เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยนำเสนอ ปี 2546
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 | 2539 | 2538 | 2534 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 543 |

ผลงานวิจัยนำเสนอระดับนานาชาติ


1
A new intragastric floating system using calcium pectinate gel beads containing carbonates.
Sriamornsak P, Thirawong N, Puttipipatkhachorn S. 6th JSPS-NRCT Joint Seminar: Recent Advances in Natural Medicine Research, Bangkok Thailand 2003 ผลงานจาก: .
2
Antifungal activities of Senna alata extracts using different methods of extraction.
Wuthi-udomlert M, Prathanturarug S, Soonthornjaroennon N. Proceedings of International Conference on Medicinal and Aromatic Plants Budapest, Hungary 2003;1:205-8 ผลงานจาก: .
3
Chitosan-pectin composite gel spheres : Effect of some formulation variables on drug release.
Sriamornsak P, Puttipipatkhachorn S. 8th Pacific Polymer conference (PPC8), Bangkok, Thailand, 2003 ผลงานจาก: .
4
Controlled drug release by compressed barrier coating with chitosan.
Puttipipatkhachorn S, Tunsutthipanon P, Phaechamud T, Sarisuta N. Proceedings of the 2nd Asian Particle Technology Symposium, Volume 1, Penang, Malaysia 2003, December 17-19 ผลงานจาก: .
5
Development of adhesive matrix transdermal patch of metoprolol.
Junyapraset VB, Mitrevej A, Soponpisut S 19th Asian Congress of Pharmaceutical Sciences, Seoul Korea 2003 ผลงานจาก: .
6
Ethnomedical uses of Thai Zingiberaceous plants.
Chuakul W. Proceeding of the 3rd Symposium on the family Zingiberaceae.Khon Kaen: Applied Taxonomic Research Center, Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University 2003 p. 201-7 2003 ผลงานจาก: .
7
Identification of Pueraria candollei Graham ex Benth. Varieties using RAPD analysis.
Prathanturarug S, Soonthornchareonnon N, Chuakul W, Saralamp P, Tohge T, Sudo H, Yamazaki, Ishikawa T, Saito K. The Sixth JSPS-NRCT Joint Seminar: Recent Advances in Natural Medicine Research, Bangkok Thailand 2003 ผลงานจาก: .
8
In vitro propagation of Mallotus repandus (Willd.) Muell. Arg.
Kaewsuwan S, Soonthornchareonnon N, Prathanturarug S. The 3rd World Congress on Medicinal and Aromatic plants for Human Welfare (WOCMAP III),Chiangmai, Thailand. 2003 ผลงานจาก: .
9
Influence of branched chain alkanols on permeant partitioning into hairless mouse skin stratum corneum.
Chantasart D, Li SK, He N, Warner KS, Prakongpan S, Higuchi WI. AAPS Annual Meeting and Exposition, Salt Lake City, Utah, USA 2003 2003 ผลงานจาก: .
10
Inhibitory effect of lyophillized aqueous extract of Thai traditional herbs against Propionibacterium acnes.
Wuthi-udomlert M, Prathanturarug S, Jeeranaisilawong. The 3rd World Congress on Medicinal and Aromatic plants for Human Welfare (WOCMAP III),Chiangmai, Thailand. 2003 ผลงานจาก: .
11
Modification of shellac properties by partial hydrolysis.
Limmatvapirat S, Limmatvapirat C, Nunthanid J, Luangtana-anan M, Oguchi T, Tozuka Y, amamoto K, Puttipipatkhachorn S. 6th JSPS-NRCT Joint Seminar: Recent Advances in Natural Medicine Research, Bangkok Thailand 2003 ผลงานจาก: .
12
Pharmaceutical Care for individual pediatric patient with asthma at Queen Sirikit National Institute of Child Health, Thailand.
Suksomboon N, Watinee Petchudomsinsuk, Preecha Montakantikul, Paisal Lerdluedeeporn. the 35th ASHP Midyear Clinical Meeting, New Orleans, USA 2003 ผลงานจาก: .
13
Phytochemical and biological activity of Anomianthus dulcis stem bark.
Ubonopas L, Soonthornchareonnon N, Suwanborirux K, Wongsinkongman P and Chuakul W. 6th JSPS-NRCT Joint Seminar: Recent Advances in Natural Medicine Research, Bangkok Thailand 2003 ผลงานจาก: .
14
Quantitative analysis of aglycone quercetin in mulberry leaves (Morus alba L.) by capillary zone electrophoresis.
Suntornsuk, L., Kasemsook, S., Wongyai, S Proceeding of the 3rd International Symposium on Separation in BioScience at Moscow, Russia, 13-18 May 2003, 129. 13-18 May 2003, 129 ผลงานจาก: .
15
Role of clinical pharmacist in pediatric intensive care unit at Queen Sirikit National Institute of Child Health, Thailand.
Preecha Montakantikul, Suvatna Chulavatnatol, Totsaporn Kraithep, et al. 38th ASHP Midyear Clinical Meeting. American Society of Health-System Pharmacist, December 2003. 2003 ผลงานจาก: .
16
Studies of phytochemical and acaricidal activity for house dust mite from Trigonostmon reidioides Craib roots.
Sakayarojkul M, Soonthornchareonnon N, Mahakittikun V, and Chuakul W. 6th JSPS-NRCT Joint Seminar: Recent Advances in Natural Medicine Research, Bangkok Thailand 2003 ผลงานจาก: .ผลงานวิจัยนำเสนอระดับชาติ


1
A novel floating emulsion gel sphere for stomach-specific drug delivery.
Sriamornsak P, Thirawong N, Puttipipatkhachorn S. การประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2546 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2003 ผลงานจาก: .
2
Chitosan pellets produced by twin screw extrusion-spheronization.
Charoenthai N, Puttipipatkhachorn S, Kleinebudde P. RGJ Seminar Series XXIV: Pharmaceutics and Pharmaceutical Technology, Bangkok 2003, October 15-16 ผลงานจาก: .
3
Docking Study of Chromone Derivatives as HIV-1 Protease Inhibitors.
Samee W, Ungwitayatorn J. การประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2546 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2003 ผลงานจาก: .
4
Evaluation of oil-entrapped calcium pectinate gel spheres as gastro-retentive drug system.
Sriamornsak P, Thirawong N, Puttipipatkhachorn S. RGJ Seminar Series XXIV: Pharmaceutics and Pharmaceutical Technology, Bangkok 2003 ผลงานจาก: .
5
Extended released tablets based on partial press-coating with chitosan,.
Tunsutthipanon P, Puttipipatkhachorn S, Phaechamud T, Sarisuta N. RGJ Seminar Series XXIV: Pharmaceutics and Pharmaceutical Technology, Bangkok 2003 ผลงานจาก: .
6
Influence of hydrocarbon chain branching on the effectiveness of skin permeation enhancers.Oral presentation.
Chantasart D, Li SK, He N, Warner KS, Prakongpan S, Higuchi WI. Thailand Pharmaceutical Education Network (TPEN), Faculty of Pharmacy, Mahidol University, Bangkok, Thailand. 2003 ผลงานจาก: .
7
Pulsatile tablets based on coating with swelling and rupturable layers.
Sungthongjeen S, Puttipipatkhachorn S. Paeratakul O, Dashevsky A, Bodmeier R. RGJ Seminar Series XXIV: Pharmaceutics and Pharmaceutical Technology, Bangkok 2003 ผลงานจาก: .

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้