รู้จักอาชีพ“เภสัชกร”

แนวทางประกอบอาชีพ “เภสัชกร”

ผู้เข้าศึกษาจะมีความรู้ทางด้านเภสัชศาสตร์ และเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วจะสามารถประกอบอาชีพใน สาขาต่างๆ ทั้งในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ดังนี้

  • เภสัชกรโรงพยาบาลในสถานพยาบาลทุกระดับ ทั้งภาครัฐและเอกชน
  • เภสัชกรชุมชน
  • เภสัชกรประจำโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในด้านการผลิต ตรวจวิเคราะห์ ประกันคุณภาพ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • เภสัชกรด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น เภสัชกรที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลมาตรฐานของโรงงานและผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  • เภสัชกรด้านการศึกษา เช่น อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์
  • เภสัชกรด้านการวิจัยผลิตภัณฑ์ทางคลินิก
  • เภสัชกรด้านการขึ้นทะเบียนยา
  • เภสัชกรการตลาด

บทบาทของเภสัชกร

ดูบทบาทของอาชีพเภสัชกรในแต่ละสาขา อาทิ เภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรในโรงงานยา และอื่นๆ ผ่านคลิปวีดีโอ From here You can go everywhere ผลิตและนำแสดงโดยนักศึกษาเภสัชศาสตร์ของเราได้ที่ด้านล่างนี้


Credit: Neevs Studio, SAMO MUPY (ผลิตโดยกลุ่มนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และสโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
รายละเอียดหลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์สมัคร รู้จักอาชีพ “เภสัชกร” ข้อมูลการรับเข้าศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020