เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2535
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2516 |

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


1
Alkaloid metabolism in callus and regenerating shoot cultures of a Duboisia hybrid.
Gritsanapan W and Griffin WJ Phytochemistry 1992; 31(9) : 3069-3071.
ผลงานจาก: . Cited=1
2
Alkaloids and metabolism in a Duboisia hybrid.
Gritsanapan W and Griffin WJ Phytochemistry 1992; 31(2) : 471-477.
ผลงานจาก: . Cited=3
3
An N-Methyl aristolactam and oxygenated cyclohexane derivative from Piper ribesioides.
Ruangrungsi N, Prathanturarug S, Lange GL, Organ MG. Phytochemistry 1992; 31: 2397-2400.
ผลงานจาก: .
4
Immunohistological characteristic of OVS1 and OVS2 monoclonal antibodies recognizing human ovarian mucinous cystadenocarcinoma.
Neungton N, Moongkarndi P, Laohathai K, Neungton S, Juntrachotiwit P Asian Pac J Allergy Immunol 1992;10:129-34
ผลงานจาก: .
5
Incompatibility of calcium phosphate in parenteral nutrition solution.
Chindavijak B, Suthatvoravut U, Winitwatjana W, Sriurairatana S. Thai JPEN 1992; 3: 2-10.
ผลงานจาก: .
6
Mutagenicity and antimutagenicity of hispidulin and hortensin, the flavonoids from Millingtonia hortensis L.
Chulasiri M, Bunyapraphatsara N, Moongkarndi P Environmental and Molecular Mutagenesis 1992;20:307-312
ผลงานจาก: . Cited=12
7
Some observations concerning the utilisation of 5-C14-ornithine in the synthesis and metabolism of tropane and pyridine alkaloids within Duboisia myoporoides.
Griffin WJ and Gritsanapan W Phytochem. (Life.Sci.Adv.) 1992; 11 : 21-27.
ผลงานจาก: .ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้