เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • คณะเภสัชศาสตร์มีทั้งหมด 3 อาคาร ได้แก่ อาคารเทพรัตน์ อาคารราชรัตน์ และอาคารวิจัย ประดิษฐ์ หุตางกูร โดยอาคารเทพรัตน์นั้นเป็นอาคารเรียน 7 ชั้น มี 1 ห้องประชุมขนาด 350 ที่นั่ง และ 2 ห้องบรรยายรวมขนาด 250 ที่นั่ง รวมถึงห้องบรรยายย่อยอีกมากมาย รวมถึงยังมีห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ทั้งหมด 7 ห้องที่มีอุปกรณ์พร้อมสำหรับการทำวิจัย ห้องยาจำลอง และร้านขายยาคณะ นอกจากนี้อาคารเทพรัตน์ยังประกอบไปด้วยฝ่ายงานบริหารและหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ อีกด้วย ในส่วนของอาคารราชรัตน์ ซึ่งเป็นอาคาร 8 ชั้น มีโรงอาหาร ห้องสมุด สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คลังข้อมูลยา ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องวิจัยกลาง ซึ่งในอาคารนี้ยังมีห้องบรรยายขนาด 150 ที่นั่ง 2 ห้อง และห้องบรรยายขนาดกลางและขนาดเล็กอีก 20 ห้อง โดยห้องเรียนทั้งหมดมีอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับการเรียน และยังมีการพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อให้ทันสมัยต่อการเรียนการสอนของคณาจารย์และนักศึกษา นอกจากนี้อาคารราชรัตน์ยังเป็นส่วนของสำนักงานภาควิชาต่างๆ อีกด้วย ต่อมาคืออาคารวิจัย ประดิษฐ์ หุตางกูร ซึ่งเป็นอาคาร 5 ชั้น โดยชั้น 1 จะเป็นห้องทำกิจกรรมอเนกประสงค์สำหรับนักศึกษา ในขณะที่ ชั้น 2 เป็นส่วนขยายของห้องสมุด และชั้น 3 นั้นเป็นศูนย์ทดสอบเครื่องสำอาง
  • นอกจากนี้ นักศึกษาในหลักสูตรยังสามารถเข้าถึงโรงพยาบาลในเครือมหิดล ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เพื่อเป็นสถานที่ฝึกงานให้กับนักศึกษา อีกทั้งทางคณะฯ ยังมีเครือข่ายกับโรงพยาบาลภายใต้กระทรวงสาธารณสุขหลายแห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับสถานที่ฝึกงานให้กับนักศึกษาซึ่งนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์สำหรับการบริบาลทางเภสัชกรรมในบริบทของโรงพยาบาล
  • สำหรับเภสัชอุตสาหกรรม คณะฯ มีเครือข่ายและข้อตกลงกับองค์การเภสัชกรรม สภากาชาดไทย บริษัทไฟเซอร์ บริษัทซาโนฟี อเวนตีส และอื่นๆ ในส่วนของเภสัชกรรมชุมชนคณะฯ มีเครือข่ายในกรุงเทพฯ เช่น บู๊ทส์ ฟาสซิโน และวัตสัน และในปีที่ผ่านมาทางคณะฯ ยังสนับสนุนให้นักศึกษาได้ไปหาประสบการณ์กับเครือข่ายนานาชาติ ทั้งในเอเชีย และยุโรป


รูปภาพ

รายละเอียดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตของการศึกษา แผนการศึกษา ตัวอย่างข้อกำหนดรายวิชา โอกาสด้านทุนการศึกษา โอกาสฝึกงานต่างประเทศ กิจกรรมนักศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก โอกาสในการประกอบอาชีพ ข้อมูลการรับเข้าศึกษา ขั้นตอนการสมัครเรียน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้