หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Viloxazine ทางเลือกใหม่สำหรับการรักษาโรคสมาธิสั้น

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 1 เดือน มกราคม ปี 2567 -- อ่านแล้ว 1,641 ครั้ง
 
Viloxazine (Qelbree®) เป็นยาในกลุ่ม selective norepinephrine reuptake inhibitors รูปแบบ extended-release (ER) capsule ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาให้ใช้สำหรับการรักษาโรคสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder; ADHD) ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป[1] โดย viloxazine ER ถือเป็นยารักษา ADHD ชนิด non-stimulants ซึ่งยาชนิดนี้มีข้อดีเหนือกว่าชนิด stimulants (เช่น methylphenidate) ในแง่ความเสี่ยงในการเกิดพิษและอาการไม่พึงประสงค์ที่น้อยกว่า โดยก่อนหน้านี้ยาในกลุ่ม non-stimulants ที่มีข้อบ่งใช้ในการรักษา ADHD คือ atomoxetine ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาหลายสัปดาห์กว่าจะเห็นผลของยา อีกทั้งไม่สามารถเปิดแคปซูลยาได้ ทำให้อาจมีปัญหาในการบริหารยาให้กับเด็กเล็ก สำหรับ viloxazine มีผลการศึกษาที่บ่งชี้ว่าอาการสมาธิสั้นอย่างมีนัยสำคัญจะเริ่มลดลงภายใน 1 สัปดาห์ในเด็ก[2] และภายใน 2 สัปดาห์ ในผู้ใหญ่[3] อีกทั้งสามารถเปิดแคปซูลเพื่อการบริหารยาที่สะดวกได้

โดยงานวิจัยที่แสดงประสิทธิผลของ viloxazine ER เป็นการศึกษาแบบ blinded, crossover design, de-identified, retrospective review ซึ่งคัดเลือกผู้เข้าร่วมการศึกษาจากเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น ADHD (n=50) แบ่งเป็นเด็กอายุ 9-14 ปี (n=35) และผู้ใหญ่อายุ 20-38 ปี (n=15) จากนั้นทำการประเมิน ADHD-Rating Scale-5 (ADHD-RS-5) ในเด็ก และ Adult Investigator Symptom Rating Scale (AISRS) ในผู้ใหญ่ก่อนเริ่มให้ยาเพื่อหาค่าเริ่มต้น โดยผู้ป่วยทั้งหมดได้รับ atomoxetine 60 mg อย่างน้อย 2 สัปดาห์ และเว้นช่วง washout period 5 วัน ต่อมาจึงได้รับ viloxazine ER 300 mg อย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อประเมิน ADHD-RS-5 และ AISRS หลังผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาแต่ละชนิดไปแล้ว 4 สัปดาห์ พบว่า ADHD-RS-5 จากค่าเฉลี่ยเริ่มต้น (40.3±10.3) ลดลงในเด็กเมื่อได้รับ viloxazine ER (13.9±10.2) ซึ่งมากกว่าเมื่อได้รับ atomoxetine (33.1±12.1) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p0.00001) เช่นเดียวกับในผู้ใหญ่ที่ AISRS จากค่าเฉลี่ยเริ่มต้น (37.3±11.8) ลดลงเมื่อได้รับ viloxazine ER (11.9±9.4) ซึ่งมากกว่าเมื่อได้รับ atomoxetine (28.8±14.9) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.0009) ในส่วนของระยะเวลาที่เห็นผลของยา พบว่าหลังได้รับยา 2 สัปดาห์ มีผู้ป่วยเด็ก 89% เกิดการตอบสนองต่อการรักษาด้วย viloxazine ER ในขณะที่ atomoxetine เกิดเพียง 14% และมีผู้ป่วยผู้ใหญ่ 87% เกิดการตอบสนองต่อการรักษาด้วย viloxazine ER ในขณะที่ atomoxetine เกิดเพียง 13% โดยขณะทำการวิจัยมีผู้ป่วยออกจากการศึกษา เนื่องจากเกิดผลข้างเคียงของ atomoxetine 36% และ viloxazine ER เพียง 4%[4] ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า viloxazine ER เหนือกว่า atomoxetine ทั้งในด้านประสิทธิภาพและความทนต่อยา อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวเป็นผล การศึกษาจากเพียงงานวิจัยชิ้นเดียวเท่านั้น

เอกสารอ้างอิง

1. U.S. Food & Drug Administration. QELBREE® (viloxazine extended-release capsules), for oral use Initial U.S. Approval: 2021 [Internet]. 2022 [cited 2023 July 1]. Available from: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2022/211964s003lbl.pdf.

2. Nasser A, Liranso T, Adewole T, et al. A Phase III, Randomized, Placebo-controlled Trial to Assess the Efficacy and Safety of Once-daily SPN-812 (Viloxazine Extended-release) in the Treatment of Attention-deficit/Hyperactivity Disorder in School-age Children. Clin Ther. 2020; 42(8):1452-1466. doi:10.1016/j.clinthera.2020.05.021.

3. Nasser A, Hull JT, Chaturvedi SA, et al. A Phase III, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial Assessing the Efficacy and Safety of Viloxazine Extended-Release Capsules in Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. CNS Drugs. 2022; 36(8):897-915. doi:10.1007/s40263-022-00938-w.

4. Price MZ, Price RL. Extended-Release Viloxazine Compared with Atomoxetine for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. CNS Drugs. 2023; 37(7):655-660. doi:10.1007/s40263-023-01023-6.


คำค้นที่เกี่ยวข้อง:
Viloxazine โรคสมาธิสั้น
 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้