หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวยา

|<<  4  5  6  7  8  9  10  11  12  >>| 


|<<  7  8  9  >>| 


71.
Pegcetacoplan (C3 inhibitor)…ยาใหม่สำหรับรักษา paroxysmal nocturnal hemoglobinuria
สัปดาห์ที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 อ่านแล้ว 1,359 ครั้ง
72.
Amivantamab…EGFR-MET bispecific antibody สำหรับรักษาโรคมะเร็งปอด (ชนิด NSCLC)
สัปดาห์ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 อ่านแล้ว 1,894 ครั้ง
73.
Aspirin...เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างขนาดยา 81 มิลลิกรัมกับ 325 มิลลิกรัมในโรคหัวใจ (atherosclerotic cardiovascular disease)
สัปดาห์ที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 อ่านแล้ว 2,573 ครั้ง
74.
Loncastuximab tesirine...antibody-drug conjugate ชนิดใหม่สำหรับรักษา B-cell non-Hodgkin lymphoma ที่ดื้อต่อการรักษา
สัปดาห์ที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 อ่านแล้ว 1,633 ครั้ง
75.
Dostarlimab…PD-1 monoclonal antibody (immune checkpoint inhibitor) ชนิดใหม่สำหรับรักษาโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
สัปดาห์ที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 อ่านแล้ว 2,203 ครั้ง
76.
Estetrol (E4)…เอสโตรเจนธรรมชาติชนิดใหม่ที่ใช้เป็นยาคุมกำเนิด
สัปดาห์ที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 อ่านแล้ว 2,232 ครั้ง
77.
Ponesimod...sphingosine 1-phosphate receptor (S1PR) modulator ชนิดใหม่สำหรับรักษา multiple sclerosis
สัปดาห์ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 อ่านแล้ว 1,092 ครั้ง
78.
Viloxazine...serotonin norepinephrine modulating agent (SNMA) กับข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคสมาธิสั้น
สัปดาห์ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 อ่านแล้ว 1,386 ครั้ง
79.
Lamotrigine กับความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะในผู้ป่วยโรคหัวใจ
สัปดาห์ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 อ่านแล้ว 3,828 ครั้ง
80.
Dasiglucagon (human glucagon analog)...ยาใหม่ในรูปแบบพร้อมใช้ฉีดสำหรับรักษาภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำขั้นรุนแรง
สัปดาห์ที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 อ่านแล้ว 2,396 ครั้ง
|<<  4  5  6  7  8  9  10  11  12  >>| 


|<<  7  8  9  >>| 


ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้