หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ข่าวยาประจำสัปดาห์


ดูข่าวยาทั้งหมด

ตอบปัญหาเรื่องยา


ดูคำตอบทั้งหมด

ความเป็นมาของหน่วยคลังข้อมูลยา


"คลังข้อมูลยา" ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 ภายใต้นโยบายและการสนับสนุนของ อาจารย์ ประดิษฐ์ หุตางกูร คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นคณบดีท่านแรกของคณะเภสัชศาสตร์นี้ โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งหลายท่านด้วยกัน อันได้แก่ ศาสตราจารย์ ฉวี บุนนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิ้นจี่ หวังวีระ, รองศาสตราจารย์ เฉลิมศรี ภุมมางกูร และ รองศาสตราจารย์ธิดา นิงสานนท์ "คลังข้อมูลยา" เมื่อแรกเริ่มถูกจัดตั้งเป็นโครงการเฉพาะกิจสิ้นสุดภายใน 5 ปี ตามระเบียบราชการในสมัยนั้น ต่อมาในสมัยที่ รองศาสตราจารย์ ปราณี ใจอาจ ดำรงตำแหน่งคณบดี (พ.ศ. 2530-2534) รศ.เฉลิมศรีซึ่งดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนาและวางแผนในขณะนั้น ได้เสนอโครงการนี้เข้าไปอยู่ภายใต้งานบริการวิชาการในการปรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 6 ทำให้ "คลังข้อมูลยา" เปลี่ยนสภาพจากโครงการเฉพาะกิจเป็นโครงการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน.


DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ประกาศ
CPE ปี 2563-2564 สามารถเก็บคะแนนได้แล้ว!!
บทความที่ 1 เรื่อง บทบาทของ PD-1 และ PD-L1 inhibitors ในการรักษาโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก
จำนวน 3.5 หน่วยกิต วันที่หมดอายุ 27/10/2563

บทความที่ 2 เรื่อง เภสัชวิทยาและบทบาทของยาต้านฮิสตามีนในโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
จำนวน 3 หน่วยกิต วันที่หมดอายุ 23/2/2564

บทความที่ 3 เรื่อง บทบาทของระบบทางเดินหายใจที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการรักษาด้วยยา
จำนวน 3 หน่วยกิต วันที่หมดอายุ 27/2/2564

บทความที่ 4 เรื่อง การปรับขนาดยาเพื่อใช้สำหรับการรักษา COVID-19 ในผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
จำนวน 2.5 หน่วยกิต วันที่หมดอายุ 7/4/2564

บทความที่ 5 เรื่อง Overview of Novel Coronavirus for Pharmacists
จำนวน 3 หน่วยกิต วันที่หมดอายุ 8/4/2564

บทความที่ 6 เรื่อง การใช้ยาที่ปิดกั้นการส่งสัญญาณของอินเตอร์ลิวคิน 6 ในการรักษา COVID-19
จำนวน 3.5 หน่วยกิต วันที่หมดอายุ 24/9/2564

บทความที่ 7 เรื่อง วัคซีน: ความหวังใหม่ในการป้องกันและรักษา COVID-19
จำนวน 2.5 หน่วยกิต วันที่หมดอายุ 29/9/2564

บทความที่ 8 เรื่อง ข้อมูลปัจจุบันของยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานที่ออกฤทธิ์โดยตรง
จำนวน 3 หน่วยกิต วันที่หมดอายุ 15/10/2564

บทความที่ 9 เรื่อง เรื่องน่ารู้ของ HLA กับประโยชน์ทางการแพทย์และเภสัชกรรม
จำนวน 2.5 หน่วยกิต วันที่หมดอายุ 18/10/2564


>> สมัครสมาชิก (500 บาท/ปี)