เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยนำเสนอ ปี 543
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 | 2539 | 2538 | 2534 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 543 |

ผลงานวิจัยนำเสนอระดับนานาชาติ


1
Cost structure of hospital-based pharmaceutical services in Thailand: a consideration of reimbursement (oral presentation) presented at the Fourth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences.
Riewpaiboon A Fourth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences Poster ผลงานจาก: .
2
Drug cost model of injuries due to road traffic accident (poster presentation) presented at the Fourth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences.
Riewpaiboon A Fourth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences Poster ผลงานจาก: .
3
Dynamic financial models of emergency care of NHSO, Thailand (first award podium presentation) presented at the ISPOR 2nd Asia-Pacific Conference.
Riewpaiboon A ISPOR 2nd Asia-Pacific Conference poster ผลงานจาก: .
4
Evaluation of cost and appropriateness of antibiotic prescribing for community-acquired pneumonia using a novel computer program.
Riewpaiboon A, Sunderland VB, Passmore PR, Sirinavin S, Jirasmitha S, Tangcharoensathien V, Kongpatanakul S, Jeanpeerapong N, Russameechan S, Sansaneeyashewin C, Lertsupochavanich J, Kidkeuakarun R, Pokakul P 1st International Conference on Improving Use of Medicines (ICIUM) Chiang Mai, Thailand. www.who.int/dap-icium/posters/4f4_text.html ผลงานจาก: .
5
Herbal expenditure in Thailand in the year 2001.
Riewpaiboon A ISPOR First Asia-Pacific Conference, Kobe, Japan Poster ผลงานจาก: .
6
Increasing appropriate antibiotic prescribing in a Thai regional hospital by an innovative incentive scheme.
Riewpaiboon A 14th International Conference on Pharmacoepidemiology Poster-briefly oral ผลงานจาก: .
7
Institutional cost analysis employing Microsoft Excel: an efficient approach for developing countries.
Riewpaiboon A ISPOR First Asia-Pacific Conference, Kobe, Japan Workshop Poster ผลงานจาก: .
8
Is drug cost able to predict total cost of emergency health care? (poster presentation) presented at the Fourth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences.
Riewpaiboon A Fourth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences Poster ผลงานจาก: .
9
Utilization of Chitinous Waste by High Chitinase Producing Nomuraea rileyi Isolated in Thailand: Cloning and Expression of Chitinase Gene of N. rileyi.
Chanpen Wiwat, Ruxjinda Wattanalai, Drion Boucias, Kunio Ohmiya. Biotechnology for sustainable utilization of biological resources in the tropics. IC Biotec, Osaka University, Japan 17:296301 ผลงานจาก: .ผลงานวิจัยนำเสนอระดับชาติ


1
Increasing herbal product consumption in Thailand during the period of 2001-2003 (oral presentation) presented at the Second International Conference on Improving Use of Medicines.
Riewpaiboon A Second International Conference on Improving Use of Medicines Poster ผลงานจาก: .

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้