เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2544
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2516 |

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


1
A comparison of artesunate alone with combined artesunate and quinine in theparenteral treatment of acute falciparum malaria.
Newton PN, Chierakul W, Ruangveerayuth R, Silamut K, Teerapong P, Krudsood S, Looareesuwan S, White NJ*. Trans R Soc Trop Med Hyg 2001; 98(2): 450-457
ผลงานจาก: . IF=9.2729999999999997 Cited=11
2
A comparison of the in vivo kinetics of Plasmodium falciparum ring-infectederythrocyte surface antigen-positive and -negative erythrocytes.
Newton PN, Chotivanich K, Chierakul W, Ruangveerayuth R, Teerapong P, Silamut K, Looareesuwan S, White NJ* Blood 2001; 98(2): 450-457
ผลงานจาก: . IF=9.2729999999999997 /h-index=265 Cited=16 Indexed in=Scopus,
3
Antimicrobial activities of Turmeric oil from Curcuma longa Linn. Rhizomes.
Caichompoo W, Gritsanapan W, Wuthi-udomlert M and Luanratana O J Mahasarakham University 2001; 19(2):11-19.
ผลงานจาก: .
4
Aristolochia phetchaburiensis (Aristolochiaceae), a new species from Thailand.
Chuakul W*, Saralamp P. Kew Bulletin 2001; 56(3): 741-744
ผลงานจาก: . /h-index=17 Indexed in=Scopus,
5
Barringtonia maunwongyathiae (Lecythidaceae), a new species from Thailand.
Chuakul W. Blumea 2001; 46: 575-9
ผลงานจาก: .
6
Canthin-6-one and -carboline alkaloids from Eurycoma harmandiana.
Kanchanapoom T, Kasai R, Chumsri P, Hiraga Y, Yamasaki K. Phytochemistry 2001; 56(4): 383-6
ผลงานจาก: .
7
Chromatopraphic Fingerprints of Selected Thai Medicinal Plants.
Shuwisitkul D, Ongoajchai S, Suntornsuk L, Luanratana O. Mahidol J Pharm Sci 2001; 28: 45 – 54
ผลงานจาก: .
8
Clitoria chanondii (Leguminosae-Papilionoideae), a new species from Thailand.
Chuakul W*. Kew Bulletin 2001; 56(3): 737-740
ผลงานจาก: . /h-index=17 Indexed in=Scopus,
9
Cloning of P. aeruginosa protease IV gene and expression of active form in E-col.i.
Caballero AR, Thibodeaux BA, Marquart ME, Moreau JM,Traidej M, O'Callaghan RJ. Invest Ophthalmol Vis Sci 2001; 42(4): S739-S739 3962 Suppl S
ผลงานจาก: .
10
Conversion from intravenous route to oral route of antimicrobial therapy.
Norwavan P, Chindavijak B, Vibhagool A. J Infect Dis Antimicrob Agents 2001; 18: 63-70.
ผลงานจาก: .
11
Deficient brain snRNP70K in patients with Down syndrome.
Suntornsuk L*. Electrophoresis 2001; 22(1): 43-48
ผลงานจาก: . IF=4.282 /h-index=114 Cited=2 Indexed in=Scopus,
12
Design and in vitro evaluation of a mucoadhesive oral delivery system for a model polypeptide antigen.
Marschutz MK, Puttipipatkhachorn S, Bernkop-Schnurch A. Pharmazie 2001; 56(9): 724-729
ผลงานจาก: .
13
Direct determination of s-carboxymethyl-l-cysteine in syrups by reversed-phase high performance liquid chromatography.
Suntornsuk L*. J Pharmaceut Biomed Anal 2001; 25(1): 165-170
ผลงานจาก: . IF=1.177 /h-index=61 Cited=7 Indexed in=Scopus,
14
Drug allergy history study of ambulatory patients. .
Tragulpiankit P, Ruengcharoenrung K, Avihingsanon S, Cheadchaykeat M, Maneepan Y. Thai Journal of Hospital Pharmacy 2001;11(3):19-28.
ผลงานจาก: . Indexed in=SCOPUS
15
Drug physical state and drug-polymer interaction on drug release from chitosanmatrix films.
Puttipipatkhachorn S*, Nunthanid J, Yamamoto K, Peck GE. J Control Release 2001; 75(1-2):143-153
ผลงานจาก: . IF=2.6259999999999999 /h-index=115 Cited=99 Indexed in=Scopus,
16
Effect of Apium graveolens L. on contraction of isolated ileum.
Ruangsomboon O, Soonthornchareonnon N, Narksanga R. Thai J Phytopharm 2001; 8(1): 9-23
ผลงานจาก: .
17
Effect of extract of Nelumbo nucifera Gaertn. embryo on isolated rat atria.
Malakul W, Wongkrajang Y, Thongpraditchote S, Temsiririrkkul R, Kongsaktrakoon B. Thai J Phytopharm 2001; 8(2): 14-21
ผลงานจาก: .
18
Effect of process variables on the microencapsulation of vitamin A palmitate by gelatin-acacia coacervation.
Junyaprasert VB*, Mitrevej A, Sinchaipanid N, Boonme P, Wurster DE Drug Dev Ind Pharm 2001; 27(6): 561-566
ผลงานจาก: . IF=0.55700000000000005 /h-index=42 Cited=36 Indexed in=Scopus,
19
Effect of single and long term oral administration of royal jelly on cardiovascular functions in rats.
Wongkrajang Y, Malakul W, Jaiarj P, Peungvicha P Thai J Phytopharm 2001; 8(2): 1-7
ผลงานจาก: .
20
Effect of various enteric polymers on stability of moisture sensitive drug.
Ruangchayajatuporn J, Mitrevej A, Surithayapanth O, Sinchaipanid N. Journal of the Industrial Pharmacy 2001; 4: 10-20
ผลงานจาก: .
21
Efficacy and safety of gabapentin as an add-on therapy in refractory partialepileptic patients.
Towanabut S*, Rungreangyingyod L. J Med Assoc Thailand 2001; 84(4): 554-61
ผลงานจาก: . /h-index=19 Indexed in=Scopus,
22
Evolution of Pharmacy Education in Thailand.
S. Prakongpan. Dispensing and Drug Informatics, 7,119-123, August 2001(in Japanese)
ผลงานจาก: .
23
Factors affecting the properties of diclofenac pellets prepared in fluidized processor by suspension layering.
Sinchaipanid N, Chitropas P, Sangsawang W, Rattana A, Mitrevej A. Journal of the Industrial Pharmacy 2001: 4: 1-9
ผลงานจาก: .
24
Fake artesunate in southeast Asia.
Newton P, Proux S, Green M, Smithuis F, Rozendaal J, Prakongpan S, Chotivanich K, Mayxay M, Looareesuwan S, Farrar J, Nosten F, White NJ*. Lancet 2001; 357(9272): 1948-1950.
ผลงานจาก: . IF=13.250999999999999 /h-index=409 Cited=118 Indexed in=Scopus,
25
Haemodynamic Effects on IV Salbutamol and Oral Atomoxetine alone and in Combination.
Lowe S, Lim M, Smitch B, Sathirakul K, Thomasson H, Yasuda M, Yeo KP, and Wise SD Program and abstracts of the 30th American College of Clinical Pharmacy (ACCP) Meeting; September 2001; Virginia, USA 2001
ผลงานจาก: .
26
HIV inhibitor from Thai bitter gourd.
Jiratchariyakul W*, Wiwat C, Vongsakul M, Somanabandhu A, Leelamanit W, Fujii I, Suwannaroj N, Ebizuka Y. Planta Med 2001; 67(4): 350-3
ผลงานจาก: . IF=2.085 /h-index=58 Cited=28 Indexed in=Scopus,
27
Intrapulmonary pharmacokinetics of ofloxacin in drug-resistant tuberculosis.
Chierakul N, Klomsawat D, Chulavatnatol S, Chindavijak B. Int J Tuberc Lung Dis 2001; 5(3): 278-82
ผลงานจาก: .
28
Lactic acid bacteria from healthy oral cavity of Thai volunteers: inhibition oforal pathogens.
Sookkhee S*, Chulasiri M, Prachyabrued W. J Appl Microbiol 2001; 90(2): 172-179
ผลงานจาก: . IF=1.4790000000000001 /h-index=70 Cited=38 Indexed in=Scopus,
29
Lot-to-Lot uniformity of acrylic-matrix-type nicotine transdermal patches.
Pongjanyakul T, Prakongpan S, Priprem A, Sarisuta N. Proceeding of Pharma Indochina II, Hanoi, Vietnam 20-23 October 2001: 441-446. October 2001: 441-446.
ผลงานจาก: .
30
Medicinal Plants Used by Hmong Hill Tribe at Maneephruek Village, Pua District, Nan Province (Thailand).
Chuakul W, Saralamp P, Boonpleng A. Thai J Phytopharm 2001;8(1): 31-41
ผลงานจาก: .
31
Megastigmane and iridoid glucosides from Clerodendrum inerme.
Kanchanapoom T, Kasai R, Chumsri P, Hiraga Y, Yamasaki K*. Phytochemistry 2001; 58(2): 333-336
ผลงานจาก: . IF=1.296 /h-index=81 Cited=40 Indexed in=Scopus,
32
Method development of capillary electrophoresis for separation of cold medicine ingredient.
Suntornsuk L Electrophoresis 2001; 22: 139-143 (impact factor 2001: 4.282).
ผลงานจาก: .
33
Molecular cloning and expression analysis of a lysine specific protease, protease IV from Pseudomonas aeruginosa.
Traidej M, Caballero AR, Marquart ME, Moreau JM, Thibodeaux B, O'Callaghan RJ. Invest Ophthalmol Vis Sci 2001; 443: U207-U207 944 Suppl1.
ผลงานจาก: .
34
Multiunit controlled-release diclofenac sodium capsules using complex ofchitosan with sodium alginate or pectin.
Mitrevej A*, Sinchaipanid N, Rungvejhavuttivittaya Y, Kositchaiyong V. Pharm Dev Technol 2001; 6(3): 385-392
ผลงานจาก: . IF=0.79700000000000004 /h-index=27 Cited=22 Indexed in=Scopus,
35
Perspectives on self-medication practices in Thailand.
Sooksriwong C*, Leelanitkul S Journal of Social and Administrative Pharmacy 2001; 18(2): 75-80
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
36
Physical properties and molecular behavior of chitosan films.
Nunthanid J, Puttipipatkhachorn S*, Yamamoto K, Peck GE. Drug Dev Ind Pharm 2001; 27(2): 143-157
ผลงานจาก: . IF=0.55700000000000005 /h-index=42 Cited=96 Indexed in=Scopus,
37
Quality Predictors of Traditional Drugs Produced in Thailand.
Riewpaiboon A, Temsiririrkkul R, Chulasiri M Mahidol J Pharm Sci 2001; 28(1-4): 17-27
ผลงานจาก: .
38
Quantitative structure-activity relationship study on phthalimide derivatives as HIV-1 reverse transcriptase inhibitors.
Ungwitayatorn J, Matayatsuk C, and Sothipatcharasai P. ScienceAsia 2001; 27:245-250.
ผลงานจาก: .
39
Quassinoids from Eurycoma harmandiana.
Kanchanapoom T, Kasai R, Chumsri P, Yamasaki K*. Phytochemistry 2001; 57(8): 1205-8
ผลงานจาก: . IF=1.296 /h-index=81 Cited=9 Indexed in=Scopus,
40
Safety and Pharmacokinetics of a Novel Nucleotide Analogue, MCC-478 (LY582563) for Treatment of Hepatitis B. Program and abstracts of the Frontiers in Drug Development for Viral Hepatitis.
G. Golor, K. Rost, H. Watanabe, D. Soon, S. Lowe, C. Chan, K. Sathirakul, S. Flanagan, S.D Program and abstracts of the Frontiers in Drug Development for Viral Hepatitis Hep Dart 2001, 16-20 December 2001, Maui, Hawaii, USA. 2001
ผลงานจาก: .
41
Separation of cold medicine ingredients by capillary electrophoresis.
Suntornsuk L*. Electrophoresis 2001; 22(1): 139-143
ผลงานจาก: . IF=4.282 /h-index=114 Cited=29 Indexed in=Scopus,
42
Smoking Increase Bioavailability of Inhaled Insulin but Relative Insulin Resistance Ameliorates Differences Action.
Wise SD, Sathirakul K, Yeo KP, Fisher JM, and Afring PR Diabetes 50 (Suppl 2)
ผลงานจาก: .
43
Smoking increases the bioavailability of inhaled insulin, but relative insulin resistance ameliorates differences in action.
Wise SD, Sathirakul K, Yeo, KP, et al Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes (EASD); September 9-13, 2001; Glasgow, United Kingdom 2001
ผลงานจาก: .
44
Synthesis and evaluation of Phthalimide and benzofuran derivatives as potential HIV-1 Reverse Transcriptase Inhibitors.
Ungwitayatorn J, Chanpen W, Matayasuk C, Sripha K, Kamalanonth P. Songklanakarin J Sci Technol 2001; 23(2): 235-245
ผลงานจาก: .
45
The effect of fluvastatin on hepatotoxicity of gemfibrozil in Wistar rats.
Phornchirasilp S*, Potharose T Asia Pacific J Pharmaco 2001; 15(4): 111-121
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus,
46
The Effect of Fluvastatin on Hepatotoxicity of Gemfibrozil in Wistar Rats.
Phornchirasilp S, Potharose T Asia Pacific J Pharmaco 2001; 15:111-121.
ผลงานจาก: . Indexed in=SCOPUS
47
Thermal behavior of ursodeoxycholic acid in urea: identification of anomalouspeak in the thermal analysis.
Okonogi S*, Puttipipatkhachorn S, Yamamoto K. Drug Dev Ind Pharm 2001; 27(8): 819-823
ผลงานจาก: . IF=0.55700000000000005 /h-index=42 Cited=3 Indexed in=Scopus,
48
TIME ACTION PROFILE OF INHALED INSULIN VIA SPIROS DRY POWDER INHALER IS CONSISTENT AMONG USER INHALATION TECHNIQUES.
Chien JY, Wise SD, Sathirakul K, Yeo KP , Muchmore D, Aftring RP. Program and abstracts of the 37th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes (EASD); September 9-13, 2001; Glasgow, United Kingdom 2001
ผลงานจาก: .
49
Variation of anthraquinone content in Cassia surattensis.
Gritsanapan W and Nualkaew S Mahidol University J Pharm Sci 2001; 28(1-4): 28-34
ผลงานจาก: .
50
การประเมินความสามารถในการเป็นสารยึดเกาะของแป้งชนิดต่าง ๆ ในตำรับยาเม็ด.
อำพล ไมตรีเวช ,เจนจิรา เรืองชยจตุพร ,ณัฐนันท์ สินชัยพานิช วารสารเภสัชอุตสาหกรรม 2544; 4(1): 1-7
ผลงานจาก: .
51
การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์แคลเซียมเสริมที่มีจำหน่ายในประเทศไทย.
พจวรรณ ลาวัณย์ประเสริฐ, จงจิตร อังคทะวานิช ,พิสมัย ทิพย์ธนทรัพย์ ,สุรินทร์ อยู่ยง ,สรวิศ โพธิกิจ. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2544; 11(1): 36-47
ผลงานจาก: .
52
คุณสมบัติการเป็นสารช่วยแตกตัวของแป้งมันสำปะหลังดัดแปลง.
อำพล ไมตรีเวช ,สุนีย์ ชาญณรงค์ ,ณัฐนันท์ สินชัยพานิช วารสารเภสัชอุตสาหกรรม 2544; 4(1): 8-20
ผลงานจาก: .
53
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพรไทยและไวน์สมุนไพร.
นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, ทรงศรี แก้วสุวรรณ. วารสารสมุนไพร 2544; 8(2): 8-13
ผลงานจาก: .
54
ฤทธิ์ลดไข้ของตำรับยาจันทลีลา.
สุจิตรา ทองประดิษฐ์โชติ ,ยุวดี วงษ์กระจ่าง, รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล ,รัตนา นาคสง่า ,บุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล. วารสารสมุนไพร 2544; 8(1): 24-30
ผลงานจาก: .
55
สมุนไพรพื้นบ้านป่าชุมชนบ้านทุ่งสูง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่.
ศิริมาลย์ พลาวุฑฒ์,ปกรณ์ ตันสุทธิกานนท์ ,นพมาศ สุนทรเจริญนนท์,วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล. วารสารสมุนไพร 2544; 8(2): 22-40
ผลงานจาก: .ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ


1
Activation of peroxisome proliferator activated receptor isoforms and inibition of prostaglandin H2 synthases by ibuproden, naproxen and indomethacin.
Jaradat MS, Wongsud B, Phornchirasilp S, Shamina M, Rangwala GS, Sutton M, Romstedt KJ,Noonan DJ, Feller DR Biochem Pharmacol 2001; 62:1587-1595
ผลงานจาก: .
2
Characterization and servival after lyophilization of Lactobacillus strains 51, 71 and S14 during storage in formulated capsules.
Wiwat C, Pongpan A, Rungvejhavuttivittaya Y, Kaewkaukul N, Wongsubin S, Tungrugsasut W. Thai J Biotechnol 2001; 3(1): 26-33
ผลงานจาก: .
3
Human immunodeficiency virus-1 protease: Structure and its recent inhibitors.
Suntornsuk L, Suntornsuk W Thai Journal of Health Research 2001; 15: 69-83
ผลงานจาก: .
4
Interaction of amphotericin B with plastic intravenous administration set.
Lawanprasert P, Pothikit S, Sarisuta N. Mahidol J Pharm Sci 2001; 28(1-4): 35-44.
ผลงานจาก: .
5
Practice of herbal counseling of community pharmacists in Thailand.
Riewpaiboon A, Janewitvichaikul N and Pongcharoensuk P Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2001; 10 (supplement): S45
ผลงานจาก: .

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้