เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2530
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2516 |

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


1
Effect of Cytochalasin E on H+ and volume secretion in gastric fistula rats.
Glinsukon T, Suvitayavat W, sahaphong S and Piyachaturawat P. Toxicol Lett 1987; 36(1): 95-103
ผลงานจาก: .
2
Effect of inflammation and proadifen on the disposition of antipyrine, lignocaine and propranolol in rat isolated perfused liver.
Chindavijak B, Belpaire FM, Bogaert MG. J Pharm Pharmacol 1987; 39: 997-1002.
ผลงานจาก: .
3
Effect of inflammation on the metabolism of antipyrine, lidocaine and propranolol in isolated rat hepatocytes.
Chindavijak B, Belpaire FM, Bogaert MG. Arch Int Pharmacodyn 1987; 290: 152.
ผลงานจาก: .
4
In-vitro biotransformation of antipyrine, lignocaine and propranolol in the liver of rats with turpentine-induced inflammation.
Chindavijak B, Belpaire FM, Bogaert MG. J Pharm Pharmacol 1987; 39: 883-6.
ผลงานจาก: .
5
SKF 525 A displaces drugs from serum alpha1- acid glycoprotein binding sites.
Belpaire FM, Chindavijak B, Bogaert MG. J Pharmacol Exp Ther 1987; 240: 628-30.
ผลงานจาก: .ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ


1
Constituents of Paramichelia baillonii: A New Germacranolide Alkaloid.
Ruangrungsi N, Riewpaiboon A, Lange GL, Picha P, Decices CP J Nat Prod 1987; 50(8): 891-6
ผลงานจาก: .

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้