หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อยากทราบว่าก่อนใช้ยา Alendronate Bisphosphonate ทำไมต้องดูแลอนามัยในช่องปากให้เสร็จถึงจะเริ่มใช้ได้ จากการศึกษาเบื้องต้นทราบว่าจะทำให้ขากรรไกรตาย อยากทราบสาเหตุที่ส่งผลถึงขากรรไกร

ถามโดย ทิพธัญญา เพ็งนวม เผยแพร่ตั้งแต่ 08/06/2018-23:54:01 -- 1,136 views
 

คำตอบ

อะเลนโดรเนต (alendronate) เป็นยารักษาโรคกระดูกพรุน จัดอยู่ในกลุ่มบิสฟอสโฟเนต (bisphosphonates) ตามลักษณะโครงสร้างของยา ที่ผ่านมามีรายงานถึงความเสี่ยงต่อการเกิดขากรรไกรตาย (osteonecrosis of the jaw) จากการใช้ยาในกลุ่มนี้ ซึ่งอาจสัมพันธ์กับชนิดยา ขนาดยา ระยะเวลาที่ใช้ อายุผู้ที่ใช้ยา อนามัยของช่องปาก การบาดเจ็บของกระดูกขากรรไกร (รวมถึงการทำหัตถการทันตกรรมที่ทำให้บาดเจ็บรุนแรง) ด้วยเหตุนี้เมื่อใช้ยาในกลุ่มนี้จึงมีข้อแนะนำให้ดูแลอนามัยในช่องปาก สำหรับสาเหตุที่ยาทำให้ขากรรไกรตายยังไม่ทราบแน่ชัด อาจเกี่ยวข้องกับการที่ยาในกลุ่มนี้มีฤทธิ์รบกวนการขนส่งพลังงานในเซลล์ ฤทธิ์ขัดขวางการสร้างโปรตีนที่สำคัญต่อเซลล์ และฤทธิ์ยับยั้งการงอกของเส้นเลือด สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาในกลุ่มบิสฟอสโฟเนตและยาอื่นที่อาจทำให้กระดูกขากรรไกรตาย ได้จาก “ข่าวยา” เรื่อง “Drug-induced osteonecrosis of the jaw” ในเว็บไซต์ของ “คลังข้อมูลยา” ได้ที่ https://pharmacy.mahidol.ac.th/dic/news_week_full.php?id=1334 Keywords: อะเลนโดรเนต, alendronate, ยารักษาโรคกระดูกพรุน, บิสฟอสโฟเนต, bisphosphonates, กระดูกขากรรไกรตาย, osteonecrosis of the jaw
Reference:
1. นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์. ยารักษาโรคกระดูกพรุนกลุ่ม Bisphosphonates. สารคลังข้อมูลยา 2560; 19(1):15-32.
2. Heng C, Badner VM, Vakkas TG, Johnson R, Yeo Y. Bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw in patients with osteoporosis. Am Fam Physician 2012; 85:1134-41.
3. Fliefel R, Tröltzsch M, Kühnisch J, Ehrenfeld M, Otto S. Treatment strategies and outcomes of bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw (BRONJ) with characterization of patients: a systematic review. Int J Oral Maxillofac Surg 2015; 44:568-85.
กล้ามเนื้อและข้อต่อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020