เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2547
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2516 |

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


1
3D-QSAR studies on chromone derivatives as HIV-1 protease inhibitors,.
Ungwitayatorn J*, Samee W, Pimthon J. J Mol Struct 2004; 689 (1-2):99-106.
ผลงานจาก: . IF=1.2 /h-index=48 Cited=18 Indexed in=Scopus,
2
3D-QSAR Studies on Phthalimide Derivatives as HIV-1 Reverse Transcriptase Inhibitors.
Samee W, Ungwitayatorn J, Matayatsuk C, and Pimthon J ScienceAsia 2004; 30:81-88.
ผลงานจาก: .
3
A MEKC method for monitoring mycophenolic acid in serum of transplant recipients.
Meyer Th, Suntornsuk L, Lindgren A, Frahm AW Pharmazie 2004; 60: 115-119 (impact factor 2004: 0.587).
ผลงานจาก: .
4
Andrographis paniculata in the symptomatic treatment of uncomplicated upper respiratory tract infection : systematic review of randomized controlled trials.
Poolsup N*, Suthisisang C, Prathanturarug S, Asawamekin A, Chanchareon U. J Clin Pharm Ther 2004;29(1):37-45.
ผลงานจาก: . IF=0.98399999999999999 /h-index=37 Cited=38 Indexed in=Scopus
5
Anti-angiogenesis effect of curcumin, curcumin ethylenediamine derivative and curcumin ethylenediamine manganese complex.
Suntornsuk L, Koizumi K, Saitoh Y, Nakamura ES, Kammasud N, Vajaragupta O, et al J Trad Med 2004; 21: 94-99
ผลงานจาก: .
6
Antiinflammatory activity of Solanum trilobatum Linn. Fruit extracts.
Thongpraditchote S, Wongkrajang Y, Temsiririrkkul R, Kongsaktrakoon B. Mahidol J Pharm Sci 2004;31:29-33
ผลงานจาก: .
7
Antiproliferation, antioxidation and induction of apoptosis by Garcinia mangostana (mangosteen) on SKBR3 human breast cancer cell line.
Moongkarndi P*, Kosem N, Kaslungka S, Luanratana O, Pongpan N, Neungton N. Journal of Ethnopharmacology 2004;90:161-166.
ผลงานจาก: . IF=1.4199999999999999 /h-index=74 Cited=86 Indexed in=SCOPUS
8
Antiproliferative activity of Thai medicinal plant extracts on human breast adenocarcinoma cell line.
Moongkarndi P*, Kosem N, Luanratana O, Jongsomboonkusol S, Pongpan N. Fitoterapia 2004:75:375-377.
ผลงานจาก: . IF=1.042 /h-index=37 Cited=35 Indexed in=Scopus
9
Anti-venom potential of butanolic extract of Eclipta prostrata against Malayan pit viper venom.
Pithayanukul P*, Laovachirasuwan S, Bavovada R, Pakmanee N, Suttisri R Journal of Ethnopharmacology 2004.90, 347-52.
ผลงานจาก: . IF=1.4199999999999999 /h-index=74 Cited=28 Indexed in=Scopus
10
Antoixidant activity of Limnophila aromatica Merr.
Sribusarakum A, Bunyapraphatsara N, Vajragupta O, Watanabe H Thai J Phytopharm 2004;11(2):11-17
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
11
Application of hot melt technique for the development of extended release matrix.
Chansanroj K, Suppatarawanich P, Jateleela S, Sinchaipanid N. J Ind Pharm 2004; 6(1):31-6
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
12
Application of hot-melt coating for controlled release of propranolol hydrochloride pellets.
Sinchaipanid N*, Junyaprasert V, Mitrevej A. Powder Tech 2004;141(3): 203-209.
ผลงานจาก: . IF=0.96799999999999997 /h-index=56 Cited=21 Indexed in=Scopus
13
Application of modified starches in encapsulation of vitamin A.
Ittimongkol B, Mitrevej A, Sinchaipanid N J Ind Pharm 2004; 6(1):37-43
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
14
Characterization and protection in mice of outer membrane proteins from Pasteurella nultocida A:1 incorporated in lipid vaccine delivery systems.
Homhuan A., Pathanasophon P, Crommelin JA D, Jiskoot W, Kerstend FA G, Prakongpan S. ScienceAsia 2004; 30: 231-237
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
15
Characterization of chitosan acetate as a binder for sustained release tablets.
Nunthanid J*, Laungtana-anan M, Sriamornsak P, Limmatvapirat S, Puttipipatkhachorn S, Lim LY, Khor E. J Control Release 2004;99: 15-26.
ผลงานจาก: . IF=3.2970000000000002 /h-index=115 Cited=36 Indexed in=ISI-WOS
16
Chitinase gene of the dimorphic mycopathogen, Nomuraea rileyi.
Wattanalai R*, Wiwat C, Boucias DG, Tartar A Journal of Invertebrate Pathology 2004; 85(1): 54-57
ผลงานจาก: . IF=1.0600000000000001 /h-index=38 Cited=6 Indexed in=Scopus
17
Chitosan-pectin composite gel spheres: Effect of some formulation variables on drug release.
Sriamornsak P*, Puttipipatkhachorn S. Macromolecular Symposia 2004;216:17-21.
ผลงานจาก: . IF=0.69099999999999995 /h-index=33 Cited=8 Indexed in=Scopus
18
Comparison of skin transport and metabolism of ethyl nicotinate in various species.
Ngawhirunpat T*, Opanasopit P, Prakongpan S. Eur J Pharm Biopharm 2004 Nov;58(3):645-51.
ผลงานจาก: . IF=1.8779999999999999 /h-index=59 Cited=16 Indexed in=Scopus
19
Comparison of the bioequivalence of three oral formulations of dihydroartemisinin based on ex vivo blood schizontocidal activities against Plasmodium falciparum.
Kongthaisong M*, Na-Bangchang K, Mungthin M, Sinchaipanid N, Tan-Ariya P Am J Trop Med Hyg 2004; 71(6): 703-10
ผลงานจาก: . IF=2.0129999999999999 /h-index=78 Cited=4 Indexed in=Scopus
20
Concentration of Andrographis paniculata gel in periodontal pocket.
Kuphasuk Y, Supaongprapa T, Sirirat M, Rojanapanthu P and Gritsanapan W Mahidol Dental Journal 2004; 24:91-102.
ผลงานจาก: .
21
Development of pulsatile release tablets with swelling and rupturable layers.
Sungthongjeen S, Puttipipatkhachorn S*, Dashevsky A, Paeratakul O, Bodmeier RA. J Control Release 2004; 95(2): 147-159.
ผลงานจาก: . IF=3.2970000000000002 /h-index=115 Cited=41 Indexed in=Scopus
22
Effect of Aloe preparation on the histamine-induced gastric secretion in rats,.
Suvitayavat W*, Sumrongkit C, Thirawarapan SS, Bunyapraphatsara N. Journal of Ethnopharmacology 2004;90:239-47.
ผลงานจาก: . IF=1.4199999999999999 /h-index=74 Cited=6 Indexed in=Scopus
23
Effect of degree of esterification of pectin and calcium amount on drug release from pectin-based matrix tablets.
Sungthongjeen S, Sriamornsak P*, Pitaksuteepong T, Somsiri A, Puttipipatkhachorn S. AAPS Pharm Sci Tech 2004; 5(1) Article 9 (http://www.aapspharmscitech.org).
ผลงานจาก: . IF=1.9379999999999999 /h-index=21 Cited=13 Indexed in=Scopus
24
Effectiveness of ciprofloxacin, levofloxacin, or moxifloxacin for treatment of experimental Staphylococcus aureus keratitis.
Dajcs JJ, Thibodeaux BA, Marquart ME, Girgis DO, Traidej M, O'Callaghan RJ. Antimicrob Agents Chemother 2004;48(6):1948-52.
ผลงานจาก: .
25
Effects of polyhydroxy compounds on the formation of microemulsions of isopropyl myristate, water and Brij® 97.
Boonme P, Songkro S, Junyaprasert VB Mahidol J Pharm Sci 2004, 31(1-2), 8-13
ผลงานจาก: .
26
Effects of Ya-hom on the gastric secretion in rats.
Suvitayavat W*, Kodchawongs J, Thirawarapan S S, Bunyapraphatsara N Journal of Ethnopharmacology 2004;94(2-3):331-338
ผลงานจาก: . IF=1.4199999999999999 /h-index=74 Cited=2 Indexed in=ISI-WOS
27
Evaluation of the nitric oxide radical scavenging activity of manganese complexes of curcumin and its derivative.
Sumanont Y, Murakami Y, Tohda M, Vajragupta O, Matsumoto K, Watanabe H*. Biol Pharm Bull 2004;27(2):170-3.
ผลงานจาก: . IF=1.3919999999999999 /h-index=54 Cited=59 Indexed in=Scopus
28
Expression of chitinase-encoding genes in Bacillus thuringiensis and toxicity of engineered B. thuringiensis subsp. aizawai toward Lymantria dispar larvae.
Lertcanawanichkul M*, Wiwat C, Bhumiratana A, Dean DH Curr Microbiol 2004;48:175-181
ผลงานจาก: . IF=1.075 /h-index=43 Cited=15 Indexed in=Scopus
29
Factors associated with intention to use Hormone replacement therapy (HRT) among Thai middle-aged women.
Burusanont, M*. & Hadsall, R. Maturitas 2004;47(3):219-227
ผลงานจาก: . IF=1.7569999999999999 /h-index=56 Cited=5 Indexed in=Scopus
30
In vitro evaluation of intestinal absorption of desmopressin using drug-delivery systems based on superporous hydrogels.
Polnok A; Verhoef JC; Borchard G; Sarisuta N; Junginger HE*. Int J Pharm 2004; 269(2): 303-310.
ผลงานจาก: . IF=2.0390000000000001 /h-index=84 Cited=28 Indexed in=Scopus
31
In vitro propagation of Zingiber petiolatum (Holttum) I. Theilade, a rare Zingiberaceous plant from Thailand.
Prathanturarug S*, Angsumalee D, Pongsiri N, Suwacharangoon S, Jenjittikul T. In Vitro Cell Dev Biol-Plant 2004; 40: 317-20.
ผลงานจาก: . IF=0.81100000000000005 /h-index=34 Cited=7 Indexed in=Scopus
32
Influence of glyceryl palmitostearate and heat treatment on characteristics of diclofenac calcium-alginate beads.
Pongjanyakul T, Puttipipatkhachorn S. Proceedings of International Meetings on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, Nuremberg, Germany 2004: 77-78
ผลงานจาก: .
33
Influence of methylation process on the degree of quaternization of N-trimethyl chitosan chloride.
Polnok A.; Borchard G.; Verhoef JC.; Sarisuta N.; Junginger HE*. Eur J Pharm Biopharm 2004; 57(1):77-83.
ผลงานจาก: . IF=1.8779999999999999 /h-index=59 Cited=58 Indexed in=Scopus
34
Influence of selected surfactants on the tackiness of acrylic polymer films.
Nimkulrat S, Suchiva K, Phinyocheep P, Puttipipatkhachorn S. Int J Pharm 2004:287(1-2):27-37
ผลงานจาก: .
35
Influences of layering on theophylline pellet characteristics.
Sinchaipanid N*; Chitropas P; Mitrevej A. Pharm Dev Technol 2004; 9(2):163-170.
ผลงานจาก: . IF=0.61399999999999999 /h-index=27 Cited=12 Indexed in=Scopus
36
Laboratory and field trial of developing medicinal local thai plant products against four species of mosquito vectors.
Trongtokit Y, Rongsriyam Y, Komalamisra N*, Krisadaphong P, Apiwathnasorn C Southeast Asian J Trop Med Public Health 2004; 35(2): 325-333
ผลงานจาก: . /h-index=24 Cited=16 Indexed in=SCOPUS
37
Lupinifolin, a bioactive flavanone from Myriopteron extensum (Wight) K. Schum. Stem.
Soonthornchareonnon N, Ubonopas L, Kaewsuwan S and Wuthi-Udomlert M Thai J Phytopharm 2004; 11(2):19-28.
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
38
Manganese complexes of curcumin analogues: evaluation of hydroxyl radical scavenging ability, superoxide dismutase activity and stability towards hydrolysis.
Vajragupta O*, Boonchoong P, Berliner LJ Free Radic Res 2004 Mar;38(3):303-14.
ผลงานจาก: . IF=2.7440000000000002 /h-index=72 Cited=35 Indexed in=Scopus
39
Mechanistic studies of branched-chain alkanols as skin permeation enhancers.
Chantasart D, Li SK*, He N, Warner KS, Prakongpan S, Higuchi WI. Journal of Pharmaceutical Sciences 2004 Mar;93(3):762-79.
ผลงานจาก: . IF=2.1800000000000002 /h-index=84 Cited=20 Indexed in=Scopus
40
Mechanistic study of chemical skin permeation enhancers with different polar and lipophilic functional groups.
He N, Warner KS, Chantasart D, Shaker DS, Higuchi WI, Li SK Journal of Pharmaceutical Sciences 2004; 93(6):1415-1430.
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
41
Modification of physicochemical and mechanical properties of shellac by partial hydrolysis.
Limmatvapirat S, Limmatvapirat C, Luangtana-anan M, Nuntanid J, Oguchi T, Tozuka Y,Yamamoto K, Puttipipatkhachorn S*. Int J Pharm 2004;278(1):41-49.
ผลงานจาก: . IF=2.0390000000000001 /h-index=84 Cited=38 Indexed in=Scopus
42
Molecular cloning of chitinase gene from dimorphic fungus Nomuraea rileyi.
Watanalai, R, Boucias, D. Tartar, A. and Wiwat, C. J Invertebr Pathol 2004. 85:54-57
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
43
Morphology and buoyancy of oil-entrapped calcium pectinate gel beads.
Sriamornsak P*, Thirawong N, Puttipipatkhachorn S. AAPS Pharm Sci Tech 2004;6(3) Article 24 (http://www.aaps.org).
ผลงานจาก: . /h-index=33 Cited=7 Indexed in=Scopus
44
New fatty acid esters originate during storage by the interaction of components in Prasaplai, a Thai traditional medicine.
Nualkaew S, Gritsanapan W, Petereit F, Nahrstedt A*. Planta Med 2004;70:1243-1246
ผลงานจาก: . IF=1.639 /h-index=58 Cited=10 Indexed in=Scopus
45
Physical and tableting properties of microcrystalline cellulose from various sources.
Nitibhon M, Sinchaipanid N, Jateleela S, Mitrevej A. J Ind Pharm 2004; 6(1)
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
46
Preparation and evaluation of Rheum officinale Baillon. Extract cream.
Krisadaphong P, Phromboon Y, Srikulsasithorn K J Ind Pharm 2004; 6(1):9-19
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
47
Preparation and evaluation of Emblica officinalis extract cream.
Krisadaphong P, Phromboon Y, Mahattanapokai N J Ind Pharm 2004; 6(1):20-30
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
48
Pseudomonas keratitis: protease IV gene conservation, distribution, and production relative to virulence and other Pseudomonas proteases.
Caballero A, Thibodeaux B, Marquart M, Traidej M, O'Callaghan R. Invest Ophthalmol Vis Sci 2004; 45(2): 522-30
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
49
Results of gastric pull-up reconstruction for pharyngolaryngo-oesophagectomy in advanced head and neck cancer and cervical oesophageal squamous cell carcinoma.
Puttawibul P, Pornpatanarak C, Sangthong B, Boonpipattanapong T, Peeravud S, Pruegsanusak K, Leelamanit V, Sinkijcharoenchai W Asian J Surg 2004; 27(3): 180-5
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
50
Retention of Andrographis paniculata gel in periodontal pocket.
Kuphasuk Y, Kuttinanoon P, Sirirat M, Rojanapanthu P and Gritsanapan W Mahidol Dental Journal 2004; 24:81-90.
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
51
Sequence variability of the HIV type 1 protease gene in thai patients experienced with antiretroviral therapy.
Nukoolkarn S, Pongthapisith V, Panyim S, Leelamanit W*. AIDS Res Hum Retroviruses 2004; 20(12): 1368-72
ผลงานจาก: . IF=2.375 /h-index=63 Cited=5 Indexed in=Scopus
52
Snacks from Thai herbal plants for patients with gastritis and peptic ulcer.
Tungrugsasut W, Srisukh V, Bunyapraphatsara N, Chanjaruporn F, Veenasakulchai A, Thongbainoi W Thai J Phytopharm 2004;11(2)1-10
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
53
Survey on Medicinal Plants in Ubon Ratchatani Province (Thailand).
Chuakul W. Boonpleng A. Thai J Phytopharm 2004;11(1):33-54.
ผลงานจาก: .
54
The development of Thai perilla leaf extract gel for allergic dermatitis.
Krisadaphong P, Phromboon Y, Yarwudhi O J Ind Pharm 2004; 6(1):44-52
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
55
The pharmacodynamic study of a potent new antimalarial (MC1).
Satayavivad J*, Watcharasit P, Khamkong P, Tuntawiroon J, Pavaro C, Ruchirawat S Acta Tropica 2004; 89(3): 343-349
ผลงานจาก: . IF=1.952 /h-index=48 Cited=8 Indexed in=Scopus
56
Virosome and ISCOMS vaccines against newcastle disease: preparation, characterization and immunogenicity.
Homhuan A, Prakongpan S, Poomvises P, Maas RA, Crommelin DJ, Kersten GF, Jiskoot W*. Eur J Pharm Sci 2004; 22(5),459-468
ผลงานจาก: . IF=1.9490000000000001 /h-index=61 Cited=8 Indexed in=Scopus
57
การสำรวจการยอมรับและความคิดเห็นของเภสัชกรต่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์.
มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ ปรีชา มนทกานติกุล พัชราภรณ์ เยี่ยมสวัสดิ์ วีนัส ขุติมานิตสกุล วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2547; 14(3): 225-233
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopusผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ


1
Extraction method for High Curcuminoid Content from Curcuma longa.
Pothitirat W, Gritsanapan W Mahidol University J Pharm Sci 2004; 31(3-4): 44-47.
ผลงานจาก: .
2
Fiber-supplemented tablets from pomelo rind.
Ittimongkol B., Srisukh V., Nitibhon M. and Saraya S. J Ind Pharm 2004; 6(1):53-9
ผลงานจาก: .
3
Flavoring agent from salacca.
Tungrugsasut W, Srisukh V, Wisamitanan J, Suksawat P, Thongbainoi W. Thai J Phytopharm 2004; 11(1): 1-10
ผลงานจาก: .
4
Kinetic release of chlorpheniramine maleate from hydrophilic swellable matrices.
Jateleela S, Nitibhon M, Sinchaipanid N. J Ind Pharm 2004; 6(1):1-8
ผลงานจาก: .
5
Popular Natural Cosmetics in Thailand and their natural components.
Gritsanapan W. Thai J Health Research 2004; 18(1): 23-29
ผลงานจาก: .
6
Preparation and Chromatographic Characteristic of a Protein–Coated Reversed Phase Column for Analysis of Drug in Plasma by Direct Injection.
Lukkanatinaporn P, Shaipanich C, Ekachampaka and et al Srinakharinwirot J Pharm Sci 2004 ; 9(1) : 26 - 31
ผลงานจาก: .
7
Radical Scavenging Activity Relationships of the Synthesized Chromone Derivatives.
Samee W, Sae-Lee N, Ungwitayatorn J, Srinakharinwirot J Pharm Sci 2004; 9(1), 36-42
ผลงานจาก: .
8
Simultaneous HPLC method for determination of sodium trimethoprim phenylprapanal disulphonate and sodium sulfaquinofaline in veterinary drugs.
Lukkanatinaporn P, Matayatsuk C. Songklanakarin J Sci Technol 2004;26(6): 849-854.
ผลงานจาก: .
9
Survey on Medicinal Plants in Southern Thailand.
Chuakul W., Soonthornchareonnon N., Boonjaras T. and Boonpleng A. Thai J Phytopharm 2004; 11(2): 29-52.
ผลงานจาก: .
10
The toxicity study of Morus alba L. leaf extract.
Subsung A, Phornchirasilp S, Luanratana O, Sirikulchayanonta V, Tiengda C. Thai J Pharmacol 2004; 26(1):70
ผลงานจาก: .
11
Unit costs of medical services at Prasart Neurological Institute.
Youngkong S, Riewpaiboon A, Towanabut S, Riewpaiboon W Srinakharinwirot J Pharm Sci 2004; 9(1): 52-8
ผลงานจาก: .
12
Uterotropic activity of the solvent extracts of white “Kwao Krua” from two sources. .
Sookvanichsilp N, Soonthornchareonnon N, Tad-urai N. Mahidol J Pharm Sci 2004; 31(3-4): 54-60
ผลงานจาก: .
13
การให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเภสัชกรชุมชน.
สมภพ ประธานธุรารักษ์, ศรัณย์ กอสนาน, ปรีชา มนทกานติกุล, นริศรา เทวพันธ์กุล, มีนา ผจงรักษ์. วารสารวิชาการสาธารณสุข 2547; 13: 804-12.
ผลงานจาก: .
14
ผลของสารสกัดช้าพลู (Piper samentosum) ที่มีผลต่อความเสียหายของโครโมโซมของเซลล์กระดูกของหนูขาวทดสอบโดยวิธีดูไมโครนิวเคลียส.
ปรานอม ภูชฏาภิรมย์, ปัญญา เต็มเจริญ, สุรพล คงทิม, ลักขณา หิมะคุณ, ยุวดี วงษ์กระจ่าง, เพ็ญโฉม พึ่งวิชา, รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล วารสารสมุนไพร 2547;11(1):11-19
ผลงานจาก: .

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้