เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2554
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2516 |

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


1
A New Synthetic Approach to Pentacyclic Ring, 6,7,14,15-Tetrahydro[1,5]diazocino[1,2-a:6,5-a’]-8-dihydrodiindole.
Sripha K*,Zlotos DP, Holzgrabe UI, Ruchirawat S. Heterocycles 2011;83(11):2627 - 2633
ผลงานจาก: . IF=1.093 Indexed in=Scopus
2
A validated HPLC method for zanamivir and its application to in vitro permeability study in CACO-2 culture model.
Boonyapiwat B*, Sarisuta N, Ma Y, Steventon G. Indian Journal of Pharmaceutical Sciences 2011; 73(5): 564-568
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
3
A water-soluble methylated N-(4-N,N-dimethylaminocinnamyl) chitosan chloride as novel mucoadhesive polymeric nanocomplex platform for sustained-release drug delivery.
Petchsangsai M, Sajomsang W, Gonil P, Nuchuchua O, Sutapun B, Puttipipatkhachorn S, Ruktanonchai UR*. Carbohyd Polym 2011; 83(3): 1263-1273.
ผลงานจาก: . IF=3.4630000000000001 /h-index=64 Cited=2 Indexed in=Scopus,ISI
4
Anticholinesterase activity of constituents of essential oils from Thai medicinal plants.
Kitphati W, Wattanakamolkul K, Lomarat P, Phanthong P, Anantachoke N, Nukoolkarn V, Bunyapraphatsara N. Journal of Physiological and Biomedical Sciences 2011; 24: 1
ผลงานจาก: .
5
Antidiabetic activities of abutilon indicum (L.) sweet are mediated by enhancement of adipocyte differentiation and activation of the GLUT1 promoter.
Baek SJ*, Krisanapun C, Lee S-H, Peungvicha P, Temsiririrkkul R. Evid-Based Compl Alt 2011; 2011
ผลงานจาก: . IF=2.964 Cited=1 Indexed in=Scopus
6
Antifungal, cytotoxic activities and docking studies of 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole derivatives.
Samee W*, Vajragupta O. African Journal of Pharmacy and Pharmacology 2011; 5(4): 477-485
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
7
Antioxidant activity and antiapoptotic effect of Asparagus racemosus root extracts in human lung epithelial h460 cells.
Kongkaneramit L, Witoonsaridsilp W, Peungvicha P, Ingkaninan K, Waranuch N, Sarisuta N*. Experimental and Therapeutic Medicine 2011; 2(1): 143-148.
ผลงานจาก: . /h-index=1 Cited=1 Indexed in=Scopus,
8
Apoptotic inducibility of Sapindus rarax water extract on A549 human lung cancer cell line.
Kummalue T*, Sujiwattanarat P, Jiratchariyakul W. Journal of Medicinal Plants Research 2011; 5(7): 1087-1094
ผลงานจาก: . IF=0.879 /h-index=3 Indexed in=Scopus
9
Assessing evidence of interaction between smoking and warfarin: A systematic review and meta-analysis.
Nathisuwan S, Dilokthornsakul P, Chaiyakunapruk N*, Morarai T, Yodting T, Piriyachananusorn N. Chest 2011; 139(5): 1130-1139
ผลงานจาก: . IF=6.5190000000000001 Cited=2 Indexed in=scopus
10
Bioequivalence study of 10 mg olanzapine tablets in healthy thai volunteers.
Chatsiricharoenkul S*, Niyomnaitham S, Pongnarin P, Sathirakul K, Kongpatanakul S. Journal of Bioequivalence and Bioavailability 2011; 3(5): 82-85
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
11
Bioequivalence Study of 10 mg Ramipril Tablets in Healthy Thai Volunteers.
Chatsiricharoenkul S, Thangboonjit W, Pongnarin P, Konhan K, Sathirakul K, Kongpatanakul S. Journal of the Medical Association of Thailand 2011; 94(10): 1260-1266
ผลงานจาก: . Cited=1 Indexed in=Scopus
12
Bioequivalence Study of 50 mg Cilostazol Tablets in Healthy Thai Volunteers.
Chatsiricharoenkul S, Kongpatanakul S, Sathirakul K, Pongnarin P, Sri-in J. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 2011; 109(1): 38-38
ผลงานจาก: . IF=2.371 Indexed in=ISI
13
Bioequivalence study of two formulations of 35mg trimetazidine modified release tablets in healthy thai volunteers under fasting and fed conditions.
Chandranipapongse W*, Chatsiricharoenkul S, Ruangnapa T, Ngokpol S, Sathirakul K, Pongnarin P, Kongpatanakul S. Journal of Bioequivalence and Bioavailability 2011; 3(3): 52-55
ผลงานจาก: . Cited=1 Indexed in=Scopus
14
Biowaiver monographs for immediate release solid oral dosage forms: Mefloquine hydrochloride.
Strauch S, Jantratid E, Dressman JB, Junginger HE, Kopp S, Midha KK, Shah VP, Stavchansky S, Barends DM*. Journal of Pharmaceutical Sciences 2011; 100(1): 11-21.
ผลงานจาก: . IF=2.9060000000000001 /h-index=38 Cited=7 Indexed in=Scopus,
15
Biowaiver monographs for immediate release solid oral dosage forms: Lamivudine.
Strauch S, Jantratid E, Dressman JB, Junginger HE, Kopp S, Midha KK, Shah VP, Stavchansky S, Barends DM*. Journal of Pharmaceutical Sciences 2011; 100(6): 2054-2063
ผลงานจาก: . IF=2.2599999999999998 /h-index=2 Cited=1 Indexed in=Scopus,
16
Budget impact analysis of pemetrexed introduction: Case study from a teaching hospital perspective, Thailand.
Chanjaruporn F, Roughead EE, Sooksriwong C, Kaojarern S*. Journal of the Medical Association of Thailand 2011; 94(9): 1026-1034
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
17
Characterization and in vitro evaluation of intestinal absorption of liposomes encapsulating zanamivir.
Boonyapiwat B*, Sarisuta N, Kunastitchai S Current Drug Delivery 2011; 8(4): 392-397
ผลงานจาก: . Cited=5 Indexed in=Scopus
18
Compaction behavior and optimization of spray-dried lactose with various amorphous content.
Ruangchayajatuporn J, Amornsakchai T, Sinchaipanid N, Mitrevej A*. J Drug Deliv Sci Tec 2011; 21(2): 175-181
ผลงานจาก: . IF=0.56299999999999994 Indexed in=scopus,
19
Concentrations of total and inorganic arsenic in fresh fish, mollusks, and crustaceans from the Gulf of Thailand.
Ruangwises S*, Ruangwises N. J Food Protect 2011; 74(3): 450-455.
ผลงานจาก: . IF=1.72 Cited=3 Indexed in=Scopus,
20
Cost analysis for efficient management: Diabetes treatment at a public district hospital in Thailand.
Riewpaiboon A, Chatterjee S*, Piyauthakit P. International Journal of Pharmacy Practice 2011; 19(5): 342-349
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
21
Cost analysis for reimbursement-rate setting of hospital pharmaceutical services in Thailand.
Riewpaiboon A*, Kumluang S. International Journal of Pharmacy Practice 2011; 19(5): 333-341
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
22
Cost of diabetes and its complications in Thailand: A complete picture of economic burden.
Chatterjee S, Riewpaiboon A, Piyauthakit P, Riewpaiboon W, Boupaijit K, Panpuwong N, Archavanuntagul V. Health and Social Care in the Community 2011; 19(3): 289-298
ผลงานจาก: . Cited=4 Indexed in=Scopus
23
Cost-Effectiveness Analysis (CEA) Between Erlotinib and Gefitinib for Patients with Advenced non-small cell lung cancer (NSCLC) in thailand.
Prasongsook N, Jaruhathai S, Maoleekulpairoj S, Sooksriwong C. Journal of Thoracic Oncology 2011; 6(6): 1245-1246
ผลงานจาก: . IF=4.04 Indexed in=ISI
24
Cost-effectiveness of parenteral artesunate for treating children with severe malaria in sub-saharan Africa [Rentabilité de l"artésunate parentéral administer" chez les enfants gravement atteints de paludisme en Afrique subsaharienne].
Lubell Y*, Riewpaiboon A, Dondorp AM, Von Seidlein L, Mokuolu OA, Nansumba M, Gesase S, Kent A, Mtove G, Olaosebikan R, Ngum WP, Fanello CI, Hendriksen I, Day NP, Whitea NJ, Yeungk S. Bulletin of the World Health Organization 2011; 89(7): 504-512
ผลงานจาก: . IF=5.4589999999999996 Cited=3 Indexed in=Scopus
25
Crude proteins from pigeon pea (Cajanus cajan (L.) Millsp) possess potent SOD-like activity and genoprotective effect against H2O2 in TK6 cells.
Muangman T, Leelamanit W, Klungsupaya P. Journal of Medicinal Plants Research 2011; 5(32): 6977-6986
ผลงานจาก: . Indexed in=ISI
26
Cytotoxic alkaloids from stems, leaves and twigs of Dasymaschalon blumei.
Chanakul W, Tuchinda P, Anantachoke N, Pohmakotr M, Piyachaturawat P, Jariyawat S, Suksen K, Jaipetch T, Nuntasaen N, Reutrakul V*. Fitoterapia 2011; 82(7): 964-968
ผลงานจาก: . IF=1.899 Indexed in=Scopus
27
Damnacanthal-induced anti-inflammation is associated with inhibition of NF-kB activity.
Nualsanit T, Rojanapanthu P, Gritsanapan W, Kwankitpraniti T, Min K-W, Baek SJ. Inflammation and Allergy - Drug Targets 2011; 10(6): 455-463
ผลงานจาก: . Cited=1 Indexed in=scopus
28
Design of floating HPMC matrix tablets: Effect of formulation variables on floating properties and drug release.
Sungthongjeen S*, Sriamornsak P, Puttipipatkhachorn S. Advanced Materials Research 2011; 311-313: 1140-1143
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
29
Determination of caffeoyl quinic acids and flavonoids in Acanthopanax trifoliatus leaves by HPLC.
Sithisarn P, Muensaen S, Jarikasem S. Natural Product Communications 2011; 6(9): 1289-1291
ผลงานจาก: . IF=0.89400000000000002 Cited=1 Indexed in=scopus
30
Development and evaluation of chitosan-coated liposomes for oral DNA vaccine: The improvement of Peyer's patch targeting using a polyplex-loaded liposomes.
Channarong S, Chaicumpa W, Sinchaipanid N, Mitrevej A*. AAPS PharmSciTech 2011; 12(1): 192-200.
ผลงานจาก: . IF=1.2110000000000001 /h-index=21 Cited=3 Indexed in=Scopus,
31
Development of acyclovir-loaded bovine serum albumin nanoparticles for ocular drug delivery.
Noomwong P, Ratanasak W, Polnok A, Sarisuta N*. International Journal of Drug Delivery 2011; 3(4): 669-675
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
32
Development of artificial neural network on transparent soap base containing Sonneratia caseolaris extract.
Piriyaprasarth S*, Chansiri G, Phaechamud T, Puttipipatkhachorn S. Thai Journal of Agricultural Science 2011; 44(5): 35-41
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
33
Development of push-pull osmotic tablets using Chitosan-poly(acrylic acid) interpolymer complex as an osmopolymer.
Ketjinda W, Sinchaipanid N, Limsuwan P, Leuenberger H, Mitrevej A*. AAPS PharmSciTech 2011; 12(1): 132-140.
ผลงานจาก: . IF=1.2110000000000001 /h-index=21 Cited=1 Indexed in=Scopus,
34
Development of shellac from source available in thailand as an alternative polymer for postharvest treatment.
Panchapornpon D, Limmatvapirat C, Nunthanid J, Luangtana-Anan M, Sriamornsak P, Puttipipatkhachorn S, Limmatvapirat S*. Thai Journal of Agricultural Science 2011; 44(5): 224-229
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
35
Dietary intake of total and inorganic arsenic by adults in arsenic-contaminated Dan Chang District, Thailand, using duplicate food approach.
Ruangwises S*, Ruangwises N, Saipan P. B Environ Contam Tox 2011; 86(2): 208-211.
ผลงานจาก: . IF=1.139 /h-index=35 Indexed in=Scopus,
36
Disability and cost for diabetic patients at a public district hospital in Thailand.
Riewpaiboon A, Chatterjee S*, Riewpaiboon W, Piyauthakit P. International Journal of Pharmacy Practice 2011; 19(2): 84-93.
ผลงานจาก: . /h-index=19 Indexed in=Scopus
37
Economic evaluation of policy options for prevention and control of cervical cancer in Thailand.
Praditsitthikorn N*, Teerawattananon Y, Tantivess S, Limwattananon S, Riewpaiboon A, Chichareon S, Ieumwananonthachai N, Tangcharoensathien V. PharmacoEconomics 2011; 29(9): 781-806
ผลงานจาก: . IF=3.4399999999999999 Cited=1 Indexed in=Scopus
38
Effects of catechin, diclofenac and celecoxib on the proliferation of MCF-7 and LTED MCF-7 cells.
Sookvanichsilp N*, Poemsantitham K. Biomedicine and Preventive Nutrition 2011; 1(3): 202-206
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
39
Effects of Kaempferia parviflora Wall. Ex Baker on endothelial dysfunction in streptozotocin-induced diabetic rats.
Malakul W*, Thirawarapan S, Ingkaninan K, Sawasde P. Journal of Ethnopharmacology 2011; 133(2): 371-377
ผลงานจาก: . IF=2.4660000000000002 /h-index=74 Cited=3 Indexed in=Scopus,
40
Effects of vitamin e supplementation on glycaemic control in type 2 diabetes: Systematic review of randomized controlled trials.
Suksomboon N, Poolsup N*, Sinprasert S. J Clin Pharm Ther 2011; 36(1): 53-63.
ผลงานจาก: . IF=1.649 /h-index=37 Cited=10 Indexed in=Scopus,
41
Efficacy and safety of sumatriptan plus naproxen sodium in the acute treatment of migraine: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.
Suthisisang CC*, Poolsup N, Suksomboon N. Internet Journal of Pain, Symptom Control and Palliative Care 2011; 8(2): 1528-8277
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
42
Encapsulation of citral isomers in extracted lemongrass oil with cyclodextrins: Molecular modeling and physicochemical characterizations.
Ruktanonchai UR, Srinuanchai W, Saesoo S, Sramala I, Puttipipatkhachorn S, Soottitantawat A. Bioscience, Biotechnology and Biochemistry 2011; 75(12): 2340-2345
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
43
Evaluation of an immunochromatographic assay for rapid detection of salmonella enterica serovars typhimurium and enteritidis.
Moongkarndi P, Rodpai E, Kanarat S. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 2011; 23(4): 797-801
ผลงานจาก: . IF=1.381 Cited=3 Indexed in=scopus
44
Evidence for the involvement of adenomatous polyposis coli (APC) protein in maintaining cellular distributions of a3b4 nicotinic receptors.
Potharose T, Phornchirasilp S, McKay SB, Gonzalez-Cestari TF, Boyd RT, McKay DB*. Neuroscience Letters 2011; 489: 105-109.
ผลงานจาก: . IF=2.0550000000000002
45
Fabrication of chitosan-polyacrylic acid complexes as polymeric osmogents for swellable micro/nanoporous osmotic pumps.
Tuntikulwattana S, Sinchaipanid N, Ketjinda W, Williams DB, Mitrevej A*. Drug Dev Ind Pharm 2011; 37(8): 926-933
ผลงานจาก: . IF=1.3959999999999999 Cited=1 Indexed in=Scopus, Pubmed
46
Gi/o protein-dependent and -independent actions of pertussis toxin (ptx).
Mangmool S, Kurose H*. Toxins 2011; 3(7): 884-899.
ผลงานจาก: . Cited=2 Indexed in=Scopus
47
In vitro clonal propagation of Centella asiatica (L.) Urban using shoot tip explants pre-treated with thidiazuron.
Kaensaksiri T, Soontornchainaksaeng P, Soonthornchareonnon N, Prathanturarug S. Medicinal Plants 2011; 3(1): 47-52
ผลงานจาก: .
48
In vitro effectiveness of Acacia concinna extract against dermatomycotic pathogens.
Wuthi-udomlert M*, Vallisuta O. Pharmacognosy Journal 2011; 3(19): 69-73
ผลงานจาก: . Cited=1 Indexed in=Scopus
49
In vitro induction of polyploidy in Centella asiatica (L.) Urban.
Kaensaksiri T, Soontornchainaksaeng P, Soonthornchareonnon N, Prathanturarug S*. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 2011; 107(2): 187-194
ผลงานจาก: . IF=1.2430000000000001 Cited=3 Indexed in=Scopus
50
Inhibitory Effect of Formulated Lemongrass Shampoo on Malassezia Furfur: A Yeast Associated with Dandruff.
Wuthi-udomlert M, Chotipatoomwan P, Panyadee S, Gritsanapan W. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2011; 42(2): 363-369
ผลงานจาก: . Cited=1 Indexed in=ISI, Scopus
51
Inhibitory effects of phyllanthus amarus and its major lignans on human microsomal cytochrome P450 activities: Evidence for CYP3A4 mechanism-based Inhibition.
Taesotikul T, Dumrongsakulchai W, Wattanachai N, Navinpipat V, Somanabandhu A, Tassaneeyakul W, Tassaneeyakul W*. Drug Metab Pharmacok 2011; 26(2): 154-161
ผลงานจาก: . IF=2.5579999999999998 Cited=6 Indexed in=scopus
52
Investigation of Polymer and Nanoparticle Properties with Nicotinic Acid and p-Aminobenzoic Acid Grafted on Poly(epsilon-caprolactone)-Poly(ethylene glycol)-Poly(epsilon-caprolactone) via Click Chemistry.
Suksiriworapong J, Sripha K, Kreuter J, Junyaprasert VB*. Bioconjugate Chem 2011; 22(4): 582-594
ผลงานจาก: . IF=5.0019999999999998 Cited=6 Indexed in=ISI, Scopus
53
Isolation and characterization of Lactobacillus salivarius MTC 1026 as a potential probiotic.
Tinrat D, Saraya S, Chomnawang MT. Journal of General and Applied Microbiology 2011; 57(6): 365-378
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
54
Lipid-Based Nanocarriers for Cutaneous Administration of Pharmaceutics.
Souto EB, Teeranachaideekul V, Boonme P, Muller RH, Junyaprasert VB. Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology 2011; 15: 479-491
ผลงานจาก: .
55
Lipid-lowering and antioxidative activities of aqueous extracts of Ocimum sanctum L. leaves in rats fed with a high-cholesterol diet.
Suanarunsawat T, Devakul Na Ayutthaya W, Songsak T, Thirawarapan S, Poungshompoo S. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2011; 2011
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
56
Measured versus estimated creatinine clearance in elderly patients.
Tragulpiankit P, Montakantikul P, Chulavatnatol S, Chansirikarnjana S, Thawinwang A. Journal of Applied Therapeutic Research 2011; 8(2): 43-51
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
57
Meta-analysis of the effect of herbal supplement on glycemic control in type 2 diabetes.
Suksomboon N*, Poolsup N, Boonkaew S, Suthisisang CC. Journal of Ethnopharmacology 2011; 137(3): 1328-1333
ผลงานจาก: . Cited=2 Indexed in=Pubmed, Scopus
58
Modeling of drug release from matrix tablets with process variables of microwave-assisted modification of arrowroot starch using artificial neural network.
Piriyaprasarth S*, Sriamornsak P, Juttulapa M, Puttipipatkhachorn S. Advanced Materials Research 2011; 152-153: 1700-1703.
ผลงานจาก: . /h-index=8 Cited=1 Indexed in=Scopus,
59
New method to produce equine antirabies immunoglobulin F(abโ€ฒ)2 fragments from crude plasma in high quality and yield.
Kittipongwarakarn S, Hawe A, Tantipolphan R, Limsuwun K, Khomvilai S, Puttipipatkhachorn S*, Jiskoot W. Eur J Pharm Biopharm 2011; 78(2): 189-195
ผลงานจาก: . IF=4.3040000000000003 /h-index=59 Indexed in=Scopus
60
Novel chitosan-magnesium aluminum silicate nanocomposite film coatings for modified-release tablets.
Khunawattanakul W, Puttipipatkhachorn S, Rades T, Pongjanyakul T*. Int J Pharmaceut 2011; 407: 132-141.
ผลงานจาก: . IF=3.6070000000000002 /h-index=84 Cited=5 Indexed in=Scopus,
61
Novel Freeze-Drying Method for Preparation of a-Mangostin Dry Reconstitute Liposomal Powder.
Benjakul R, Moongkarndi P, Panyarachun B, Sarisuta N. Novel Preparation Method of a-mangostin liposomes. 2011; 1-23.
ผลงานจาก: .
62
Novel quaternized chitosan containing ฮฒ-cyclodextrin moiety: Synthesis, characterization and antimicrobial activity.
Gonil P, Sajomsang W*, Ruktanonchai UR, Pimpha N, Sramala I, Nuchuchua O, Saesoo S, Chaleawlert-umpon S, Puttipipatkhachorn S. Carbohyd Polym 2011; 83(2): 905-913.
ผลงานจาก: . IF=3.4630000000000001 /h-index=64 Cited=4 Indexed in=Scopus,
63
Pandemic Avian Influenza: Comparative Policy Analysis in Three Southeast Asia Countries.
Pongcharoensuk P, Adisasmito W, Sat LM, Silkavute P. Ecohealth 2011; 7: 166-166
ผลงานจาก: . IF=1.6399999999999999 Indexed in=ISI
64
Pharmacokinetics and clinical application of intravenous valproate in Thai epileptic children.
Visudtibhan A*, Bhudhisawadi K, Vaewpanich J, Chulavatnatol S, Kaojareon S. Brain Dev 2011; 33(3): 189-194.
ผลงานจาก: . IF=1.9790000000000001 /h-index=45 Cited=2 Indexed in=Scopus,
65
Pharmaconostic and phytochemical investigations of Pseuderanthemum palatiterum (Nees) Radlk. ex Lindau leaves.
Chayarop K, Peungvicha P, Wongkrajang Y, Chuakul W, Amnuoypol S, Temsiririrkkul R*. Pharmacognosy Journal 2011; 3(23): 18-23
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
66
Predicting cyclooxygenase inhibition by three-dimensional pharmacophoric profiling. Part II: Identification of enzyme inhibitors from Prasaplai, a Thai traditional medicine.
Waltenberger B, Schuster D, Paramapojn S, Gritsanapan W, Wolber G, Rollinger JM, Stuppner H*. Phytomedicine 2011; 18(2-3): 119-133.
ผลงานจาก: . IF=2.6619999999999999 Cited=2 Indexed in=Scopus,
67
Preparation of dry reconstituted liposomal powder by freeze-drying at room temperature.
Benjakul R, Panyarachun B, Sarisuta N*. J Liposome Res. 2011; 21(1): 28-37.
ผลงานจาก: . IF=1.823 /h-index=22 Cited=2 Indexed in=Scopus,
68
Protective Effect of Natural Protein Fractions from Cajanus Cajan (L.) on H2O2-Treated Human TK6 Cells.
Klungsupya P, Muangman T, Leelamanit W, Jittikoon J, Martwanna C. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 2008; 35(Suppl.): 12-13
ผลงานจาก: .
69
Self-aggregates formation and mucoadhesive property of water-soluble ฮฒ-cyclodextrin grafted with chitosan.
Sajomsang W*, Gonil P, Ruktanonchai UR, Pimpha N, Sramala I, Nuchuchua O, Saesoo S, Chaleawlert-umpon S, Puttipipatkhachorn S. Int J Biol Macromol 2011; 48(4): 589-595.
ผลงานจาก: . IF=2.5019999999999998 Cited=4 Indexed in=Scopus,
70
Structural relationships of stemona alkaloids: Assessment of species-specific accumulation trends for exploiting their biological activities.
Kongkiatpaiboon S, Schinnerl J, Felsinger S, Keeratinijakal V, Vajrodaya S, Gritsanapan W, Brecker L, Greger H*. Journal of Natural Products 2011; 74(9): 1931-1938
ผลงานจาก: . Cited=5 Indexed in=Scopus
71
Synthesis and cytotoxicity study of magnetoliposomes loaded doxorubicin.
Ngamratanapaiboon S, Sramala I, Leelamanit W. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 2011; 35(4): 168-175
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
72
Synthesis, in vitro evaluation, and docking studies of novel chromone derivatives as HIV-1 protease inhibitor.
Ungwitayatorn J*, Wiwat C, Samee W, Nunthanavanit P, Phosrithong N. Journal of Molecular Structure 2011; 1001(1 มี.ค.): 152-161
ผลงานจาก: . IF=1.599 Cited=2 Indexed in=Scopus
73
The biowaiver procedure: Its application to antituberculosis products in the WHO prequalification programme.
Strauch S, Jantratid E, Stahl M, Rago L, Dressman JB*. Journal of Pharmaceutical Sciences 2011; 100(3): 822-830.
ผลงานจาก: . IF=2.2599999999999998 /h-index=38 Cited=1 Indexed in=Scopus,
74
The Inhibitory Potential of Thai Mango Seed Kernel Extract against Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus.
Jiamboonsri P, Pithayanukul P*, Bavovada R, Chomnawang MT. Molecules 2011; 16(8): 6255-6270
ผลงานจาก: . IF=1.988 Indexed in=PubMed, Scopus
75
TLC-densitometric method for the quantification of crebanine in Stephania venosa (BI) Spreng.
Wongpan B, Vallisuta O*, Ruangwises N, Mitrevej A. Journal of Planar Chromatography - Modern TLC 2011; 24(3): 264-267
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
76
Utilizing hydroglycolic extract from myrobalan fruits to counteract reactive oxygen species.
Chulasiri M*, Wanaswas P, Sriaum D, Nakamat S, Wongkrajang Y, Kongsaktrakoon B, Phornchirasilp S, Songchitsomboon S, Leelarungrayub D. International Journal of Cosmetic Science 2011; (33): 371-376
ผลงานจาก: . Indexed in=scopusผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ


1
Chemometrics-Assisted UV Spectrophotometric Method for Determination of Acetaminophen and Chlorzoxazone in Tablets.
Phechkrajang CM*, Sribunruang S, Thitipong A, Jarusintanakorn S, Sratthaphut L, Nacapricha D, Wilairat P. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Science 2011; 38(3-4): 23-33.
ผลงานจาก: .
2
Development of Firivative and PCR Model for Analysis of Lopinavir in Human Plasma.
Jarusintanakorn S, Phechkrajang C, Sripha K*. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 2554; 3(1): 252-260
ผลงานจาก: .
3
Policy Analysis for Response to and Preparedness for an Avian Influenza Pandemic and/or Influenza in Thailand.
Pongcharoensuk P*, Padungtod C, Silkavute P. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 2011; 5(3): 276-277.
ผลงานจาก: .
4
Predicting the Binding Modes of SRI-3072 Inhibitor to Mycobacterium tuberculosis FtsZ using Docking and Molecular Dynamics Simulations.
Sheranaravenich K, Chongruchiroj S, Pratuangdejkul J*. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Science 2011; 38(1-2): 19-31.
ผลงานจาก: .
5
การเข้าถึงและปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงการผ่าตัดต้อ.
กัลยา ตีระวัฒนานนท์, รักมณี บุตรชน, ขวัญใจ วงศ์กิตติรักษ์, ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์, ธีระ ศิริสมุด, อุษา ฉายเกล็ดแก้ว, ยศ ตีระวัฒนานนท์ วารสารวิชาการสาธารณสุข. 2011; 20:SI53-SI68
ผลงานจาก: .
6
การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย: จากผลการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วยสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย.
มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์*, ทิวารัตน์ วุฒิศรัย, พัทธรา ลีฬหวรงค์, นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร, ยศ ตีระวัฒนานนท์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 2011; 5(4): 479-484.
ผลงานจาก: .
7
การดูแลตนเองเกี่ยวกับการใช้ยาของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง.
พนิดา ไกรนรา, พรทิพย์ มาลาธรรม, สุรกิจ นาฑีสุวรรณ, ธีระศักดิ์ แก้วอมตะวงศ์ รามาธิบดีพยาบาลสาร 2011; 17(2): 287-304.
ผลงานจาก: .
8
ความคุ้มค่าของการผ่าตัดต้อกระจกโดยใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มเปรียบเทียบกับชนิดแข็งในบริบทของประเทศไทย.
กัลยา ตีระวัฒนานนท์, ขวัญใจ วงศ์กิตติรักษ์, รักมณี บุตรชน, ปฤษพร กิ่งแก้ว,อุษา ฉายเกล็ดแก้ว, ยศ ตีระวัฒนานนท์ วารสารวิชาการสาธารณสุข 2554; 20(2): 235-250
ผลงานจาก: . Indexed in=TCI
9
ต้นทุนผู้ป่วยรายบุคคลสำหรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมประเทศไทย: วิธีต้นทุนจุลภาค.
อรทัย เขียวเจริญ, ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย, ชัยโรจน์ ซึงสนธิพร, อาทร ริ้วไพบูลย์ วารสารวิชาการสาธารณสุข 2011; 20(4): 572-585.
ผลงานจาก: .
10
ทบทวนการดำเนินการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย พ.ศ.2540-2550.
จอมขวัญ โยธาสมุทร, ศิตาพร ยังคง, ยศ ตีระวัฒนานนท์, มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์, ศรีเพ็ญ ตันติเวสส, อุษา ฉายเกล็ดแก้ว, อดุลย์ โมฮารา, ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์, อินทิรา ยมาภัย, วารสารวิชาการสาธารณสุข. 2011; 5(3): 307-316
ผลงานจาก: .
11
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคอ้วนในกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม่.
วรรณภา เล็กอุทัย, ลี่ลี อิงศรีสว่าง, เนติ สุขสมบูรณ์, ยศ ตีระวัฒนานนท์ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 2011; 5(3): 299-306.
ผลงานจาก: .
12
ผลกระทบของการบังคับใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดส่งยาและจัดเก็บยาในประเทศไทย.
วิใล บัณฑิตานุกูล, สุกัญญา เจียระพงษ์, ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ วารสารอาหารและยา 2011; 18(3): 55-64.
ผลงานจาก: .
13
ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในประเทศไทย.
ไพบูลย์ พิทยาเธีรอนันต์, รักมณี บุตรชน, จอมขวัญ โยธาสมุทร, วิชัย เอกพลากร, ยศ ตีระวัฒนานนท์, เนติ สุขสมบูรณ์, มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์*. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 2011; 5(3): 287-298.
ผลงานจาก: .

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้