เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยนำเสนอ ปี 2552
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 | 2539 | 2538 | 2534 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 543 |

ผลงานวิจัยนำเสนอระดับนานาชาติ


1
Analgesic, Antioxidant and acute toxicity properties of Ginger Rhizomes extract.
Thongpraditchote S, Wongkrajang Y, Itharat A, Suvittayavat W, Thirawarapan S. 5th International Symposium on the Family Zingiberaceae, July 6-9, 2009 Xishuangbanna, China. ผลงานจาก: .
2
Antioxidant property of a Thai traditional formula for longevity.
Wongkrajang Y, Temsiririrkkul R, Peungvicha P, Nakornchai S, Luanchoy S, Tiangkul S. 57th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, August 16-20, 2009, Geneva, Switzerland. ผลงานจาก: .
3
Comparative study on composition and antioxidant properties of anthraquinone-containing Thai and Serbian lichens.
Gritsanapan W, Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2009), 14-16 January 2009. ผลงานจาก: .
4
Development of antidandruff herbal shampoo.
Gritsanapan W, IRPUS Exhibition 2009, 26-29 March 2009 ผลงานจาก: .
5
In Vitro anti-acne inducing bacteria of mangosteen fruit rind extract gel.
Gritsanapan W, International Herbal Conference-2009, 26-28 February 2009, India. ผลงานจาก: .
6
In vivo bioequivalence study of 10 mg olanzapine tablets in healthy Thai volunteers.
Chatsiricharoenkul S, Niyomnaitham S, Pongnarin P, Sathirakul K, Kongpatanakul S. Basic & Clinical pharmacology & Toxicology/9th Congress of the Eropean Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, 2009;105: 102-102 Suppl. 1 ผลงานจาก: . IF=2.073 Indexed in=ISI-WOS,
7
Standardization of Senna alata leaf extracts.
Gritsanapan W, International Herbal Conference-2009, 26-28 February 2009, India. ผลงานจาก: .
8
Up regulation of MRNA level of low density lipoprotein receptors in HEP G2 cells treates with water extract of Moringa Oleifera LAM. Leaves.
Chumark P*, Pongrapeeporn K, Sanvarinta Y, Phornchirasilp S, Khunawat P, Phivthong-ngam L. XV International Symposium on Atherosclerosis 2009, June 14-18, 2009, Boston, USA. ผลงานจาก: .
9
Up regulation of mRNA level of low density lipoprotein receptors in HEP G2 cells treated with water extract of Moringa Oleifera Lam. Leaves.
Chumark P, Pongrapeeporn K, Sanvarinda Y, Phornchirasilp S,Khunawat P, Phivthong-ngam L. Atherosclerosis 2009; Suppl.10(2): e1449 ผลงานจาก: . IF=4.601
10
Variability of free radical scavenging activity and total flavonoid content in young flowers of Siamese neem tree in Thailand.
Gritsanapan W, International Herbal Conference-2009, 26-28 February 2009, India. ผลงานจาก: .
11
Variation of anthraquinone glycoside in Cassia fistula leaves in Thailand.
Gritsanapan W, International Herbal Conference-2009, 26-28 February 2009, India. ผลงานจาก: .ผลงานวิจัยนำเสนอระดับชาติ


1
Grafting nicotinic acid on biodegradable polymer type (poly(-caprolactone)) by “Click” reaction.
Suksiriworapong J, Sripha K, Junyaprasert VB. The 4th World Congress on Regenerative Medicine – Current Regenerative Medicine 2009, 12-14 March 2009 ผลงานจาก: .
2
Microbiological assessment of Thai traditional medicines.
Mabumrung J, Ruangwises N, Tantimavanich S, Wuthi-udomlert M. The 8th NRCT_JSPS Joint seminar Innovative research in natural products for sustainable development Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University. 2009 : 249-250. ผลงานจาก: .
3
ยาต้านมะเร็งจากสมุนไพรไทย.
รศ.ดร.วีณา จิรัจฉริยากูล, การประชุมวิชาการเภสัชกรรม 25-26 เมษายน 2552 ผลงานจาก: .

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้