เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยนำเสนอ ปี 2543
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 | 2539 | 2538 | 2534 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 543 |

ผลงานวิจัยนำเสนอระดับนานาชาติ


1
Detection of protease IV and distribution of the protease IV gene in Pseudomonas.
Caballero AR, Thibodeaux BA, Moreau JM, Traidej M, Cannon BM, Hill JM, O"Callaghan RJ ARVO Annual Meeting, Fort Lauderdale, FL, May 2000 2000 ผลงานจาก: .
2
Effectiveness of protease inhibitors against protease IV of Pseudomonas aeruginosa.
Cannon BM, Moreau JM, Caballero A, Thibodeaux BA, Traidej M, Hill JM, Kuang R, He S, Groutas WC, O"Callaghan RJ ARVO Annual Meeting, Fort Lauderdale, FL, May 2000 2000 ผลงานจาก: .
3
Effects of Ya-hom on gastric secretion in rats.
Kodchawongs J, Suvitayavat W, Thirawarapan S, Kitpathi J, Bunyapraphatsara N. JSPS-NRCT Conference. Bangkok, Thailand. November 2000. (Poster) 2000 ผลงานจาก: .
4
Method development of capillary electrophoresis for separation of cold medicine ingredients used in Thailand.
Suntornsuk L Proceeding of the Millenial World Congress in Pharmaceutical Science at San Francisco, California, USA, 16-20 April 2000, 29 April 2000, 29 ผลงานจาก: .
5
Preparation of acrylic polymer microspheres of dextromethorphan hydrobromide using the emulsion evaporation technique.
Junyaprasert VB, Mitrevej A, Adulyapichet A The 18th Asian Congress of Pharmaceutical Sciences, Sydney, Australia 2000 ผลงานจาก: .
6
Pseudomonas versus Staphylococcus: Topical inoculation of the rabbit cornea.
O":Callaghan RJ, Hume EBH, Dajcs JJ, Willcox MDP, Moreau JM, Thibodeaux BA, Cannon BM, Traidej M, Hill JM, Caballero AR ARVO Annual Meeting, Fort Lauderdale, FL, May 2000 2000 ผลงานจาก: .
7
Single and long term oral administration of Ya-hom on cardiovascular functions in rats.
Nernpermpisooth N, Thirawarapan S, Suvitayavat W, Kitpathi J, Bunyapraphatsara N. JSPS-NRCT Conference. Bangkok, Thailand. November 2000. (Poster) 2000 ผลงานจาก: .
8
The skin permeation of clindamycin phosphate from Aerosol OT:1-butanol microemulsion.
Junyaprasert V, Leartwimonlak S, Boonsaner P, Mitrevej A Millennial World Congress of Pharmaceutical Sciences, San Francisco, USA 2000 ผลงานจาก: .ผลงานวิจัยนำเสนอระดับชาติ


1
Antibacterial and antifungal activities of curcuminoids from Curcuma longa grown in Thailand.
Gritsanapan W, Wuthi-udomlert M, Caichompoo W. The 3rd International Congress on Phytomedicine; 2000 Oct 11-13; Munich, Germany. Phytomedicine Vol 7(2000) Suppl II ผลงานจาก: .
2
แนวโน้มตลาดยาจากสมุนไพร.
อาทร ริ้วไพบูลย์ การประชุมวิชาการเภสัชกรรมประจำปี 2543 เภสัชกรรมไทยสู่สหัสวรรษใหม่ ผลงานจาก: .

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้