หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Zuranolone ยารับประทานตัวแรกสำหรับรักษาภาวะซึมเศร้าหลังคลอด

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 2 เดือน มกราคม ปี 2567 -- อ่านแล้ว 1,085 ครั้ง
 
ในสหรัฐอเมริกา ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด (postpartum depression) พบได้ 1 ใน 7 ของสตรีในช่วง 1 ปีหลังคลอด โดยอาการที่มักประสบ ได้แก่ ความรู้สึกวิตกกังวล เศร้า เสียใจ หลับยาก เหน็ดเหนื่อยตลอดเวลา มีปัญหาในการใช้สมาธิและการตัดสินใจ ไม่อยากติดต่อกับผู้คน และอาจรุนแรงถึงขั้นมีความคิดอยากทำร้ายตนเองหรือลูกของตนเอง ซึ่งอาการเหล่านี้อาจส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว[1] การรักษาภาวะนี้อย่างทันท่วงทีจะช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมาในอนาคตได้

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 USFDA ได้อนุมัติการใช้ zuranolone (Zurzuvae™) ซึ่งเป็นยาเม็ดชนิดรับประทานตัวแรกที่มีข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาภาวะซึมเศร้าหลังคลอด[2] ทั้งนี้ zuranolone เป็นยาในกลุ่ม neuroactive steroid ที่มีฤทธิ์เป็น GABA-A receptor positive allosteric modulator เช่นเดียวกับ brexanolone ซึ่งเป็นยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำที่ใช้รักษาภาวะซึมเศร้าหลังคลอดอยู่ก่อนหน้า โดยเมื่อโมเลกุลของยาในกลุ่มนี้เข้าจับที่ neuroactive steroid binding site บน GABA-A receptor บริเวณสมอง ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมอารมณ์ ความตื่นตัว พฤติกรรม และสติปัญญา จะช่วยให้ GABA ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ช่วยลด neuronal excitability กระตุ้น GABA-A receptor ได้ดีขึ้น ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลาย ลดความกังวลได้[3] โดย zuranolone (Zurzuvae™) มีขนาดยาที่แนะนำ คือ 50 มิลลิกรัม วันละครั้ง พร้อมอาหาร นาน 14 วัน ส่วนผลข้างเคียงที่น่ากังวล คือ ง่วงซึม ซึ่งทาง USFDA ได้ออกคำเตือนให้ผู้ที่ใช้ยา zuranolone หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ การทำงานกับเครื่องจักร หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่อาจนำมาสู่อันตรายภายใน 12 ชั่วโมงหลังรับประทาน ส่วนผลข้างเคียงอื่น ๆ ที่อาจเกิดได้ เช่น เวียนศีรษะ ท้องเสีย เมื่อยล้า ทางเดินปัสสาวะติดเชื้อ เป็นต้น[4]

เอกสารอ้างอิง

1. National Health Service. Overview - Postnatal depression [Internet]. 2022 [Cited 7 August 2023]. Available from: https://www.nhs.uk/mental-health/conditions/post-natal-depression/overview/

2. U.S. Food & Drug Administration. FDA Approves First Oral Treatment for Postpartum Depression [Internet]. 2023 [Cited 7 August 2023]. Available from: https://www.fda.gov/ news-events/press-announcements/fda-approves-first-oral-treatment-postpartum-depression.

3. Biogen and Sage Therapeutics Announce FDA Accepts Filing of New Drug Application and Grants Priority Review of Zuranolone in the Treatment of Major Depressive Disorder and Postpartum Depression [Internet]. 2023 [Cited 7 August 2023]. Available from: https://investors.biogen.com/news-releases/news-release-details/biogen-and-sage-therapeutics-announce-fda-accepts-filing-new#:~:text=Zuranolone%2C%20a% 20neuroactive%20steroid%2C%20has,to%20help%20reset%20brain%20function.

4. U.S. Food & Drug Administration. ZURZUVAE™ (zuranolone) capsules, for oral use, [controlled substance schedule pending] [Internet]. 2023 [cited 7 August 2023]. Available from: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2023/217369s000lbl.pdf.


คำค้นที่เกี่ยวข้อง:
Zuranolone ภาวะซึมเศร้า ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด
 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้