หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวยา

|<<  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>| 


|<<  17  18  19  >>| 


171.
Lonafarnib (farnesyltransferase inhibitor)...ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคชราในเด็ก (HGPS)
สัปดาห์ที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 อ่านแล้ว 1,959 ครั้ง
172.
Pralsetinib…kinase inhibitor/RET inhibitor ชนิดใหม่สำหรับรักษาโรคมะเร็งปอด (ชนิด NSCLC)
สัปดาห์ที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 อ่านแล้ว 3,285 ครั้ง
173.
Flucytosine (5-FC) กับข้อห้ามใช้ในผู้ป่วยที่ขาด dihydropyrimidine dehydrogenase
สัปดาห์ที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 อ่านแล้ว 5,392 ครั้ง
174.
Remdesivir...ได้รับข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโควิด-19 (COVID-19)
สัปดาห์ที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 อ่านแล้ว 48,079 ครั้ง
175.
5-Fluorouracil (i.v.), capecitabine และ tegafur กับคำเตือนให้ทดสอบฤทธิ์ dihydropyrimidine dehydrogenase ในผู้ป่วยทุกรายก่อนให้ยา
สัปดาห์ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 อ่านแล้ว 4,162 ครั้ง
176.
NSAIDs...หลีกเลี่ยงการใช้ในผู้หญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 20 เป็นต้นไป
สัปดาห์ที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 อ่านแล้ว 12,686 ครั้ง
177.
Monoclonal antibodies (eculizumab, inebilizumab และ satralizumab)...ยาใหม่สำหรับรักษาโรคปลอกประสาทส่วนกลางอักเสบชนิด neuromyelitis optica spectrum disorders
สัปดาห์ที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 อ่านแล้ว 2,465 ครั้ง
178.
Clozapine และยาบำบัดโรคจิตชนิดอื่น...กับข้อแนะนำในการติดตามระดับยาในเลือดเพื่อเฝ้าระวังความเป็นพิษ
สัปดาห์ที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 อ่านแล้ว 5,306 ครั้ง
179.
Diphenhydramine…อันตรายร้ายแรงต่อหัวใจ ชัก โคม่า หรือเสียชีวิต หากใช้ยาขนาดสูง
สัปดาห์ที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 อ่านแล้ว 6,078 ครั้ง
180.
Viltolarsen…antisense oligonucleotide ชนิดใหม่สำหรับรักษาโรคกล้ามเนื้อเสื่อมดูเชน (Duchenne muscular dystrophy)
สัปดาห์ที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 อ่านแล้ว 2,838 ครั้ง
|<<  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>| 


|<<  17  18  19  >>| 


ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้