หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ข่าวยาประจำสัปดาห์<< First | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Last >> 


71. ชื่อยายุคใหม่...บอกข้อมูลเบื้องต้นได้ (ตอนที่ 2)
สัปดาห์ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2562 -- การคิดค้นยาใหม่ออกสู่ท้องตลาดดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง มีทั้งชนิดที่เป็นยาเคมีสังเคราะห์ (synthetic chemical drugs) และยาชีววัตถุ (biologic drugs) นำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในการรักษาโรคต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง การที่ยามีความแตกต่างกันทั้งด้านโครงสร้าง ต... อ่านแล้ว 2070 ครั้ง
72. ยาระงับปวดกลุ่มโอปิออยด์ (opioid analgesics)...อาจเกิดอันตรายร้ายแรงหากหยุดใช้ยาอย่างฉับพลันในผู้ที่ติดยา
สัปดาห์ที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2562 -- โอปิออยด์ (opioids) มีบทบาทมากในการรักษาอาการปวดเฉียบพลันและอาการปวดเรื้อรัง ยาในกลุ่มนี้ เช่น tramadol, oxycodone, fentanyl, methadone, meperidine, codeine, buprenorphine, hydrocodone, hydromorphone, morphine, oxymorphone ปัจจุบันแนวโน้มในการใช้ยากล... อ่านแล้ว 13947 ครั้ง
73. Triclabendazole...ยากำจัดหนอนพยาธิใบไม้ในตับ (ชนิดที่ทำให้เกิด fascioliasis)
สัปดาห์ที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 -- หนอนพยาธิ (worm หรือ helminth) เป็นปรสิตชนิดหนึ่ง พยาธิใบไม้ในตับ (liver fluke) เป็นหนอนพยาธิตัวแบน พบได้ทั่วทุกทวีป การเข้าสู่ร่างกายคนและสัตว์เกิดจากการได้รับตัวอ่อน (larva) ที่ปนเปื้อนในน้ำหรืออาหาร พยาธิใบไม้ในตับอาศัยอยู่ในท่อนํ้าดีที่ตับและนอกต... อ่านแล้ว 2534 ครั้ง
74. ยาที่อาจทำให้ลูกในท้องพิการ...ข้อควรคำนึง/ข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยา
สัปดาห์ที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 -- มียาหลายชนิดที่มีศักยภาพทำให้ลูกในท้องพิการ (teratogenic potential) เช่น ยาต้านไทรอยด์ (carbimazole, methimazole), dolutegravir, valproate, mycophenolate mofetil (รวมถึง mycophenolic acid), isotretinoin, leflunomide, methotrexate, phenytoin, thalidom... อ่านแล้ว 2303 ครั้ง
75. ยาที่อาจทำให้ลูกในท้องพิการ...จะเลือกการคุมกำเนิดวิธีใด?
สัปดาห์ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 -- ยาหลายชนิดที่จำเป็นต่อการรักษาโรคแต่มีศักยภาพที่จะทำให้ลูกในท้องพิการ (teratogenic potential) หากมารดาใช้ยาขณะตั้งครรภ์ เช่น ยาต้านไทรอยด์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในข่าวยาเรื่อง “ยาต้านไทรอยด์ (carbimazole, methimazole)...เตือนถึงความเสี่ยงต่อการทำให้ลูกใน... อ่านแล้ว 1418 ครั้ง
76. Tofacitinib (ยารักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์) กับความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดที่ปอด
สัปดาห์ที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 -- Tofacitinib (ชื่อเดิมคือ tasocitinib) เป็นยาในกลุ่ม JAK inhibitors หรือ jakinibs ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ JAKs (Janus-associated kinases หรือ Janus kinases) ได้ทั้ง JAK1, JAK2 และ JAK3 (ด้วยความแรงต่างกัน) ใช้รักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โดยเป็นยาที่หยุด... อ่านแล้ว 2219 ครั้ง
77. ยาต้านการอักเสบกลุ่มดั้งเดิม (classical NSAIDs) กับความเสี่ยงด้านผลเสียต่อหัวใจและหลอดเลือด
สัปดาห์ที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 -- ยาต้านการอักเสบกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (non-steroidal anti-inflammatory drugs; NSAIDs; COX inhibitors) ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ cyclooxygenase (COX) ซึ่งฤทธิ์ยับยั้ง COX-1 เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะเลือดออก (bleeding) ในขณะที่ฤทธิ์ยับยั้ง COX-2 เกี่ยวข้... อ่านแล้ว 2667 ครั้ง
78. ยาต้านไทรอยด์ (carbimazole, methimazole)...เตือนถึงความเสี่ยงต่อภาวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและรุนแรง
สัปดาห์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 -- Carbimazole และ methimazole (อีกชื่อหนึ่งคือ thiamazole) เป็นยาต้านไทรอยด์ (antithyroid drugs) ในกลุ่ม thioamides (หรือ thionamides) ใช้รักษาภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน (hyperthyroidism) carbimazole เป็น prodrug เปลี่ยนเป็นเมแทบอไลต์ที่ออกฤทธิ์คือ methi... อ่านแล้ว 7394 ครั้ง
79. Febuxostat (ยารักษาโรคเกาต์) กับความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
สัปดาห์ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 -- Febuxostat เป็นยาลดระดับกรดยูริกในเลือด ใช้รักษาโรคเกาต์เรื้อรัง ในบางประเทศยังได้รับข้อบ่งใช้สำหรับป้องกันและรักษาภาวะกรดยูริกในเลือดสูงเหตุจากการรักษาโรคมะเร็ง (cancer therapy-induced hyperuricemia) ยาออกฤทธิ์ยับยั้ง xanthine oxidase ซึ่งเอนไซม์นี้... อ่านแล้ว 8292 ครั้ง
80. ยาต้านไทรอยด์ (carbimazole, methimazole)...เตือนถึงความเสี่ยงต่อการทำให้ลูกในท้องพิการ
สัปดาห์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 -- ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน (hyperthyroidism) ในหญิงตั้งครรภ์จำเป็นต้องได้รับการรักษา เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นกับมารดาและทารกในครรภ์ ยาต้านไทรอยด์ (antithyroid drugs) ในกลุ่ม thioamides (หรือ thionamides) ได้แก่ propylthiouracil (PT... อ่านแล้ว 3932 ครั้ง
<< First | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Last >> DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล