หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวยา

1  2  3  4  5  6  7  8  >>| 


1  2  3  4  5  >>| 


1.
ยารักษาโรคมะเร็งเต้านมกลุ่ม CDK4/6 inhibitors (abemaciclib, palbociclib และ ribociclib)...มีรายงานถึงการเกิดปอดอักเสบรุนแรง
สัปดาห์ที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 อ่านแล้ว 186 ครั้ง
2.
Finerenone (mineralocorticoid receptor antagonist)...สำหรับลดภาวะแทรกซ้อน (ต่อไตและระบบหัวใจและหลอดเลือด) ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังร่วมกับโรคเบาหวานแบบที่ 2
สัปดาห์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 อ่านแล้ว 257 ครั้ง
3.
Atezolizumab (anti-PD-L1 monoclonal antibody) กับความเสี่ยงต่อการเกิดปฏิกิริยาทางผิวหนังรุนแรง
สัปดาห์ที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 อ่านแล้ว 318 ครั้ง
4.
Olanzapine/samidorphan…ยาสูตรผสมสำหรับรักษาโรคจิตเภท (schizophrenia) และโรคอารมณ์สองขั้ว (bipolar disorder)
สัปดาห์ที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 อ่านแล้ว 425 ครั้ง
5.
Aducanumab…anti-amyloid beta antibody สำหรับรักษาโรคอัลไซเมอร์
สัปดาห์ที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 อ่านแล้ว 766 ครั้ง
6.
Ibrexafungerp…ยาใหม่ชนิดรับประทานสำหรับรักษาโรคติดเชื้อราในช่องคลอด (vulvovaginal candidiasis)
สัปดาห์ที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 อ่านแล้ว 802 ครั้ง
7.
Pegcetacoplan (C3 inhibitor)…ยาใหม่สำหรับรักษา paroxysmal nocturnal hemoglobinuria
สัปดาห์ที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 อ่านแล้ว 522 ครั้ง
8.
Amivantamab…EGFR-MET bispecific antibody สำหรับรักษาโรคมะเร็งปอด (ชนิด NSCLC)
สัปดาห์ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 อ่านแล้ว 713 ครั้ง
9.
Aspirin...เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างขนาดยา 81 มิลลิกรัมกับ 325 มิลลิกรัมในโรคหัวใจ (atherosclerotic cardiovascular disease)
สัปดาห์ที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 อ่านแล้ว 1,070 ครั้ง
10.
Loncastuximab tesirine...antibody-drug conjugate ชนิดใหม่สำหรับรักษา B-cell non-Hodgkin lymphoma ที่ดื้อต่อการรักษา
สัปดาห์ที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 อ่านแล้ว 480 ครั้ง
1  2  3  4  5  6  7  8  >>| 


1  2  3  4  5  >>| 


ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020