เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยนำเสนอ ปี 2553
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 | 2539 | 2538 | 2534 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 543 |

ผลงานวิจัยนำเสนอระดับนานาชาติ


1
Anti-inflammatory and mutagenic tests of Zingiber officinale roscoe extract.
Suchitra Thongpraditchote , Yuvadee Wongkrajang , Suman Saraya, Arunporn Itharat , Suwan Thirawarapan . 2nd Asian Conference on Environmental Mutagens December 15 – 18, 2010, Pattaya, Thailand. ผลงานจาก: .
2
Biowaiver monographs for immediate release solid oral dosage forms: doxycycline hyclate.
Jantratid E, Strauch S, Becker C, Dressman JB, Amidon GL, Junginger HE, Kopp S, Midha KK, Shah VP, Stavchansky S, Barends DM Journal of Pharmaceutical Sciences ผลงานจาก: .
3
Hemostatic property of Siam weed extracts.
Hataichanok Pandith, Suchitra Thongpraditchote, Yuvadee Wongkrajang, Kanjana Muangklum, Wandee Gritsanapan. Presented at The 1st UKM-MU joint Scientific Conference 2010 12-13th October 2010, Malaysia ผลงานจาก: .
4
The cytotoxic and genotoxic activity of Caesalpinia sappan I extrac observed by ames test and micronucleus assay.
Wongkrajang Y, Himakoun L, Temsiririrkkul R, Peungvicha P, Puchadapirom P. 2nd Asian Conference on Environmental Mutagens December 15-18, 2010, Pattaya, Thailand. ผลงานจาก: .ผลงานวิจัยนำเสนอระดับชาติ


1
Anticholinesterase activity of essential oils from Thai medicinal plants.
Kitphati W, Wattanakamolkul K, Anantachoke N, Nukoolkarn V, Bunyapraphatsara N. การประชุมวิชาการประจำปีสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ผลงานจาก: .
2
Anti-inflamatory, chondroprotective activities and toxicity of the standardized water extract from the fruit of Phyllanthus emblica Linn.
Jaijoy K*, Panthong A, Sangdee C, Chiranthanut N, Khonsung P, Ongchai S, Soonthorncharoennon N, Sireeratawong S. การประชุมวิชาการ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 11 (RGJ-Ph.D. Congress XI) ผลงานจาก: .
3
Antioxidant activity of Momordica Cochinchinensis (GAC) fruit determined by photochemiluminescence method.
Saenkhum J, Klungsupya P, Rerk-am U, Muangman T, Trangvacharakul S, Leelamanit W*. การสัมมนาวิชาการ การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ภายใต้โครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ผลงานจาก: .
4
Chemical quality evaluation of turmeric capsules prepared in hospitals.
Phothitirat W*, Thanuvattana E, Ouitin S, Noysang C, Gritsanapan W. งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2553 (ครั้งที่ 27) ผลงานจาก: .
5
Development of centella tea bag.
Theangjit K, Dasananda R, Sithisarn P*, Gritsanapan W, Rojsanga P. งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2553 (ครั้งที่ 27) ผลงานจาก: .
6
Development of instant drink from centella leaves.
Wongvichitsilp N, Whangsuseung N, Sithisarn P*, Gritsanapan W, Rojsanga P. งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2553 (ครั้งที่ 27) ผลงานจาก: .
7
Development of matrix type transdermal patch of piroxicam.
Tocanitchart P*, Junyaprasert VB, Chantasart D. งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2553 (ครั้งที่ 27) ผลงานจาก: .
8
Development of mucoadhesive and/or floating tablets: effect of formulation variables on floating abilities and drug release.
Sungthongjeen S*, Puttipipatkhachorn S. งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2553 (ครั้งที่ 27) ผลงานจาก: .
9
Development of sunscreen lotion of Thunbergia Laurifloria leaf.
Tiemdoungtawan P, Panupongsawat M, Junyaprasert VB, Rojsanga P*. งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2553 (ครั้งที่ 27) ผลงานจาก: .
10
Effect of Molecular Conformatio of Cyclic Anhydrides on Solid State Formation of Shellac Esters and Corresponding Physicochemical Properties.
Limmatvapirat S*, Panchapornpon D, Limmatvapirat C, Nunthanid J, Sriamornsak P, Luangtana-Anan M, Puttipipatkachorn S. การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 10 ผลงานจาก: .
11
Efficacy of alcohol gel and alcohol solution on the viability of bacteria.
Lertanantakorn C, Chuachamsri K, Saray S, Chantasart D*. งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2553 (ครั้งที่ 27) ผลงานจาก: .
12
Elastase and tyrosinase inhibitory activity of Asparagus racemosus Root extracts.
Nukoolkarn V, Witoonsaridsilp W, Vallisuta O, Varanuch N, Sarisuta N. การประชุมวิชาการ เรื่อง Plant Stem Cell in Cosmetics (ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช+อย.+เครือข่ายมหาวิทยาลัย 5 แห่ง) ผลงานจาก: .
13
Engrafting of small bioactive molecules on poly( a-caprolactone) by Click reaction.
Suksiriworapong J*, Sripha K, Junyaprasert VB. การประชุมวิชาการ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 11 (RGJ-Ph.D. Congress XI) ผลงานจาก: .
14
FtsZ inhibitors from Marine Microorganisms: New Insight for Future Antibiotics.
Nukoolkarn V*, Charoenwiwattanakij P, Pratuangdejkul J, Thirapanmethee K ,Jaturanpinyo M, Thawai C, Suwanborirux K. การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 10 ผลงานจาก: .
15
Hepatoprotective potential of extracts from seeds of Areca Catechu and nutgalls of Quercus Infectoria.
Nithitanakool S*, Pithayanukul P, Bavovada R. งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2553 (ครั้งที่ 27) ผลงานจาก: .
16
High level production of adrenic acid (ADA) in transgenic moss Physcomitrella Patens.
Kaewsuwan S*, Bunyapraphatsara N, Cove DJ, Quatrano RS, Chodok P. งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2553 (ครั้งที่ 27) ผลงานจาก: .
17
Influence of cosurfactants on formation of OLETH-10 microemulsions.
Boonme P*, Lo N, Raknai S, Maneenuan D, Junyaprasert VB. งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2553 (ครั้งที่ 27) ผลงานจาก: .
18
Mechanical Properties of Polymeric Films and Development of Reservir-type Effervescent Floating Tablets.
Sungthongjeen S*, Sriamornsak P, Puttipipatkhachorn S. การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 10 ผลงานจาก: .
19
Mechanism of antidiabetic activity of Abutilon indicum Sweet extract: In Vitro studies.
Krisanapun C*, Peungvicha P, Temsiririrkkul R, Lee SH, Baek SJ. การประชุมวิชาการ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 11 (RGJ-Ph.D. Congress XI) ผลงานจาก: .
20
Molecular docking of flavoniod compounds as EGFR and HSP90 inhibitors.
Phosrithong N*, Samrung T, Khurana A, Ungwitayatorn J. งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2553 (ครั้งที่ 27) ผลงานจาก: .
21
Oncolytic adenovirus magnetic complexes: characteristics and In Vitro anticancer activity.
Tresilwised N*, Pithayanukul P, Mykhaylyk O, Holm PS, Plank C. การประชุมวิชาการ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 11 (RGJ-Ph.D. Congress XI) ผลงานจาก: .
22
Phytochemical study on Callicarpa Candicans leaves.
Jarikasem S, Muensaen S*, Sithisarn P. งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2553 (ครั้งที่ 27) ผลงานจาก: .
23
Quantum calculations on Hydrogen Bonded Cluster of Water and Serotonin : AIM and NBO Analyses.
Pratuangdejkul J*, Ungwitayatorn J, Launay JM, Manivet P. การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 10 ผลงานจาก: .
24
Simultaneous determination of ciprofloxacin and dexamethasone in eye solution by HPLC (High Performance Liquid Chromatography).
Buranaphalin S*, Ruangwises N, Nawamawat S, Arieyawong A. งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2553 (ครั้งที่ 27) ผลงานจาก: .
25
Stability of Vitamin A Palmitate Loaded in Microemulsions of Water, Isopropyl Palmitate and Polyoxyethylene-10-Oleyl Ether.
Boonme P*, Junyaprasert VB. การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 10 ผลงานจาก: .
26
Study of (Poly(caprolactone)2)-PEG Grafted with Nicotinic Acid for Drug Delivery: Characterization and nanoparticle Formation.
Janyaprasert VB*, Suksiriworapong J, Sripha K. การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 10 ผลงานจาก: .
27
Synthesis of indomethacin analogues for evaluation as amyloid-beta (Ab) plaques lowering.
Chokchalermwong S, Santiwarangkool S, Sripha K*. งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2553 (ครั้งที่ 27) ผลงานจาก: .
28
The effect of various elicitors on Pueraria candollei cell suspension cultures.
Korsangruang S*, Soonthorncharoennon N, Chintapakorn Y, Prathaturarug S. การประชุมวิชาการ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 11 (RGJ-Ph.D. Congress XI) ผลงานจาก: .
29
Zeaxanthin production from sponge-associated bacteria in bioreactor.
Thawornwiriyanun P*, Tuitemwong P, Suntornsuk L, Techkarnjanaruk S, Thanasuppawat S, Suntornsuk W. การประชุมวิชาการ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 11 (RGJ-Ph.D. Congress XI) ผลงานจาก: .

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้