บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

  หน้า 7/19  
คุณและโทษของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผสมสารต้านเชื้อแบคทีเรีย

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าใช้สารต้านเชื้อแบคทีเรียบ่อยเกินความจำเป็น ? สังคมปัจจุบัน ผู้คนจะตื่นตัวรักสุขภาพ และอาจจะมากเกินไปในบางราย ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น สบู่อาบน้ำล้างหน้า รวมถึงผลิตภัณฑ์ทำ... อ่านแล้ว 24,209ครั้ง

อ่านแล้ว 24,209 ครั้ง

น้ำดื่ม ชะลอวัย?

น้ำดื่ม และ การชะลอวัย น้ำได้ถูกเรียกขานว่าเป็นยาอายุวัฒนะตั้งแต่สมัยโบราณ ทางการแพทย์แนะนำให้ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว น้ำทำหน้าที่กำจัดสารพิษและของเสียออกจากร่างกาย นำส่งสารอาหา... อ่านแล้ว 38,513ครั้ง

อ่านแล้ว 38,513 ครั้ง

วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่งเพื่อสุขภาพ

สุขภาพที่ดี เป็นความพึงปรารถนาของทุกคน นอกจากการรับประทานอาหารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว การออกกำลังกายก็เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการเกิดโรค ถือเป็นยาวิเศษ บำบัดรักษา บำรุงและฟื้นฟูสภาพร่างกาย ช่วย... อ่านแล้ว 18,433ครั้ง

อ่านแล้ว 18,433 ครั้ง

บัญชียาหลักแห่งชาติกับเภสัชเศรษฐศาสตร์

ในระหว่างปี 2526 – 2555 ทะเบียนตำรับยาสำหรับมนุษย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเพื่อจำหน่ายมี 25,778 รายการ เป็นยาที่ผลิตในประเทศ 19,690 รายการ ยานำเข้า 6,088 รายการ ซึ่งจำหน่ายทั้งในร้านขายยา ค... อ่านแล้ว 8,994ครั้ง

อ่านแล้ว 8,994 ครั้ง

บทบาทเภสัชกรกับการใช้ยาในทางที่ผิดของวัยรุ่น

ปัจจุบันปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิดของวัยรุ่นกำลังทวีความรุนแรงขึ้น และ ส่งผลกระทบต่อสังคมไทย ในรูปแบบของปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม และ ปัญหาเศรษฐกิจในที่สุด ร้านขายยามีบทบาทสำคัญ... อ่านแล้ว 9,864ครั้ง

อ่านแล้ว 9,864 ครั้ง

เจนเอ็กซ์ เจนวาย เจนแซด คืออะไร

ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ทั้งด้าน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งในด้านสังคมนั้นเกิดความหลากหลายในเชิงพฤติกรรมของประชากรปรากฎให้เห็นอย่างเด่นชัด พฤติกรรมที่หลากหลายดังก... อ่านแล้ว 75,415ครั้ง

อ่านแล้ว 75,415 ครั้ง

  หน้า 7/19  
ดูทั้งหมด หมวดสุขภาพและความงาม หมวดความรู้การใช้สมุนไพร หมวดความรู้เรื่องยา หมวดอาหารและอาหารเสริม หมวดโรคภัยและการป้องกัน หมวดความรู้ทั่วไปด้านเภสัช


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


EM Ball (อีเอ็มบอล) 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020