เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

โอกาสด้านทุนการศึกษา

เพื่อสนับสนุนความต้องการของนักศึกษาที่มีความจำเป็นทางด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีทุนการศึกษาที่เพียงพอสำหรับนักศึกษาที่ต้องการ โดยมีแหล่งทุนที่หลากหลายทั้ง มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มูลนิธิการศึกษาเภสัชศาสตร์ สมาคมศิษย์เก่า และการบริจาคส่วนบุคคล เป็นต้น นอกจากนี้ ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ทางคณะฯ ยังมีทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดดังกล่าวอีกด้วยรูปภาพ

รายละเอียดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตของการศึกษา แผนการศึกษา ตัวอย่างข้อกำหนดรายวิชา โอกาสด้านทุนการศึกษา โอกาสฝึกงานต่างประเทศ กิจกรรมนักศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก โอกาสในการประกอบอาชีพ ข้อมูลการรับเข้าศึกษา ขั้นตอนการสมัครเรียน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้