เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2538
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2516 |

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


1
A major source of hyoscine.
Gritsanapan W, Duboisia. Mahidol J Pharm Sci 1995; 22 (4): 178-90
ผลงานจาก: .
2
A preliminary study of sago starch as a tablet binder.
Sinchaipanid N,Ketjinda W, Pongwai S,Mitrevej A Mahidol J Pharm Sci 1995; 22(3): 101-6
ผลงานจาก: .
3
A water soluble component with antimicrobial activity from pomegranate rind : toxicity and irrtation study.
Chulasiri M, Temcharoen P and Termvichakorn O Thai J Toxicol 1995-1996; 11-12: 1-7
ผลงานจาก: .
4
A water soluble component with antimicrobial activity from pomegranate rind : an ingredient in an antiseptic mouthwash.
Chulasiri M, Temsiririrkkul R, Saraya A, Prachyabrued W, Termvidchakorn O, Sripairojthikoon W, Pariyakanok P Mahidol J Pharm Sci 1995;22:150-9
ผลงานจาก: .
5
A water soluble component with antimicrobial activity from pomergranate rind : electron microscopic and preliminary chemical studies.
Chulasiri M, Thakerngpol K and Temsiririrkkul R Mahidol J Pharm Sci 1995;22:107-12
ผลงานจาก: .
6
A water-soluble component with antimicrobial activity from pomegranate rind : Antimicrobial potency and stability study.
Chulasiri M, Temsiririrkkul R, Boonchai S, Saralamp P, Pimsan N, Lohakarn P and Noonai A Mahidol J Pharm Sci 1995;22:1-7
ผลงานจาก: .
7
Activation of Lucidin –3-O-primveroside mutagenicity by hesperidinase.
Chulasiri M, Matsushima T and Yoshihira K Phytother Res 1995; 9:421-4
ผลงานจาก: . Cited=3
8
Attitude towards pharmacy profession of pharmacy students.
Sooksriwong C, Poonsab S, Kaosumang S. Mahidol J Pharm Sci 1995; 21 (2): 68-76
ผลงานจาก: .
9
Chemical, physical and morphological studies of Bridella ovata Decne Leaf.
Supatarwanich P, Saralamp P, Chuakul W. Mahidol J Pharm Sci 1995; 22 (4) : 160-6
ผลงานจาก: .
10
Chemical, physical and morphological studies of Coriandrum sativum Linn. Fruit.
Supatarawanich P, Saralamp P, Chuakul W. Mahidol J Pharm Sci 1995; 22 (3) : 113-8
ผลงานจาก: .
11
Chemical, physical and morphologica studies of Gloriosa superba Linn. Tuber.
Supatarawanich P, Suppakun N, Chuakul W. Mahidol J Pharm Sci 1995; 22(2) : 39-46
ผลงานจาก: .
12
Establishment of OVS1 and OVS2 monoclonal antibodies recognizing human ovarian mucinous cystadenocarcinoma.
Neungton N, Moongkarndi P, Neungton s, Laohathai K,Srisawat C, Wachirutmanggur L. Asian Pac J Allergy Immunol 1995; 13: 47-53
ผลงานจาก: .
13
Evaluation of Lubritab as a tablet lubricant.
Mitrevej A, Sinchaipanid N, Rungvejhavuttivittaya Y. Mahidol J Pharm Sci 1995; 22(4): 92-100
ผลงานจาก: .
14
Inhibition of conjugation-like gene transfer process in Bacillus thuringiensis by anti-S-layer protein antibody,.
Wiwat C, Panbangred W, Mongkolsuk S, Bhumiratana A. Curr Microbiol 1995; 30:69-75
ผลงานจาก: . Cited=1
15
Pharmacognostic studies of Cassia timoriensis DC leaves.
Gritsanapan W. Mahidol University J Pharm Sci. 1995; 22 (2): 47-54
ผลงานจาก: .
16
Preparation and evaluation of various starches on tablet disintergrant and dissolution.
Sinchaipanid N, Rungvejhavuttivittaya Y, Mitrevej A. Mahidol J Pharm Sci 1995; 22 (2): 68-75
ผลงานจาก: .
17
Spray dried rice starch for direct compression.
Mitrevej A, Sinchaipanid N, Palanuphap S. Thai J Pharm Sci 1995; 19 (3) 163-69
ผลงานจาก: .
18
Toxicity study of Amomum krevanh Piere.
Nakornchai S, Wongkrajang Y, Jaiarj P., Tiptanasup P, Temchareon P. Thai J Phytopharm 1995; 2(1): 7-11
ผลงานจาก: .ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ


1
24 hour serum level after a single dose administration of beta-carotene capsule.
Chindavijak B, Soontornpass C, Vajragupta O Mahidol J Pharm Sci 1995; 22:92-100
ผลงานจาก: .
2
A descriptive survey of nutritional supplement use among selected adult population in Bangkok. I. Vitamins.
Angkatavanich J, Charuchinda C, Linsu-wanont L, Sithithavorn W. J Publ Health (Thai) 1995 ; 25 (1) : 17-26
ผลงานจาก: .
3
A descriptive survey of nutritional supplement use among selected adult population in Bangkok. II. Health foods.
Angkatavanich J, Charuchinda C, Linsuwanont L, Sithithavorn W. J Publ health (Thai) 1995 : 25 (2) :20-8
ผลงานจาก: .
4
Antidiabetic effect of fresh and preserved aloe gel.
Peugvicha P, Bunyapraphatsara N., Chansrakaew W, Phornchirasilp S Mahidol J Pharm Sci 1995; 2(2):9-15.
ผลงานจาก: .
5
Antidiabetic effect of fresh and preserved aloe gel.
Bunyapraphatsara N, Chansrakaew W, Pornchirasilp S, Peungvicha P, Chokechaijaroenporn O Thai J Phytopharm 1995;2(2):9-15
ผลงานจาก: .
6
Effect of gemfribozil on rat hepatic microsomal and peroxisomal enzyme activities.
S. Phornchirasilp , P. Sukdanond , A. Waichareon Mahidol J Pharm Sci 1995; 22(4) : 227-249.
ผลงานจาก: .
7
IRSs (Insulin Receptor Substrates).
Lohitnavy M and Sathirakul K Mahidol J Pharm Sci 1995;22:76-85
ผลงานจาก: .
8
Pharmacological activities of Lansium domesticum Corr. Seeds.
Saralamp P, Bunyapraphatsara N Thai J Phytopharm 1995;2:1-8
ผลงานจาก: .
9
The effects of specing and fertilizers on the yields of Orthosiphon aristatus (Bl.) Miq.
Stienswat W, Rungruchkanont K, Bunyapraphatsara N Thai J Phytopharm 1995; 1(1) : 31:35
ผลงานจาก: .
10
Unambiguous spectral assignment of mangiferin.
Bunyapraphatsara N, Poobrasert O, Cordell GA Thai J Phytopharm 1995;2(1):23-30
ผลงานจาก: .

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้