เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2526
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2516 |

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


1
A preliminary study of antidiarrheal plants I . Antibacterial activity.
Gritsanapan W and Chulasiri M Mahidol University J Pharm Sci 1983: 10(4) : 119-123.
ผลงานจาก: .
2
Cassia grandis L. a new source of aloe-emodin.
Gritsanapan W, Jirawongse V and Tantiseawie B Mahidol University J Pharm Sci 1983; 10(1) : 6-8.
ผลงานจาก: .
3
Diffusivity and dissolution rate in polymeric solutions.
Sarisuta N, Parrott EL. Drug Dev Ind Pharm 1983; 9(5): 861-875.
ผลงานจาก: .
4
Effect of (+)-gossypol on fertility in male hamsters.
Waller DP , Bunyapraphatsara N, Martin A , Vournazos CJ , Ahmed MM , Soejarto DD , Cordell GA, Fong HHS. J. Andrology 1983;4:276-9.
ผลงานจาก: .
5
Humoral factor in pressor hyperresponsiveness in renal prehypertensive rabbits.
Johnson JA, Kurz KD, Siripaisarnpipat S, Koivunen DG, Zeigler DW, Sakamaki T, Payne CG. Hypertension 1983;5:435-9.
ผลงานจาก: .
6
Pressor responses to norepinephrine during captopril in renal hypertensive rabbits.
Koivunen DG, Johnson JA, Nichols WK, Zeigler DW, Siripaisarnpipat S, Payne CG. Hypertension 1983;5:159-65.
ผลงานจาก: .ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ


1
Drug release from ethylcellulose-glyceryl monostearate coated granules.
Sarisuta N, Siripraiwan S, Chutnarongchai C, Pornthanachai, Watcharadilokkul T. Thai J Pharm Sci 1983; 8(4): 275-284.
ผลงานจาก: .
2
Theoretical relationship between the dissolution rate and the bulk viscosity in polymeric solutions.
Sarisuta N, Parrott EL. Mahidol J Pharm Sci 1983; 10(2): 49-53.
ผลงานจาก: .

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้