หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Vasopressin ร่วมกับ norephinephrine ช่วยลดอัตราการตายในภาวะ septic shock

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 3 เดือน มกราคม ปี 2567 -- อ่านแล้ว 1,376 ครั้ง
 
Vasoactive agents เช่น norepinephrine, epinephrine และ vasopressin เป็นยาที่ใช้ในการรักษาภาวะ septic shock เนื่องจากมีฤทธิ์หดหลอดเลือดและช่วยให้เลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนต่าง ๆ ได้เพียงพอ1 โดย vasopressin มักจัดเป็นยาทางเลือกหรือยาเสริม เมื่อให้ norepinephrine แล้วไม่ได้ผล หรือเพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงของ norepinephrine และ epinephrine2 เช่น หัวใจเต้นเร็ว สั่น และเหงื่อออกมาก ทั้งนี้ surviving sepsis campaign guideline (SSC) 2021 แนะนำให้เริ่มยา vasopressin ในผู้ป่วย septic shock เมื่อให้ norepinephrine ขนาด 0.25-0.5 mcg/kg/min แล้ว mean arterial pressure ยังไม่ถึงเป้าหมาย เพื่อหวังผลเสริมฤทธิ์การหดตัวของหลอดเลือดในกลไกที่ต่างกัน1 ซึ่งในปัจจุบันมีการศึกษาเกี่ยวกับการเริ่มใช้ vasopressin ขนาดต่ำ ร่วมกับ norepinephrine ที่แสดงให้เห็นว่าการใช้ยาร่วมกันช่วยลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วย septic shock ได้แก่

1) Vasopressin in Septic Shock Trial (VASST) เปรียบเทียบระหว่างการให้ open-label norepinephrine + blinded norepinephrine และ open-label norepinephrine + blinded vasopressin พบว่า primary outcomes ในเรื่องของอัตราการเสียชีวิตภายใน 28 วัน ไม่แตกต่างกัน แต่อัตราการเสียชีวิตภายใน 90 วัน ในกลุ่มที่ได้รับ open-label norepinephrine + blinded vasopressin น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับ open-label norepinephrine + blinded norepinephrine1,2

2) Vasopressin vs Norepinephrine as Initial Therapy in Septic Shock (VANISH) เปรียบเทียบระหว่างการเริ่มให้ norepinephrine และ vasopressin ในผู้ป่วย septic shock พบว่าไม่มีความแตกต่างกันของ primary outcomes ทั้งอัตราการเสียชีวิตภายใน 28 วัน และ day free of kidney failure แต่กลุ่มที่เริ่มรักษาด้วย vasopressin มีความถี่ของการบำบัดทดแทนไตต่ำกว่ากลุ่มที่เริ่มรักษาด้วย norepinephrine อย่างไรก็ตามการศึกษานี้มีข้อจำกัดคือ ผู้เข้าร่วมการศึกษา 85% กำลังได้รับ norepinephrine ในขณะที่ทำการสุ่มเพื่อแบ่งกลุ่มการทดลอง ดังนั้นการศึกษานี้จึงเป็นการประเมินการใช้ norepinephrine ร่วมกับ vasopressin เช่นกัน1,2

3) Optimizing Vasopressin Use and Initiation Timing in Septic Shock ทำการเปรียบเทียบกลุ่มที่ได้ norepinephrine ขนาดต่ำ ร่วมกับ vasopressin และกลุ่มที่ได้ norepinephrine ขนาดต่ำเพียงอย่างเดียว พบว่ากลุ่มที่ได้รับ vasopressin ร่วมกับ norepinephrine ขนาดต่ำ มีอัตราการเสียชีวิตภายใน 28 วัน ต่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับ norepinephrine ขนาดต่ำเพียงอย่างเดียวอย่างมีนัยสำคัญ2,3

จากทั้ง 3 การศึกษาซึ่งให้ผลสอดคล้องกันว่ากลุ่มทดลองที่ได้รับ vasopressin ร่วมกับ norepinephrine ในการรักษาภาวะ septic shock ให้ผลดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับ vasopressin ในด้านการลดอัตราการเสียชีวิต เมื่อเปรียบเทียบกับการให้ norepinephrine เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามยังต้องทำการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต

เอกสารอ้างอิง

1. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2021. Society of critical care medicine [internet]. 2021. [cited 08/08/2023]. Available from: https://journals.lww.com/ccmjournal/Fulltext/2021/11000/ Surviving_Sepsis_Campaign_International.21.aspx.

2. Vasopressin May Promote Lower Mortality in Septic Shock. Medscape Medical News [internet]. 2023. [cited 08/08/2023]. Available from: https://www.medscape.com/ viewarticle/995052.

3. Sacha GL, Bauer SR. Optimizing Vasopressin Use and Initiation Timing in Septic Shock: A Narrative Review. Chest. 2023 Jul 19:S0012-3692(23)01032-2.


คำค้นที่เกี่ยวข้อง:
Vasopressin norephinephrine Vasoactive agents ภาวะ septic shock
 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้