เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยนำเสนอ ปี 2547
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 | 2539 | 2538 | 2534 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 543 |

ผลงานวิจัยนำเสนอระดับนานาชาติ


1
3D-QSAR Studies on Chromone Derivatives as HIV-1 Protease Inhibitors.Poster Presentation and Abstract.
Ungwitayatorn J. Samee W 15th – International Conference on Organic Synthesis (IUPAC ICOS-15), Nagoya. Japan 2004 ผลงานจาก: .
2
A MEKC method for monitoring mycophenolic acid in serum of transplant recipients.
Suntornsuk, L., Meyer, Th., Lindgren, A., Frahm, A. W. 20th Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Bangkok Thailand, 30 November-3 December 2004, 213 213 ผลงานจาก: .
3
A novel neuroprotective agent : a dual action of radical scavenger and nitric oxide synthase inhibitor.
Vajragupta O, Watanabe H, Boonyarat C. Drug of the Future 2004;29(Suppl. A):231 ผลงานจาก: .
4
Adherence Index : A new and improved method to calculate compliance and persistency.
Chaikledkaew U, Marks AS 9th Annual International Meeting, International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR), Crystal City 2004, May 18-21 ผลงานจาก: .
5
Anaxgorea javanica Blume var. tripetara Corner (Annonaceae), newly recorded from Thailand.
Chuakul W. Boonpleng A. Boonpleng U. การประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2547 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2004 ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
6
Antibacterial activity of medicinal plants against methicillin-resistant Staphylococcus aureus.
Surassmo S, Tantichaiwanit S, Banmai S, Chomnawang MT The 20th Federation of Asian Pharmaceutical Associations, Bangkok, November 2004 2004 ผลงานจาก: .
7
Anti-inflammatory activity of ethanolic extract of Solanum trilobatum fruit in experimental animal models.
Hanchang W, Thongpraditchote S, Wongkrajang Y, Temsiririrkkul R, Kongsaktrakoon B. 20th Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Bangkok Thailand 2004 ผลงานจาก: .
8
Antioxidant activity of curcumin released from chitosan-alginate microspheres.
Oungbho K, Puttipipatkhachorn S, Kaewpradap N, Sungkarak S. 30th Congress on Science and Technology of Thailand, Muang Thong Thani, Bangkok 2004 ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
9
Antioxidant Component of Siamese Neem Tree Leaf Extract.
Sithisarn P, Supabphol R, Chavasiri W and Gritsanapan W. International Congress on Natural Products Research, Phoenix, Arizona, 2004 Abstracts 180 ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
10
Bioactive triterpenes from Trichosanthes cucumerina L.(special lecture).
วีณา จิรัจฉริยากูล. 20th Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Bangkok Thailand 2004 ผลงานจาก: .
11
Changes in serum lipid profiles induced by terbutaline in hypercholesterolemic rats.
Tiangda C, Sookvanichsilp N, Kanatep S. Pharmaceutical Science World Congress 2004, Kyoto Japan p 193 ผลงานจาก: .
12
Chitosan: a study from molecular state to pharmaceutical dosage form development.
Puttipipatkhachorn S 20th Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Bangkok Thailand FAPA Ishidate Award Lecture ผลงานจาก: .
13
Chitosan-alginate as alternative pelletisation aid in wet extrusion/spheronisation.
Charoenthai N, Puttipipatkhachorn S, Kleinebudde P 20th Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Bangkok Thailand ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
14
Comparison of antioxidant activity of Siamese neem tree leaf extracts from different methods of extraction.
Sithisarn P,Supabphol R,Gritsanapan W. 20th Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Bangkok Thailand,2004 2004 ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
15
Comparison of the effect of phenylpropanolamine with and without chlorpheniramine on blood pressure in rats.
Sawangdee S, Wongkrajang Y, Thongpraditchote S, Kongsaktrakoon B, Suthisisang C. 20th Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Bangkok Thailand 2004 ผลงานจาก: .
16
Conservation of Gagnepainia thoreliana (Baill.) K. Schum., a rare Thai medicinal plant, using micropropagation.
Prathanturarug S, Chuakul W, Huadsuwan P, Kiatseesakul I, Duangnet J, Jenjittikul T. 20th Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Bangkok Thailand 2004 ผลงานจาก: .
17
Determination of barakol content in nature and young leaves and young flowers of Senna siamea by TLC-Densitometry.
Padumanonda, T., Suntornsuk, L., Gritsanapan, W. 20th Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Bangkok Thailand,2004 2004 ผลงานจาก: .
18
Determination of Berberine in the stem extracts of Coscinium fenestratum by TLC-Densitometry.
Rojsanga P, Suntornsuk L,Gritsanapan W. 20th Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Bangkok Thailand,2004 2004 ผลงานจาก: .
19
Determination of extraction method for high Curcuminoid content from Curcuma longa.
Pothitirat W,Gritsanapan W. 20th Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Bangkok Thailand,2004 2004 ผลงานจาก: .
20
Determinaton of the estrogenic activity of solvent extracts from Pueraria root .
Sookvanichsilp N, Soonthornchareonon N. Pharmaceutical Science World Congress 2004, Kyoto Japan p 289 ผลงานจาก: .
21
Development and batch-to-batch uniformity of multiunit dextromethorphan resinate tablets.
Pongjanyakul T, Priprem A, Prakongpan S, Puttipipatkhachorn S 20th Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Bangkok Thailand 2004 ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
22
Development of multiple-unit floating drug delivery system based on effervescent agent.
Sungthongjeen S, Puttipipatkhachorn S, Paeratakul O, Limmatvapirat S 20th Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Bangkok Thailand 2004 ผลงานจาก: .
23
Effect of enalapril and losartan on serum lipid levels in cholesterol-induced hyperlipidemie rats and on blood glucose levels in alloxan-induced diabetic rats.
Narongchai chaksupa, Nongluck Sookvanichsilp. 20th Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Bangkok Thailand 2004 ผลงานจาก: .
24
Effect of mulberry (Morus Alba Linn). Leaves extracts on plasma glucose level in streptozotocin-induced diabetic rats.
Rittilert P, Tiangda C, Phornchirasilp S, Luanratana O. ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 26 สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ 2004 ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
25
Effect of plasticization on stability of shellac.
Luangtana-anan M, Limmattavapirat C, Nunthanid J, Asawapitchayon P, Puttipipatkhachorn S, Limmattavapirat S 20th Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Bangkok Thailand 2004 ผลงานจาก: .
26
Effect of plasticizers on behavior of rupturable pulsatile release tablets.
Sungthongjeen S, Puttipipatkhachorn S, Paeratakul O, Dashevsky A, Bodmeier R. 31th Annual Meetings of the Controlled Release Society, Hawaii, USA, 2004 ผลงานจาก: .
27
Effects of tibolone, alendronate and raloxifene on proliferation of mcf-7 human breast cancer cell line.
Chinanart Boonleang, Nongluck Sookvanichsilp 20th Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Bangkok Thailand 2004 ผลงานจาก: .
28
Evaluation of antimicrobial effects of Thai medicinal plants against Propionibacterium acnes and Staphylococcus epidermidis.
Chomnawang MT, Surassmo S, Gritsanapan W The 20th Federation of Asian Pharmaceutical Associations, Bangkok, November 2004 2004 ผลงานจาก: .
29
Evaluation of spray-dried chitosan hydrochloride as a binder for sustained released tablets.
Nunthanid J, Luangtana-anan M, Sriamornsak P, Limmattavapirat S, Puttipipatkhachorn S. Proceeding of European Conference on Drug Delivery and Pharmaceutical Technology, Spain 2004 ผลงานจาก: .
30
Evaluation of spray-dried chitosan acetate as a novel tablet disintegrant.
Nunthanid J, Luangtana-anan M, Sriamornsak P, Limmattavapirat S, Nuengsigkapian P, Puttipipatkhachorn S 20th Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Bangkok Thailand 2004 ผลงานจาก: .
31
Field selection and micropropagation of Curcuma longa L.
Prathanturarug S., Soonthornchareonnon N., Chuakul W. and Saralamp. P. International Congress on Natural Products Research, Phoenix, Arizona, 2004 Abstract 244 ผลงานจาก: .
32
Floating properties and release characteristics of hollow microspheres of acyclovir,.
Junyaprasert VB, Pornsuwannapha S, Boonme P. Controlled Release Society-2004 Annual Meeting, Hawaii, USA. 2004 ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
33
Genetic diversity of world wide N. rileyi based on AFLP analysis.
ศิริมา สุวรรณกูฎ, Boucias D, จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์ การประชุม RGJ congress พัทยา 2004 ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
34
Identification of Flavonoids in Thai Medicinal Plants by Capillary Electrophoresis Using the Two-Marker Technique.
Suntornsuk L 25th International Symposium on Chromatography, Paris, France. 2004 ผลงานจาก: .
35
In vitro and in vivo assays of Thai medicinal plants.
Moongkarndi P, Luanratana O, Neungton N, Kosem N, Jongsomboonkusol S, Pongpan N. The First Asian Symposium for Pharmaceutical Sciences. Centennial Hall, Kyushu University, School of Medicine, Fukuoka, Japan, p1A-02 2004 ผลงานจาก: .
36
Increasing herbal product consumption in Thailand.
Arthorn Riewpaiboon 2nd International Conference on Improving Use of Medicines (ICIUM 2004) 2004 (oral) ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
37
Investigation of calcium pectinate gel beads as an intragastric floating drug delivery system: Using carbonates as a gas-forming agent.
Sriamornsak P, Thirawong N, Puttipipatkhachorn S. The 31th Annual Meetings of the Controlled Release Society, Hawaii, USA, 2004 ผลงานจาก: .
38
New Fatty Acid Esters Originate During Storage by The Interaction of Components in Prasaplai, a Thai Traditional Medicine.
Somsak Nualkaew, Wandee Gritsanapan, Frank Petereit and Adolf Nahrstedt. International Congress on Natural Products Research, Phoenix, Arizona, 2004 Abstracts 423 ผลงานจาก: .
39
Oil-entrapped calcium pectinate gel beads capable of floating on the gastric fluid: Effect of some additives on release behaviour of metronidazole.
Sriamornsak P, Thirawong N, Puttipipatkhachorn S 20th Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Bangkok Thailand 2004 ผลงานจาก: .
40
Physicochemical properties and stability of amphotericin B liposomes prepared by reverse-phase evaporation method.
Sarisuta N, Suriyaphan A, Puttipipatkhachorn S, Paeratakul O. Proceedings of International Meetings on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, Nuremberg, Germany 2004 ผลงานจาก: .
41
Phytochemical evaluation of herbal colorant from Ceasalpinia sappan L.
Kiatthaweepong S, Lawanprasert P, Gritsanapan W. 20th Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Bangkok Thailand,2004 2004 ผลงานจาก: .
42
Precision improvement for the analysis of flavonoids in selected Thai plants by capillary zone electrophoresis.
Suntornsuk L., Anurukvorakun O. การประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2547 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2004 ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
43
Preparation of dihydroartemisinin nanosuspension using co-grinding technique.
Puttipipatkhachorn S, Chingunpitak J, Tozuka Y, Moribe K, Yamamoto K. 31th Annual Meetings of the Controlled Release Society, Hawaii, USA, 2004 ผลงานจาก: .
44
Preparation of miconazole liposomes using aerosol solvent extraction system (ASES) process.
Kunastitchai S, Mueller BW, Sarisuta N 20th Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Bangkok Thailand 2004 ผลงานจาก: .
45
Production of micro- to nanoparticles of dihydroartemisinin.
Chingunpitak J, Puttipipatkhachorn S, Tozuka Y, Moribe K, Yamamoto K 20th Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Bangkok Thailand ผลงานจาก: .
46
Professionalism and Moral Reasoning of Thai Pharmacists in Three Practice Settings. (แบบโปสเตอร์).
Ploylearmsang C, Pongcharoensuk P, Sakulbumrungsilp R. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2547 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
47
Quantitative analysis of kaempferol and rutin in selected Thai Medicinal plants by Capillary Electrophoresis.
Suntornsuk, L., Anurukvorakun, O. 20th Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Bangkok Thailand 2004 ผลงานจาก: .
48
Quantitative determination 8-hydroxy-2?-deoxyguanosine as the biomarkers of oxidative stress using HPLC with electrochemical detector (poster presentation).
Matayatsuk C and Wilairat P. The 15th International Symposium “Pharmaceutical and Biomedical Analysis” (Florence, Italy), May 2004 2004 ผลงานจาก: .
49
Rheological and release characteristics of diclofenac aqueous gels incorporating magnesium aluminum silicate.
Pongjanyakul T, Puttipipatkhachorn S, Priprem A. 31th Annual Meetings of the Controlled Release Society, Hawaii, USA, 2004 ผลงานจาก: .
50
Societal perspective on the cost of diabetes mellitus at Ampawa hospital, Samutsongkram province.
Pornlertwade P, Riewpaiboon A, Pongsawat K. 20th Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Bangkok Thailand 2004 ผลงานจาก: .
51
Stabilization of shellac by salt formation.
Limmattavapirat S, Limmattavapirat C, Nunthanid J, Puttipipatkhachorn S, Luangtana-anan M. 20th Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Bangkok Thailand 2004 ผลงานจาก: .
52
Superporous gel spheres of calcium pectinate: a novel floating drug delivery.
Sriamornsak P, Thirawong N, Puttipipatkhachorn S. 2nd Pharmaceutical Sciences World Congress, Kyoto, Japan 2004 ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
53
Survey of Thai community pharmacists’ practice style regarding weight control dietary supplement.
Somanus Tiemkeerakul, Montarat Thavorncharoensap, Puree Anantachoti Presented at the 20th Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Congress, Bangkok, Thailand. 2004 ผลงานจาก: .
54
Susceptibility of Clinical Fungal Isolates to Plumbago zeylanica Linn. Root Extracts.
Wuthi-Udomlert M, Luanratata O. Medical Mycology 2004; suppl1: 47 ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
55
The Antioxidant of grape seed extract.
Rojanapanthu P, Gritsanapan W, Sae-Tang W. 20th Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Bangkok Thailand,2004 2004,p.266 ผลงานจาก: .
56
The survey of knowledge, acceptance, and attitude towards the use of herbs listed in Thai national list of essential drugs among undergraduate students in Bangkok. (poster).
Suksomboon N, Montarat Thavorncharoensap, Jiraporn Puangsombat, Podchaina Ruailarp 20th Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Bangkok Thailand Abstract 164 ผลงานจาก: .
57
Vasoconstriction effect of volatile oil from shallot (Allium ascalonicum) in rat aorta.
Rittirod T, Sawangdee S, Wongkrajang Y, Thongpraditchote S, Peungvicha P, Supprung P, Sakolchai S. 20th Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Bangkok Thailand ผลงานจาก: .
58
การวัดผลงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า.
จันทนา ปัญญาสาธิตกิจ, กฤติยา นุราช, วิสิฎฐ์ศรี เพิ่มสุขจิตต์, มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2547 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย 2004 ผลงานจาก: . Indexed in=Scopusผลงานวิจัยนำเสนอระดับชาติ


1
3D-QSAR studies on chromone derivatives as HIV-1 protease inhibitors.
Ungwitayatorn J, Samee W, Pimthon J. การประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2547 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2004 ผลงานจาก: .
2
Comparison of high-performance liquid chromatography and colorimetry for direct determination of creatinine in human urine (oral presentation).
Matayatsuk C, Jittungprasert P, and Wilairat P. Postgraduate Education and Research Program in Chemistry (PERCH) Congress III, May 2004 2004 ผลงานจาก: .
3
Effect of acidic medium on swelling and release behavior of chitosan-reinforced calcium pectinate gel beads.
Sriamornsak P, Burapapat K, Thirawong N, Nunthanid J, Puttipipatkhachorn S. 30th Congress on Science and Technology of Thailand, Muang Thong Thani, Bangkok 2004 ผลงานจาก: .
4
Effect of mulberry (Morus Alba Linn) leaves extracts on plasma glucose level in streptozotocin-induced diabetic rats.
Rittilert P, Tiangda C, Phornchirasilp S, Luanratana O. ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 26 สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ ผลงานจาก: .
5
Evaluation of spray-dried chitosan salts as novel binders for sustained released tablets.
Nunthanid J, Luangtana-anan M, Sriamornsak P, Limmattavapirat S, Nuengsigkapian P, Puttipipatkhachorn S. 30th Congress on Science and Technology of Thailand, Muang Thong Thani, Bangkok 2004 ผลงานจาก: .
6
Free radical scavenging activity of 3 Azadirachta spp.
Sithisarn P,Gritsanapan W,Supabphol R. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 2004; 28:27. ผลงานจาก: .
7
Heynea trijuga Roxb. Subsp. nana W. Chuakul & Pitiporn S.(Meliaceae), a new subspecies from Thailand.
Chuakul W. Boonpleng A. Boonpleng U. การประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2547 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2004 ผลงานจาก: .
8
In vitro antimicrobial activity of Burkhoderia pseudomallei.
เชิดชัย สุนทรภาส, ม.ล.สุมาลย์ สาระยา การประชุม Infectious Disease ครั้งที่ 10 โรงแรมดุสิต รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี 2004 ผลงานจาก: .
9
Inhibitory effect of Thai plant extracts on a P-glycoprotein mediated effux.
Junyapraset VB, Soonthornchareonnon N, Thongpraditchote S, Murakami T, Takano M. การประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2547 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2004 ผลงานจาก: .
10
Study of fluocinolone acetonide release from various gelling agents.
Junyapraset VB, Pruangchana N, Pensawangwat P The Annual Meeting of The Pharmaceutical Association of Thailand, Bangkok, Thailand 2004 ผลงานจาก: .
11
The toxicity test of Momordica charantia L. seed protein.
Phornchirasilp S, Pongsakorn S, Sirikulchayanonta V, Jiratchriyakul W, Malisorn N ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 26 สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ 2004 ผลงานจาก: .
12
Toxic metabolitesoccurring in Nomuraea rileyi infected Spodetera litura.
พรรณวิภา พรหมพิบูลย์, อมเรศ ภูมิรัตน์, จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์ การประชุมวิชาการประจำปี 2547 สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทยครั้งที่ 16 โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก 2004 ผลงานจาก: .
13
การแยกขยายยีน hemolysin BL ของเชื้อ Bacillus cereus A6.
รวีวรรณ ถิรมนัส, จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์ การประชุมวิชาการประจำปี 2547 สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทยครั้งที่ 16 โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก 2004 ผลงานจาก: .
14
การแยกขยายยีนและการหาลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน non-hemolytic enterotoxin ของเชื้อ Bacillus cereus A6.
การประชุมวิชาการประจำปี 2547 สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทยครั้งที่ 16 โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก 2004 ผลงานจาก: .
15
สมุนไพรต้านพิษงู.
พิมลพรรณ พิทยานุกุล ผกาทิพย์ รื่นระเริงศักดิ์ รพีพล ภโววาท นฤมล พักตร์มณี รุทธ์ สุทธิศรี การประชุมเรื่องงูพิษและพิษงูในประเทศไทย จัดโดยสถานเสาวภา สภากาชาดไทย 2004 ผลงานจาก: .
16
สำรวจงานบริการเภสัชกรรมโรงพยาบาลในประเทศไทยปี 2546.
เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข และคณะ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2547 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย 2004 ผลงานจาก: .

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้