เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยนำเสนอ ปี 2545
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 | 2539 | 2538 | 2534 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 543 |

ผลงานวิจัยนำเสนอระดับนานาชาติ


1
Comparative Molecular Field Analysis (CoMFA) Study on Phthalimide Derivatives as HIV-1 Reverse Transcriptase Inhibitors.
Ungwitayatorn J, Samee W, Sripha K, Matayatsuk C, and Pimthon J. The 19th Federation of Asian Pharmaceutical Association (FAPA), Seoul, South Korea, 4-7 October 2002 page18 2002: 18 ผลงานจาก: .
2
Conservation of Zingiber cf.petiolatum Theilade using in vitro propagation.
Prathanturarug S, Pongsiri N, Suwacharangoon S, Jenjittikul T. 3rd Symposium on the Zingiberaceae, Khon Kaen, Thailand. 2002 ผลงานจาก: .
3
Molecular cloning and expression analysis of A lysine specific proteinase, protease IV from Pseudomonas aeruginosa.
Traidej M, Caballero AR, Marquart M, Thibodeaux BA, O"Callaghan RJ ARVO Annual Meeting, Fort Lauderdale, FL, May 2002 2002 ผลงานจาก: .
4
Pseudomonas protease and corneal virulence.
Caballero AR, Thibodeaux BA, Marquart M, Traidej M, O"Callaghan RJ ARVO Annual Meeting, Fort Lauderdale, FL, May 2002 2002 ผลงานจาก: .
5
The effectiveness of fluoroquinolone antibiotics administered prophylactically for Staphylococcus aureus keratitis.
Dajcs JJ, Thibodeaux BA, Girgis DO, Traidej M, O"Callaghan RJ, Stroman DW, Schlech BA, Carreras N ARVO Annual Meeting, Fort Lauderdale, FL, May 2002 2002 ผลงานจาก: .ผลงานวิจัยนำเสนอระดับชาติ


1
Pharmacist participation in therapeutic phenytoin monitoring. (oral presentation).
Chulavatnatol S, Tragulpiankit P, Chanawong A, Viranuvatti K, Wananukul W. งานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เรื่อง ”Facing Changes in Pharmacotherapy and Pharmacy Profession” กรุงเทพฯ วันที่ 22 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2545. 2002 ผลงานจาก: .
2
Study of the appropriateness of ciprofloxacin use pattern in in-patients at Lerdsin Hospital.
Tanyasaensook K, Chulavatnatol S, Harnsomburana T, Jaisue S. งานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เรื่อง .”Facing Changes in Pharmacotherapy and Pharmacy Profession” กรุงเทพฯ วันที่ 22 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 2002 ผลงานจาก: .

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้