หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ข่าวยาประจำสัปดาห์<< First | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Last >> 


81. ฮอร์โมนคุมกำเนิด...เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าหรือไม่?
สัปดาห์ที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 -- ฮอร์โมนคุมกำเนิดเป็นยาที่มีประโยชน์มาก อย่างไรก็ตามมีข้อกังวลถึงผลกระทบต่ออารมณ์จนอาจทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า (depression) ข้อมูลจากศึกษามีทั้งพบความสัมพันธ์และไม่พบความสัมพันธ์ของการใช้ฮอร์โมนคุมกำเนิดกับผลกระทบต่ออารมณ์และการเกิดภาวะซึมเศร้า กรณีที่พบ... อ่านแล้ว 2425 ครั้ง
82. ชื่อยายุคใหม่...บอกข้อมูลเบื้องต้นได้ (ตอนที่ 1)
สัปดาห์ที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 -- การคิดค้นยาใหม่ออกสู่ท้องตลาดดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง มีทั้งชนิดที่เป็นยาเคมีสังเคราะห์ (synthetic chemical drugs) และยาชีววัตถุ (biologic drugs) นำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในการรักษาโรคต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง การที่ยามีความแตกต่างกันทั้งด้านโครงสร้าง ต... อ่านแล้ว 3846 ครั้ง
83. ยาต้านไวรัสตับอักเสบซี (กลุ่ม direct-acting antivirals)…อาจทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
สัปดาห์ที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 -- ยาต้านไวรัสตับอักเสบซีกลุ่ม direct-acting antivirals มีบทบาทมากในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง (chronic hepatitis C) มียาในกลุ่มนี้ออกวางจำหน่ายมากมาย แบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ (ดูตาราง) ได้แก่ NS3/4A protease inhibitors (ชื่อยาลงท้ายด้วย “previr”), N... อ่านแล้ว 2058 ครั้ง
84. Duvelisib…PI3K inhibitor ชนิดใหม่สำหรับรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
สัปดาห์ที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 -- Phosphoinositide 3-kinase หรือ phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) เป็นเอนไซม์ที่มีบทบาทในการเจริญของเซลล์, การเคลื่อนที่, การดำรงชีพ, intracellular trafficking ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งด้วย หากกระตุ้นการทำงานของ PI3K จะเกิดก... อ่านแล้ว 2430 ครั้ง
85. Fremanezumab และ galcanezumab...monoclonal antibody ชนิดใหม่สำหรับรักษาไมเกรน
สัปดาห์ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 -- จากการทราบถึงบทบาทของ calcitonin gene-related peptide (CGRP) ในโรคปวดศีรษะไมเกรน (migraine) ทำให้มีการพัฒนายาที่ขัดขวางการออกฤทธิ์ของ CGRP โดยเฉพาะยาชีววัตถุในกลุ่ม monoclonal antibodies ซึ่งมีทั้งชนิดที่ออกฤทธิ์จับโดยตรงกับ CGRP และชนิดที่ออกฤทธิ์จั... อ่านแล้ว 1621 ครั้ง
86. ผลิตภัณฑ์ช่วยให้ผิวนุ่มและชุ่มชื้น (emollients)...เตือนอีกถึงอันตรายจากการติดไฟและเกิดแผลไฟไหม้รุนแรง
สัปดาห์ที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 -- ผลิตภัณฑ์ช่วยให้ผิวนุ่มและชุ่มชื้น (emollients) มักมีพาราฟินเป็นส่วนประกอบ โดยทั่วไปทำในรูปครีมทาผิว พาราฟินเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ เป็นสารที่ช่วยให้ไฟติด เมื่อใช้ครีมทาผิวจะทำให้เปื้อนเสื้อผ้าที่ใส่และผ้าปูที่นอนได้ ก... อ่านแล้ว 1646 ครั้ง
87. Fluoroquinolones กับความเสี่ยงต่อเอออร์ตาโป่งพอง (aortic aneurysm) และฉีก
สัปดาห์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 -- Fluoroquinolones เป็นยาต้านจุลชีพที่มีบทบาทมากในการรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียทั้งชนิดแกรมบวก (gram-positive bacteria) และแกรมลบ (gram-negative bacteria) มียามากมายในกลุ่มนี้ เช่น ciprofloxacin, delafloxacin, gemifloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, n... อ่านแล้ว 3043 ครั้ง
88. Hydrochlorothiazide กับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งผิวหนัง (ชนิด non-melanoma) เมื่อใช้เป็นเวลานานมาก
สัปดาห์ที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 -- โรคมะเร็งผิวหนังมีหลายชนิด ที่สำคัญ ได้แก่ basal-cell carcinoma (BCC), squamous-cell carcinoma (SCC) และเมลาโนมา (melanoma) โรคมะเร็งผิวหนังชนิดที่ไม่ใช่เมลาโนมา (non-melanoma skin cancer) พบได้มากกว่าชนิดเมลาโนมาแต่มีพัฒนาการช้ากว่าและมีความรุนแรงน้... อ่านแล้ว 1810 ครั้ง
89. Sildenafil อาจทำให้ทารกแรกคลอดมีภาวะความดันเลือดในปอดสูงหากมารดาใช้ยาขณะตั้งครรภ์
สัปดาห์ที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 -- Sildenafil เป็น phosphodiesterase-5 inhibitor (หรือ PDE-5 inhibitor) ใช้รักษาภาวะความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูง (pulmonary arterial hypertension) ในเด็กและผู้ใหญ่ และใช้รักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย (erectile dysfunction) หญิงมีครรภ์ที่ใช้ยานี้อา... อ่านแล้ว 3994 ครั้ง
90. Baloxavir marboxil…ยาใหม่สำหรับรักษาโรคไข้หวัดใหญ่
สัปดาห์ที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 -- โรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากไวรัส (influenza virus) ไวรัสไข้หวัดใหญ่เป็น RNA virus การระบาดในคนเป็น type A, B และ C (ส่วน type D ยังไม่พบการระบาดในคน) ซึ่ง type A พบมากที่สุดและทำให้เกิดการระบาดรุนแรงได้อย่างกว้างขวาง ไวรัสไข้หวัดใหญ่ type A แบ่งเป็นชนิดย่อ... อ่านแล้ว 10627 ครั้ง
<< First | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Last >> DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล