เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยนำเสนอ ปี 2544
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 | 2539 | 2538 | 2534 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 543 |

ผลงานวิจัยนำเสนอระดับนานาชาติ


1
A cytotoxic glycospingolipid from Murdannia loriformis (Hassk.) Rolla Rao et Kammanthy.
Jiratchariyakul W, Mongkarndi P, Okabe H, Vongsakul M, Suntornsuk L, Somanabandhu A, Frahm AW. Proceeding of the 49th Annaul Meeting of the Society for Medicinal Plant Research at Erlangen, Germany, 2-6 September 2001, 173-174 Germany, 2-6 September 2001, 173-174 ผลงานจาก: .
2
Cloning of P.aeruginosa protease IV gene and expression of active form in E. coli.
Caballero AR, Thibodeaux BA, Marquart M, Moreau JM , Traidej M, O"Callaghan RJ ARVO Annual Meeting, Fort Lauderdale, FL, May 2001 2001 ผลงานจาก: .
3
Effectiveness of moxifloxacin and quixin in a rabbit model of Staphylococcus keratitis.
O"Callaghan RJ, Dajcs JJ, Austin M, Girgis DO, Thibodeaux BA, Traidej M, Stroman DW Ocular Microbiology Group (OMIG), November, 2001 2001 ผลงานจาก: .
4
Sequence, structure and immunogenicity of protease IV, an extracellular lysine- specific protease of Pseudomonas aeruginosa.
Thibodeaux BA, Caballero AR, Traidej M, Marquart M, O"Callaghan RJ Pseudomonas Meeting, Brussels, Belgium. September 2001 2001 ผลงานจาก: .ผลงานวิจัยนำเสนอระดับชาติ


1
ปฏิกิริยาระหว่างยาที่พบในใบสั่งยาของผู้ป่วยโรคหัวใจ .
สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ กมลศักดิ์ เรืองเจริญรุ่ง จารุณี จันทร์ประพาฬ ปอรวัลย์ อ่ำกลัด. งานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เรื่อง “DUE: A Stepwise Approach for Rational Drug Use” กรุงเทพฯ วันที่ 23 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2544. 2001 ผลงานจาก: .

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้