เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2534
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2516 |

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


1
Alkaloid variation within Duboisia myoporoides.
Gritsanapan W and Griffin WJ Phytochemistry 1991; 30(8) : 2667-2669.
ผลงานจาก: . Cited=4
2
Conjugate of N4-(4-carboxybutyryl)-ara-C and ethylenediamine-introduced dextran. Drug release profiles and further in vivo study of its anti-tumor effects.
Onishi H, SenoY, Pithayanukul P, and Nagai T. Drug Design and Delivery 1991; 7:139-145.
ผลงานจาก: .
3
Manganic acetate mediated transformation of enol-ethers into gamma-lactones.
del Rosario-Chow M, Ungwitayatorn J, Currie BL. Tetrahedron Letters 1991; 32: 1011-1014
ผลงานจาก: .ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ


1
Clinical trial of Aloe vera Linn. for treatment of minor burns.
Thamlikitkul V, Bunyapraphatsara N, Riewpaiboon W, et al Siriraj Hospital Gazzette 1991;43(5):313-16
ผลงานจาก: .
2
Cytotoxicity assay of hispidulin and quercetin using calorimetric technique.
Moongkarndi P, Srivattana A, Bunyapraphatsara N, Puthong S, Laohathai K Mahidol J Pharm Sci 1991;18(2):25-31
ผลงานจาก: .
3
Efficacy of Andrographis paniculata Nees. for Pharyngotonsillitis in Adults.
VisanuThamlikitkul,Thaweephol Dechatiwongse, Sahachai Theerapong et al. J Med Assoc Thailand 1991; 74(10): 437-42
ผลงานจาก: .
4
The inhibitory activity in 5-lipoxygenase pathway of hispidulin from Millingtonia hortensis Linn. F.
Moongkarndi P, Bunyapraphatsara N, Srisukh V, Wagner H J Sci Soc Thailand 1991;17:51-56
ผลงานจาก: .

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้