หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ถามเรื่องยาคลอโรควีนค่ะ เป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอย กินยาคลอโรควีนขนาด250มิลลืกรัม วันละครึ่งเม็ด คือ125มิลลิกรัมค่ะ เว้นวันจันทร์และวันศุกร์. อยากทราบว่าถ้าต้องการมีลูก กินยาปริมาณเท่านี้จะมีผลต่อลูกหรือไม่คะ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย อภัสนันท์ วงศ์จันนา เผยแพร่ตั้งแต่ 25/01/2018-10:20:32 -- 916 views
 

คำตอบ

คลอโรควิน (chloroquine) เป็นยาต้านโรคมาเลเรียที่มีการนำมาใช้ในการรักษาโรคอื่นด้วยรวมถึงโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ขนาดยาที่แนะนำคือ 150 มิลลิกรัมต่อวัน สูงสุดไม่เกินวันละ 2.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ขนาดยาที่ใช้อาจลดลงเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดผลเสียต่อจอตา การใช้ยาคลอโรควินนั้นยังไม่มีการศึกษาที่มากพอถึงความปลอดภัยของการใช้ยานี้ในหญิงตั้งครรภ์ มีเพียงการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่ายานี้ทำให้เกิดอันตรายต่อตัวอ่อน จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ในหญิงตั้งครรภ์ Keywords: คลอโรควิน, ตั้งครรภ์, โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์, chloroquine
Reference:
1. Aralen® [package insert]. US: Sanofi-Aventis; 2017
2. MIMS Online [Internet]. Mims Thailand; c2018. Available from: http://www.mims.com/thailand/drug/info/alimemazine/?type=brief&mtype=generic
3. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation. 8th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins; 2008
กล้ามเนื้อและข้อต่อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020