เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2540
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2516 |

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


1
3-Dimensional quantitative structure activity relationship (3-D QSAR): Comparative molecular field analysis (CoMFA).
Ungwitayatorn J Proceedings of the First Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences (Pharma.. 1997; 413-418
ผลงานจาก: .
2
A water soluble component with antimicrobial activity from pomegranate rind : an ingredient in an antiseptic soap.
Chulasiri M Thai J Phytopharm 1997; 4:25-30
ผลงานจาก: .
3
Alpha 2-Adrenoceptor antagonists reverse the 5-HT2 receptor antagonist suppression of head-twitch behavior in mice.
Matsumoto K, Mizowaki M, Thongpraditchote S, Murakami Y, Watanabe H Pharmacol Biochem Behavior 1997; 56 (3): 417-422
ผลงานจาก: .
4
Antifertility effects of Apium graveolens Linn. In male rabbits.
Visutakul P, Ruangsomboon O, Dejatiwongse Na Ayudhya Q, Onriebrol S,Chaihirankan S. Thai J Phytopharm 1997; 4(2):1-11
ผลงานจาก: .
5
Antifertility effects of Apium graveolens Linn. In male rats.
Visutakul P, Swasdipanich V, Ruangsomboon O, Chinda K. Thai J Phytopharm 1997; 4(2): 13-22
ผลงานจาก: .
6
Application of stress relaxation to herbal tablet formulaton.
Mitrevej A, Chitvanich O, Sinchaipainid N, Nitibhon M. Mahidol J Pharm Sci 1997; 24 (1-4) : 23-31
ผลงานจาก: .
7
Calcium pectinate gel coated as an alternative carrier to caicium pectinate beads.
Sriamornsak S, Puttipipathkhachorn S, Prakongpan S. Int J Pharm 1997; 156, 189-94
ผลงานจาก: . Cited=32 Indexed in=SCOPUS
8
Combined effect of isopropyl myristate and isopropanol as skin permeation enhancers for piroxicam from topical gel preparations.
Jateleela S, Lawanprasert P, Koizumi T. J lnd Pharm 1997; 2 (3): 61-9
ผลงานจาก: .
9
Development of Chitosan Gel Microsphere as a Drug Delivery System.
Sathirakul K, Chandrkrachang S, Srichanthron-aree C, and Suriyamitchai T 11th International Symposium on Microencapsulation; 27-29 August, 1997; Bangkok, Thaialand. 1997 1
ผลงานจาก: .
10
Development of sustained release theophylline coated with calcium pectinate.
Sriamornsak P, Prakongpan S, Putiipipathkhachorn S, Kennedy RA. J Control Release 1997; 47:221-32
ผลงานจาก: . Cited=37 Indexed in=SCOPUS
11
Differential scanning colorimeter in purity determination on pharmaceutical raw material.
Vajragupta O, Silapakalpradit W, Pitijomwong W, La-ong S. J Ind Pharm 1997; 2(2): 29-37
ผลงานจาก: .
12
Effect of mitragynine on cAMP formation mediated by -opiate receptors in NG 108-15 cells.
Tohda M, Thongpraditchote S, Matsumoto K, Murakami Y, Sakai S-l, Aimi N, Takayama H, Tongroach P, Watanabe H. Biol Pharm Bull 1997; 20(4): 338-340
ผลงานจาก: .
13
Enhanced dissolution of ursodeoxycholic acid from the solid dispersion.
Okonogi S. Yonemochi E, Oguchi T, Puttipipatkhachorn S, Yamamoto K. Drug Dev Ind Pharm 1997; 23: (11): 1115-21
ผลงานจาก: .
14
Enteric film coating with methacrylic acid-methacrylate copolymer aqueous dispersion (Eudragit L30D-55).
Sinchaipanid N, Mitrevej A, Nuttaopoolwat N. J Ind Pharm 1997; 2 (3): 70-5
ผลงานจาก: .
15
Gastric acid secretion inhibition and gastric lesion protective effects of aloe preparation.
Suvitayavat W, Bunyapraphatsara N, Thirawarapan S and Watanabe K. Thai J Phytopharm 1997; 4 (1): 1-11
ผลงานจาก: .
16
Hypoglycemic and hypolipidemic effect of the water extract of the of Pandanus odorus Ridl. roots in streptozotocin-diabetic rats.
Peungvicha P, Thirawarapan SS, Watanabe H Asian J Pharmacol 1997; 12:3-8
ผลงานจาก: . Cited=3 Indexed in=SCOPUS
17
Improved dissolution of ofloxacin via solid dispersion.
Okonogi S, Yonemochi E, Oguchi T, Puttipipatkhachorn S, Yamamoto K. Int J Pharm 1997; 156:175-80
ผลงานจาก: . Cited=49 Indexed in=SCOPUS
18
In vitro release characteristics of indomethacin chitosan beads.
Puttipipatkhachorn S, Anatakul K. Hai J Pharm Sci 1997; 21 (3): 163-9
ผลงานจาก: .
19
Pharmacognostic studies of Blumea balsamifera (L.) DC. Leaf.
Chuakul W, Saralamp P, Supatarawanich P. Mahidol J Pharm Sci 1997; 24 (1-4): 1-6
ผลงานจาก: .
20
Physicochemical properties and stability of amphotericin B liposomes prepared by chloroform film method.
Sarisuta N, Tungjairukkandee S, Kraisintu, K. Proceedings of the First Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences (Pharma Indochina 1997) - Pharmacy in Harmony. Bangkok, Thailand: May 1997: 93-97. 1997 (May): 93-97
ผลงานจาก: .
21
Quantitative structure-activity relationship (QSAR) study of polyhydroxyxanthones.
Ungwitayatorn J, Pickert M, Frahm AW. Pharm Acta Helv 1997; 72: 23-9
ผลงานจาก: .
22
Sustained release theophylline pellets using peolins.
Puttipipatkhachorn S, Sriamornsak P, Prakongpan S, Kennedy RA. Proceedings of the 24th Interntaional Symposium on Controlled Release of Bioactive Materials Stockholm, 15-19 June 1997: 53-4
ผลงานจาก: . Indexed in=SCOPUS
23
Synthesis and antitumor of mitomycin C with the copolymer of divinyl ether and maleic anhydride.
Hirano T, Ito Y, Sathirakul K, Todoroki M, Inaba M, and Ohashi S The 8th Recent Advances in Drug Delivery System, Kansas, USA 1997:245-246. 245-246
ผลงานจาก: .
24
Synthesis and in vitro release of poly-N-vinyl pyrrolidone co maleic anhydride metrotrexate.
Sathirakul K, Pato J, and Hirano T Proceedings of the first Indochina conference on pharmaceutical sciences (Pharma indochina 1997) 1997:117-124
ผลงานจาก: .
25
Toxicity of chitinase-producing Bacillus thuringiensis against diamond back month lavae.
Wiwat C, Thaithanan S. Pantuwatana S, Bhumiratana A. Proceeding of the Third Asia-Pacific Conference on Agricultural Biotechnology: issues and choices, Prachuapkhirikhan, Thailand 1997:515-22
ผลงานจาก: .ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ


1
Comparison of chromatographic conditions for separations of cyclic Dynorphin A analogues from linear byproducts.
Leelasvatanakij L, Aldrich JV, Attarmangkul S Mahidol J Pharm Sci 1997; 24, 7-15
ผลงานจาก: .
2
Effects of hispidulin and hortensin, flovonoids from Millingtonia hortensis Linn. f., on the resting levels and evoked contractions in the isolated trachea of guinea pig.
Tsunobuchi-ushijima H, Hanriu Y, Bunyapraphatsara N, Gomi Y Thai J Phytopharm 1997; 4 (1): 13-23
ผลงานจาก: .
3
Sensory evaluation of liquid preparations.
Tungrugsasut W, Srisukh V, Dechavas W Mahidol J Pharm Sci 1997; 24(1-4): 46-56
ผลงานจาก: .
4
The Analysis of Skin Cancer using Comparative Genomic Hybridization (CGH).
Sathirakul K, Ito Y, and Hirano T 6th National Cancer Conference; 11-13 November, 1997; Bangkok, Thailand 1997
ผลงานจาก: .

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้