เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยนำเสนอ ปี 2560
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 | 2539 | 2538 | 2534 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 543 |

ผลงานวิจัยนำเสนอระดับนานาชาติ


1
Development of (S)-[18F]T1 as first PET tracer for imaging the α3β4 nicotinic acetylcholing receptor.
Sarasamkan J, Fischer s, Deuther-Conrad W, Ludwig FA, Scheunemann M, Vajragupta O*, Brust P. 22nd International Symposium on Radiopharmaceutical Scinces 2017; ผลงานจาก: .
2
Hydrogen peroxide upregulated antioxident enzymes and maintained the pluripotent stage in human iPS cell through enhancing Nrf2 expression.
Sa-ngiamsuntorn K, Wongkajorrnsilp A, Kongsomboonchoke P, Thongsri P, Hongeng S. ISSCR 2017 Annual Meeting 2017; ผลงานจาก: .
3
Low-cost and sensitive lab-on-paper-based devices for measurement of CYP3A4 activity.
Nuchtavorn N*, Laosuksakul M, Leanpolchareanchai J, Suntornsuk L. Pitcon Conference & Expo 2017, 2017; ผลงานจาก: .ผลงานวิจัยนำเสนอระดับชาติ


1
A Cohort study of Glycemic control in Type 2 Diabetes Patients Receiving Metformin and Metformin-based Antidiabetic Medications in A Vietnamese General Hospital.
Ngo Thanh Nhan*, Chindavijak B, Suksomboon N, Huynh Thi Phuong Duyen, Nguyen Ba Hy. The National and International Graduate Research Conference 2017. at Post Sarasin Building, Khon Kaen University 2017; ผลงานจาก: .
2
A novel system for production of cell culture derived HCV.
Thongsri P*, Chomnawang M.T., Sithisarn P, Sa-ngiamsuntorn K, Thirapanmethee K. 6th International Graduate Research Conference. 2017; ผลงานจาก: .
3
Effect of Dragon Fruit on Glycemic Control in Type 2 Diabetes: A Systematic Review.
Naw Juna Paw*, Poolsup N, Suksomboon N. The National and International Graduate Research Conference 2017. at Post Sarasin Building, Khon Kaen University 2017; ผลงานจาก: .
4
Pedchoo W*, Tragulpiankit P, Mahasirimongkol S, Amoenputtisathaporn N.
Evaluation of The Risk Factors of Anti-Tuberculosis Drugs Induced Liver Injury from Multiple Hospitals in Thailand The National and International Graduate Research Conference 2017. at Post Sarasin Building, Khon Kaen University 2017; ผลงานจาก: .
5
Prevalence of Metallo-beta-lactamase and int1 Gene Amomg Multidrug Resistance Pseudomonas aeruginosa Clinical lsolates and its Relatedness.
Yamprayoonswat W*, Chomnawong M.T., Khuntayaporn P. 6th International Graduate Research Conference. 2017; ผลงานจาก: .
6
Systhesis and Biological Evaluation of 3-Triazolyl-coumarin Derivatives as Acetylcholonesterase and β-Aggregation Inhibitors.
Yanaso S, Tongpan N, Pratuangdejkul J, Kitphati W, Sripa K*. PACCON 2017 Green convergence on chemical frontiers. 2017; ผลงานจาก: .

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้