หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บริการสมาชิก

สมัครสมาชิกใหม่หรือต่ออายุสมาชิกเพียงปีละ 500 บาท มีสิทธิ์ได้รับ 12 ฉบับ พิเศษ! หากสมัครหรือต่ออายุภายใน 30 มิถุนายน 2564 รับเพิ่มสูงสุดถึง 12 ฉบับข้อมูลการสมัคร/ต่ออายุ ตรวจสอบวารสารที่มีสิทธิ์ได้รับ

เก็บหน่วยกิต CPE

สำหรับสมาชิกคลังข้อมูลยาที่เป็นเภสัชกร สามารถอ่านบทความและตอบแบบทดสอบ เพื่อเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE)
บทความที่กำลังเปิดให้เก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง CPE
Poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) inhibitors for cancer therapy CPE 2.5 หน่วยกิต หมดอายุ 10/6/2565
โพรไบโอติก จุลินทรีย์กับสุขภาพ CPE 2.5 หน่วยกิต หมดอายุ 4/8/2565
Drug Repurposing in the COVID-19 era CPE 3.0 หน่วยกิต หมดอายุ 3/10/2565
ยาทาปฏิชีวนะรักษาสิว (Topical antibiotic agents for acne) CPE 2.5 หน่วยกิต หมดอายุ 12/1/2566
เข้าระบบเก็บหน่วยกิต CPE


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020