หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวยา

1  2  3  4  5  6  7  8  >>| 


1  2  3  4  5  >>| 


1.
Ponesimod...sphingosine 1-phosphate receptor (S1PR) modulator ชนิดใหม่สำหรับรักษา multiple sclerosis
สัปดาห์ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 อ่านแล้ว 72 ครั้ง
2.
Viloxazine...serotonin norepinephrine modulating agent (SNMA) กับข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคสมาธิสั้น
สัปดาห์ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 อ่านแล้ว 175 ครั้ง
3.
Lamotrigine กับความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะในผู้ป่วยโรคหัวใจ
สัปดาห์ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 อ่านแล้ว 300 ครั้ง
4.
Dasiglucagon (human glucagon analog)...ยาใหม่ในรูปแบบพร้อมใช้ฉีดสำหรับรักษาภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำขั้นรุนแรง
สัปดาห์ที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 อ่านแล้ว 309 ครั้ง
5.
Cyclin-dependent kinase (CDK) 4/6 inhibitors...ในบทบาทใหม่เกี่ยวกับ myeloprotection
สัปดาห์ที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 อ่านแล้ว 272 ครั้ง
6.
Casimersen…antisense oligonucleotide ชนิดใหม่สำหรับรักษาโรคกล้ามเนื้อเสื่อมดูเชน (Duchenne muscular dystrophy)
สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 อ่านแล้ว 379 ครั้ง
7.
Serdexmethylphenidate/dexmethylphenidate…ยาสูตรผสมสำหรับรักษาโรคสมาธิสั้น (ADHD)
สัปดาห์ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 อ่านแล้ว 414 ครั้ง
8.
Tepotinib…kinase inhibitor/MET inhibitor ชนิดใหม่สำหรับรักษาโรคมะเร็งปอด (ชนิด NSCLC)
สัปดาห์ที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 อ่านแล้ว 437 ครั้ง
9.
Evinacumab (angiopoietin-like protein 3 inhibitor)…ยาลดไขมันในเลือดชนิดใหม่
สัปดาห์ที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 อ่านแล้ว 710 ครั้ง
10.
Tofacitinib กับความเสี่ยงที่จะเกิดผลเสียต่อหัวใจและโรคมะเร็ง
สัปดาห์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 อ่านแล้ว 520 ครั้ง
1  2  3  4  5  6  7  8  >>| 


1  2  3  4  5  >>| 


ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020