หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Chloral hydrate กับข้อจำกัดการใช้ในเด็ก

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 1 เดือน พฤศจิกายน ปี 2564 -- อ่านแล้ว 9,591 ครั้ง
 
Chloral hydrate เป็นยาช่วยให้นอนหลับทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ใช้กับเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป จนถึงผู้สูงอายุ ส่วน cloral betaine หรือ chloral betaine (มีใช้ในบางประเทศ) เป็น prodrug ของ chloral hydrate ที่อยู่ในรูป betaine complex ใช้กับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่ ในผู้ใหญ่ยาเหล่านี้ยังใช้เพื่อการสงบประสาท (sedation) ยา chloral hydrate ถูกเปลี่ยนเป็น trichloroethanol ซึ่งเป็นเมแทบอไลต์ที่เป็นตัวออกฤทธิ์ การใช้ chloral hydrate และรวมถึง cloral betaine เป็นเวลานานเกิดการทนต่อยา (tolerance) ได้ ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการติดยาและการใช้ในทางที่ผิด จึงไม่ควรใช้นานเกิน 2 สัปดาห์ตามข้อความในเอกสารที่เป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์

เมื่อไม่นานมานี้หน่วยงานในสหราชอาณาจักรได้มีการทบทวนข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ chloral hydrate รวมถึง chloral betaine อีกครั้งหนึ่ง (จากที่เคยทบทวนเมื่อปี ค.ศ. 2009) และแม้จะไม่พบข้อมูลเพิ่มเติมในด้านที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ยา แต่จากข้อมูลเดิมในด้านความเสี่ยงต่อ carcinogenicity ในสัตว์ทดลองโดยยังไม่มีการศึกษาระยะยาวที่ยืนยันความปลอดภัย ทำให้ไม่อาจแน่ใจในด้านความปลอดภัยในคนหากใช้ยาเหล่านี้เป็นเวลานาน ในสหราชอาณาจักรจึงมีคำแนะนำให้จำกัดการใช้ chloral hydrate รวมถึง chloral betaine ในเด็ก โดยให้ใช้เฉพาะรายที่มีอาการนอนไม่หลับรุนแรงที่เกิดจากหรือสงสัยว่าเกิดจาก neurodevelopmental disorders ใช้ในระยะสั้นภายใต้การดูแลของแพทย์เฉพาะทาง (medical specialist) พร้อมกันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ chloral hydrate รวมถึง cloral betaine ในเด็กไปยังบุคลากรทางการแพทย์โดยมีสาระสำคัญดังนี้

 ภายหลังการทบทวนข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ chloral hydrate รวมถึง cloral betaine ได้มีการจำกัดข้อบ่งใช้ของยาเหล่านี้ในเด็ก โดยให้ใช้เฉพาะการรักษาอาการนอนไม่หลับรุนแรงที่เกิดจากหรือสงสัยว่าเกิดจาก neurodevelopmental disorders ซึ่งอาการนอนไม่หลับรบกวนการดำรงชีวิตประจำวัน เมื่อรักษาด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมถึงการใช้ยาอื่นแล้วล้มเหลว โดยให้ใช้ยาเหล่านี้เพื่อเสริมการรักษาแบบที่ไม่ใช้ยา

 การใช้ยาเหล่านี้ในเด็กควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เฉพาะทาง

 การใช้ chloral hydrate และ cloral betaine ในผู้ป่วยทุกราย (ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่) ควรใช้เวลาสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้และไม่เกิน 2 สัปดาห์

 ไม่แนะนำให้มีการรักษาซ้ำด้วยยาเหล่านี้ และหากจะให้การรักษาซ้ำควรผ่านการประเมินของแพทย์เฉพาะทางอีกครั้ง

 การนำ chloral hydrate มาใช้นอกเหนือจากข้อบ่งใช้ (off-label use) เพื่อให้เกิดการสงบประสาทในเด็กเล็ก เช่น การใช้ในภาวะฉุกเฉินหรือการใช้ก่อนการวินิจฉัยโรค ควรคำนึงด้วยว่าเมแทบอลิซึมในทารกยังไม่สมบูรณ์ เมแทบอไลต์อาจมีค่าครึ่งชีวิตนานจนเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลไม่พึงประสงค์ อีกทั้งยังไม่มีการศึกษาด้านความปลอดภัยในระยะยาว

 หากจะหยุดยาภายหลังการใช้เป็นเวลานาน ให้ค่อย ๆ ลดขนาดยาลง เนื่องจากการหยุดยาทันทีอาจทำให้เกิดภาวะสับสนเฉียบพลันหรือเพ้อ (delirium)

อ้างอิงจาก:

(1) Chloral hydrate, cloral betaine (Welldorm): restriction of paediatric indication. Drug Safety Update volume 15, issue 3: October 2021: 2; (2) Chen Z, Lin M, Huang Z, Zeng L, Huang L, Yu D, Zhang L. Efficacy of chloral hydrate oral solution for sedation in pediatrics: a systematic review and meta-analysis. Drug Des Devel Ther 2019;13:2643-53.
 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้