หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวยา

|<<  1  2  3  4  5  6  7  8  >>| 


|<<  2  3  4  >>| 


21.
Oliceridine…μ-opioid receptor agonist ชนิดใหม่สำหรับระงับอาการปวดเฉียบพลัน
สัปดาห์ที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 อ่านแล้ว 1,241 ครั้ง
22.
Abametapir (metalloproteinase inhibitor)...ยาชนิดใหม่สำหรับกำจัดเหา
สัปดาห์ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 อ่านแล้ว 1,015 ครั้ง
23.
VEGF pathway inhibitors...ความเสี่ยงต่อเอออร์ตาโป่งพอง (aortic aneurysm) และเอออร์ตาฉีก (aortic dissection)
สัปดาห์ที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 อ่านแล้ว 750 ครั้ง
24.
Fixed-dose triple combination สำหรับรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2
สัปดาห์ที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 อ่านแล้ว 1,145 ครั้ง
25.
Fostemsavir…gp120-directed attachment inhibitor ชนิดแรกสำหรับรักษาโรคติดเชื้อเอชไอวี (HIV)
สัปดาห์ที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 อ่านแล้ว 1,258 ครั้ง
26.
Remimazolam...ยาใหม่สำหรับใช้เพื่อการสงบประสาทช่วงทำหัตถการ
สัปดาห์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 อ่านแล้ว 942 ครั้ง
27.
Cyproterone acetate กับมาตรการลดความเสี่ยงต่อเนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง (meningioma)
สัปดาห์ที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 อ่านแล้ว 1,529 ครั้ง
28.
Monoclonal antibodies (mAb) ในปี 2563
สัปดาห์ที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 อ่านแล้ว 1,597 ครั้ง
29.
Lurbinectedin…alkylating agent ชนิดใหม่สำหรับรักษาโรคมะเร็งปอด (ชนิด SCLC)
สัปดาห์ที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 อ่านแล้ว 1,548 ครั้ง
30.
Flortaucipir F-18…PET radiopharmaceutical ชนิดใหม่สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์
สัปดาห์ที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 อ่านแล้ว 1,207 ครั้ง
|<<  1  2  3  4  5  6  7  8  >>| 


|<<  2  3  4  >>| 


ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020