tragulpiankit P*, Edwards IR, Gorsanan S. International Journal of Risk and Safety in Medicine 2013; 25(1): 1-16
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus,
58
Ligand-based CoMFA and CoMSIA studies on chromone derivatives as radical scavengers.
Phosrithonga N, Ungwitayatorn J*. Bioorganic Chemistry 2013; 49(2013): 9-15
ผลงานจาก: . IF=2.141 Indexed in=Scopus
59
Maximizing total phenolics, total flavonoids contents and antioxidant activity of Moringa oleifera leaf extract by the appropriate extraction method.
Vongsak B, Sithisarn P, Mangmool S, Thongpraditchote S, Wongkrajang Y, Gritsanapan W*. Industrial Crops and Products 2013; 44: 566-571
ผลงานจาก: . IF=3.2080000000000002 Indexed in=Scopus,
60
Meta-analysis of the efficacy and safety of rivaroxaban for treatment of acute symptomatic deep vein thrombosis.
Poolsup N, Suksomboon N*, Wattanasopon K, Kosumwisaisakul B, Chaopantanon P. European Journal of Pharmaceutical Sciences 2013; 50(suppl 1): 104-106
ผลงานจาก: . IF=3.0049999999999999
61
Meta-analysis of the efficacy and safety of rivaroxaban for treatment of acute symptomatic deep vein thrombosis.
Poolsup N, Suksomboon N, Wattanasopon K, Kosumwisaisakul B, Chaopantanon P. European Journal of Pharmaceutical Sciences 2013;50 (suppl 1):104-106.
ผลงานจาก: . IF=3.0049999999999999
62
MetaSel: A metaphase selection tool using a Gaussian-based classification technique.
Uttamatanin R, Yuvapoositanon P, Intarapanich A., Kaewkamnerd S, Phuksaritanon R, Assawamakin A, Tongsima S*. BMC Bioinformatics 2013; 14(suppl 16)
ผลงานจาก: . IF=2.6720000000000002 Indexed in=Scopus
63
Microemulsion electrokinetic chromatography of β-carotene and astaxanthin.
Nyunt KTN, Prutthiwanasan B, Suntornsuk L*. Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies 2013; 36(6): 671-686.
ผลงานจาก: . IF=0.63800000000000001 Indexed in=Scopus,
64
Mitochondrial Ca2+ uniporter (MCU)-dependent and MCU-independent Ca2+ channels coexist in the inner mitochondrial membrane.
Bondarenko AI, Jean-Quartier C, Parichatikanond W, Alam MR, Waldeck-Weiermair M, Malli R, Graier WF*. Pflugers Arch. 2013; 2013
ผลงานจาก: . Indexed in=Pubmed
65
Modification of tricomponent and dicomponent poly(ε-caprolactone)-co- poly(ethylene glycol) with methotrexate and folic acid.
Issarachot O, Suksiriworapong J, Sripha K, Junyaprasert VB*. Journal of Applied Polymer Science 2013; 129(2): 721-734
ผลงานจาก: . IF=1.6399999999999999 Indexed in=Scopus,
66
Molecular investigation of carbapenem resistance among multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa isolated clinically in Thailand.
Khuntayaporn P, Montakantikul P, Santanirand P, Kiratisin P, Chomnawang MT*. Microbiology and Immunology 2013; 57(3): 170-178
ผลงานจาก: . IF=1.306 Indexed in=Scopus,
67
Nano-Sized Crystalline Drug Production by Milling Technology.
Moribe K, Ueda K, Limwikrant W, Higashi K, Yamamoto K. Current Pharmaceutical Design 2013; 19(35): 6246-6258
ผลงานจาก: . IF=3.3109999999999999 Indexed in=ISI
68
Neurite outgrowth and neuroprotective effects of quercetin from caesalpinia mimosoides lamk. on CULTURED P19-derived neurons.
Tangsaengvit N, Kitphati W, Tadtong S, Bunyapraphatsara N, Nukoolkarn V*. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 2013; 2013
ผลงานจาก: . IF=1.722 Indexed in=Scopus,
69
Nicotine-magnesium aluminum silicate microparticle surface modified with chitosan for mucosal delivery.
Kanjanakawinkul W, Rades T, Puttipipatkhachorn S, Pongjanyakul T*. Materials Science and Engineering C 2013; 33(3): 1727-1736
ผลงานจาก: . IF=2.3759999999999999 Indexed in=Scopus,
70
Nitric oxide signalling is involved in diarylheptanoid-induced increases in femoral arterial blood flow in ovariectomized rats.
Chaturapanich G, Yamthed R, Piyachaturawat P, Chairoungdua A, Suvitayavat W, Kongsaktrakoon B, Suksamrarn A, Pholpramool C*. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology 2013; 40(3): 240-249
ผลงานจาก: . IF=2.4049999999999998 Indexed in=Scopus,
71
Novel VEGFR-2 kinase inhibitors identified by the back-to-front approach.
Sanphanya K, Wattanapitayakul SK, Phowichit S, Fokin VV, Vajragupta O*. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters 2013; 23(10): 2962-2967
ผลงานจาก: . IF=2.331 Indexed in=Scopus,
72
Optimized extraction for high yield of insecticidal didehydrostemofoline alkaloid in Stemona collinsiae root extracts.
Kongkiatpaiboon S, Gritsanapan W*. Industrial Crops and Products 2013; 41(1): 371-374
ผลงานจาก: . IF=3.2080000000000002 Indexed in=Scopus,
73
Overview of botanical status in EU, USA, and Thailand.
Jiratchariyakul W*, Mahady GB. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 2013; 2013
ผลงานจาก: . IF=1.722 Indexed in=Scopus
74
Pectin nanoparticle enhances cytotoxicity of methotrexate against hepG2 cells.
Chittasupho C*, Jaturanpinyo M, Mangmool S. Drug Delivery 2013; 20(1): 1-9
ผลงานจาก: . IF=2.202 Indexed in=Scopus
75
Phospholipid vesicle-bound lysozyme to enhance permeability in human intestinal cells.
Witoonsaridsilp W, Panyarachun B, Jaturanpinyo M, Sarisuta N.* Pharmaceutical Development and Technology 2013; 18(4): 821-827
ผลงานจาก: . IF=1.335 Indexed in=Scopus
76
Plasma and dermal pharmacokinetics of terpinen-4-ol in rats following intravenous administration.
Chooluck K, Singh RP, Sathirakul K, Derendorf H Die Pharmazie 2013; 68(2): 135-140
ผลงานจาก: . IF=0.96199999999999997 Indexed in=pubmed,
77
Potential of capillary electrophoresis (CE) and chip-CE with dual detection (capacitively-coupled contactless conductivity detection (C4D) and fluorescence detection) for monitoring of nicotine and cotinine derivatization.
Nuchtavorn N, Ryvolova M, Bek F, Macka M, Phechkrajang C, Suntornsuk L*. Analytical Sciences 2013; 29(3): 339-344
ผลงานจาก: . IF=1.403 Indexed in=Scopus,
78
Precipitation-lyophilization-homogenization (PLH) for preparation of clarithromycin nanocrystals: Influencing factors on physicochemical properties and stability.
Morakul B, Suksiriworapong J, Leanpolchareanchai J, Junyaprasert VB*. International Journal of Pharmaceutics 2013; 457(1): 187-196
ผลงานจาก: . IF=3.7850000000000001 Indexed in=Scopus
79
Protective effect of Phyllanthus Emblica fruit extract against hydrogen peroxide-induced endothelial cell death.
Wongpradabchai S*, Chularojmontri L, Phornchirasilp S, Wattanapitayakul SK. Journal of the Medical Association of Thailand 2013; 96(suppl.1): s40-s48
ผลงานจาก: . Indexed in=Pubmed
80
Protective effects of mangosteen extract on H2O 2-induced cytotoxicity in SK-N-SH cells and scopolamine-induced memory impairment in mice.
Sattayasai J, Chaonapan P, Arkaravichie T, Soi-ampornkul R, Junnu S, Charoensilp P, Samer J, Jantaravinid J, Masaratana P, Suktitipat B, Manissorn J, Thongboonkerd V, Neungton N, Moongkarndi P. PLoS ONE 2013; 8(12): e85053
ผลงานจาก: . IF=3.73 Indexed in=Scopus
81
Quality assessment and scavenging activity of Siamese neem flower extracty.
Chaisawangwong W, Gritsanapan W*. Natural Product Research 2013; 27(4 พ.ค.): 394-401
ผลงานจาก: . IF=1.2250000000000001 Indexed in=Scopus,
82
Reliability and validity of the Thai version of the Pediatric Quality of Life Inventory 4.0.
Sritipsukho P*, Wisai M, Thavorncharoensap M. Quality of Life Research 2013; 22(3): 551-557
ผลงานจาก: . IF=2.8639999999999999 Indexed in=Scopus,
83
Selected Thai medicinal plant for the treatment of Acne: Garciniamangostana Linn.
Khumsupan P, Gritsanapan W*. Acne: Etiology, Treatment Options and Social Effects 2013; 41-68.
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
84
Simultaneous determination of crypto-chlorogenic acid, isoquercetin, and astragalin contents in moringa oleifera leaf extracts by TLC-densitometric method.
Vongsak B, Sithisarn P, Gritsanapan W*. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 2013; 2013:7
ผลงานจาก: . IF=1.722 Indexed in=Scopus,
85
Simultaneous HPLC Quantitative Analysis of Active Compounds in Leaves of Moringa oleifera Lam.
Vongsak B, Sithisarn P, Gritsanapan W. J Chromatogr Sci 2013; 2013
ผลงานจาก: . IF=1.026 Indexed in=Pubmed
86
Simultaneous quantification of stemocurtisine, stemocurtisinol and stemofoline in stemona curtisii (Stemonaceae) by TLC-densitometric method.
Kongkiatpaiboon S, Keeratinijakal V, Gritsanapan W*. Journal of Chromatographic Science 2013; 51(5): 430-435
ผลงานจาก: . IF=0.79400000000000004 Indexed in=Scopus,
87
Solid-state Characterizations of the Inclusion Complexes between Warfarin Sodium and beta-Cyclodextrin.
Phunpee S, Puttipipatkhachorn S, Ruktanonchai UR. Chiang Mai Journal of Science 2013; 40(6): 978-984
ผลงานจาก: . Indexed in=ISI
88
Stimulation of glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor inhibits oxidative stress and apoptosis in an Epac-dependent manner.
Mangmool S*, Hemplueksa P, Chattipakorn N. European Heart Journal 2013; 34: 929-930
ผลงานจาก: . Indexed in=ISI
89
Strengthening the Pharmacovigilance Programme in Nepal.
Santosh KC, Tragulpiankit P*, Gorsanam P, Edwards IR, Alam K. Nepal Journal of Epidemiology 2013; 3(1): 230-235
ผลงานจาก: .
90
Sunitinib indirectly enhanced anti-tumor cytotoxicity of cytokine-induced killer cells and CD3+CD56+ subset through the co-culturing dendritic cells.
Wongkajornsilp A, Wamanuttajinda V, Kasetsinsombat K, Duangsa-ard S, Sa-ngiamsuntorn K, Suradej Hongeng KM*. PLoS ONE 2013; 8(11)
ผลงานจาก: . IF=3.73 Indexed in=Scopus
91
Synthesis, Topoisomerase I Inhibitory and Cytotoxic Activities of Chromone Derivatives.
Maicheen C, Jittikoon J, Vajragupta O, Ungwitayatorn J*. Medicinal Chemistry 2013; 9(3): 329-339
ผลงานจาก: . IF=1.387 Indexed in=Scopus, pubmed,
92
Systematic review and meta-analysis of the effectiveness of continuous glucose monitoring (CGM) on glucose control in diabetes.
Poolsup N, Suksomboon N*, Kyaw AM. Diabetology & Metabolic Syndrome 2013; 5(1)
ผลงานจาก: . IF=2.5 Indexed in=Scopus
93
The development, physicochemical characterisation and in vitro drug release studies of pectinate gel beads containing thai mango seed kernel extract.
Nithitanakool S, Pithayanukul P*, Bourgeois S, Fessi H, Bavovada R. Molecules 2013; 18(6): 6504-6520
ผลงานจาก: . IF=2.0950000000000002 Indexed in=Scopus, pummed
94
TLC-image analysis of non-chromophoric tuberostemonine alkaloid derivatives in stemona species.
Kongkiatpaiboon S., Keeratinijakal V., Gritsanapan W*. Natural Product Communications 2013; 8(8): 1065-1068
ผลงานจาก: . IF=0.92400000000000004 Indexed in=Scopus
95
Total and inorganic arsenic contents in some edible Zingiberaceous rhizomes in Thailand.
Ubonnuch C, Ruangwises S, Gritsanapan W, Ruangwises N*. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 2013
ผลงานจาก: . IF=1.722 Indexed in=scopus,
96
Total phenolics and total flavonoids contents and hypnotic effect in mice of Ziziphus mauritIana Lam. seed extract.
San AMM, Thongpraditchote S, Sithisarn P, Gritsanapan W*. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 2013; 2013
ผลงานจาก: . IF=1.722 Indexed in=Scopusผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ


1
Cost of Adverse Drug Reactions (ADRs) Induced Hospitali-zation: A Systematic Review.
Siltharm C, Thavorncharoensap M*. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2013; 40 (4), 40-49
ผลงานจาก: .
2
Economic and clinical outcomes of easy asthma and chronic obstructive pulmonary disease clinic at Wangtong Hospital, Phitsanulok.
Chalermpanchai N, Pongcharoensuk P*, Pattanaprateep O. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2013; 40(1): 12-20
ผลงานจาก: .
3
Effect of Pharmacist’s Interventions on Glycemic Control in Diabetic Patients: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials.
Poolsup N, Suksomboon N*, Intarates M. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2013; 40 (4), 17-30
ผลงานจาก: .
4
Effect of telemontitoring intervention on glycemic control in diabetes patients: A systemic review of randomized controlled trials.
Nge YL, Suksomboon N, Poolsup N*. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2013; 40(1): 28-37.
ผลงานจาก: .
5
Efficacy of Varenicline and Nortriptyline in Smoking Cessation: Indirect Comparison of Randomized Controlled Trials.
Khairod P, Apichartkulchai S, Chaikledkaew U, Thavorncharoensap M* Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2013; 40 (4), 31-39
ผลงานจาก: .
6
HIV- 1 Reverse Transcriptase Inhibitors fromThai Medicinal Plants and Elephantopus scaber Linn.
Wiwat C*, Kwantrairat S. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2013; 40 (3), 35-44
ผลงานจาก: .
7
Management of childhood asthma and role of pharmacist.
Pooripussarakul S, Riewpaiboon A*. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2013; 40(1): 18-27.
ผลงานจาก: .
8
Nutrient and Mineral Content of Six Different Samples of Hydnocarpus anthelminthicus Cultivated in Thailand.
Jongrungruangchok S, Dechpokasup T, Bunrathep S, Songsak T, Ruangwises N* Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2013; 40(2): 1-6.
ผลงานจาก: .
9
Nutrition Screening Tools and Prediction of Malnutrition Incidence in Major Abdominal Surgery Patients at a Tertiary.
Permsombut N, Chindavijak B*, Teawprasert P. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2013; 40 (3), 26-34 2013; 40 (3), 26-34
ผลงานจาก: .
10
Pharmaceutical Care in Gestational Diabetes Mellitus.
Amin M, Suksomboon N*. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2013; 40 (4), 50-59 2013; 40 (4), 50-59
ผลงานจาก: .
11
QSAR Analysis of Chromone Derivatives as HIV-1 Protease Inhibitors.
Sameea W, Ungwitayatorn J* Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2013; 40 (3), 8-15
ผลงานจาก: .
12
Research and Development of Ganoderma lucidum Cultivated in Thailand.
Poomsing P, Pattanapanyasat K, Wongsinkongman P, Soonthornchareonnon N*. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2013; 40 (3), 1-7
ผลงานจาก: .
13
Risk factors Related to Rhabdomyolysis in Thai Statin Users: A Case-control Study.
Supsongserm P, Boonmuang P, Nathisuwan S, Chaiyakunapruk N, Tanyasaensook K* Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2013; 40 (4), 1-7
ผลงานจาก: .
14
Screening for dental caries: Preventive activities of medicinal plants agains Streptococcus mutans.
Chaiya A, Saraya S, Chuakul W, Temsiririrkkul R*. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2013; 40(1): 9-17.
ผลงานจาก: .
15
Study of Oxaliplatin-based Chemotherapy-Induced Neurotoxicity in Colorectal Cancer Thai Patients.
Wutthikonsammakit J, Chindavijak B*, Chaikredkaew U, Lausoontornsiri W. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2013; 40 (4), 8-16
ผลงานจาก: .
16
Systematic Review of Economic Evaluation of Drug Treatments in Pulmonary Arterial Hypertension (PAH).
Thongsri W, Chaikledkaew U*, Teerawattananon Y. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2013; 40(2): 45-50.
ผลงานจาก: .
17
Systematic review of the effectiveness of Continuous Glucose Monitoring (CGM) on glucose control in Type 2 Diabetes.
Kyaw AM, Pharm BS, Poolsup N, Suksomboon N*. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2013; 40(1): 38-48.
ผลงานจาก: .
18
คุณภาพของชวนซฺยง (โกฐหัวบัว) เครื่องยาจีนในประเทศไทย.
อุทัย โสธนะพันธุ์*, ปนัดดา พัฒนวศิน, นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, เย็นจิตร เตชะดำรงสิน วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2013; 11(1): 29-39.
ผลงานจาก: .
19
ผลการเสริมผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากใบฝรั่งในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและลักษณะคุณภาพซากของสุกร.
ศรัญญา ชูเจริญ*, นันทวัน บุณยะประภัศร, นวลจันทรื พารักษา. แก่นเกษตร 2013; 41(4): 393-402.
ผลงานจาก: . Indexed in=TCI
20
สวัสดิการสังคมและการดูแลสุขภาพอย่างไม่เป็นทางการ: กรณีศึกษาการใช้การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการกำหนดเงินค่าชดเชยในประเทศไทย.
วัชรา ริ้วไพบูลย์, กันยารัตน์ ปนสูงเนิน, ซัสมิทา แชทเทอร์จี, อาทร ริ้วไพบูลย์. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 2013; 7(1) : 86-98
ผลงานจาก: .
21
องค์ประกอบทางเคมีที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดแมงลักคา.
ประไพ วงศ์สินคงมั่น* , อภิรักษ์ ศักดิ์เพ็ชร, จารีย์ บันสิทธิ์, สมชาย แสนหลวงอินทร์, ธนวัฒน์ ทองจีน, มาลินี จิตตกานต์พิชย์, พนัสดา อิศรางกูร ณ อยุธยา, นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, ปราณี ชวลิตธำรง. วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2013; 11(3): 251-266.
ผลงานจาก: . Indexed in=TCI

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้