หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Letermovir สำหรับป้องกัน CMV ในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 4 เดือน กันยายน ปี 2566 -- อ่านแล้ว 1,591 ครั้ง
 
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ค.ศ. 2023 คณะกรรมการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติให้ใช้ letermovir (Prevymis) เพื่อป้องกันการติดเชื้อ cytomegalovirus (CMV) สำหรับผู้ป่วยปลูกถ่ายไตที่มีความเสี่ยงสูง เพิ่มเติมจากเดิมที่อนุมัติให้ใช้ในผู้ที่ได้รับการปลูกถ่าย allogeneic hematopoietic stem cell เท่านั้น [1] ทั้งนี้ยามาตรฐานเดิมที่ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อ CMV สำหรับผู้ป่วยปลูกถ่ายไต คือ valganciclovir ซึ่งออกฤทธิ์ยับยั้ง DNA polymerase มีผลข้างเคียงที่สำคัญในการกดไขกระดูก (myelotoxicity) และต้องมีการปรับขนาดยาตามการทำงานของไต รวมถึงพบการดื้อยา valganciclovir ในผู้ป่วยบางราย แตกต่างจาก letermovir ที่ออกฤทธิ์ยับยั้ง DNA terminase complex มีผลข้างเคียงในการกดไขกระดูกต่ำ ไม่ต้องปรับขนาดยาตามการทำงานของไต และยังไม่พบการดื้อยาข้ามกลุ่มกับยาต้านไวรัส CMV ชนิดอื่น ๆ

การอนุมัติข้อบ่งใช้ของ letermovir อ้างอิงจาก phase 3 trial[2] ที่ตีพิมพ์ใน Journal of the American Medical Association (JAMA) โดยเป็นการทดลองแบบ randomized, double-masked trial เปรียบเทียบระหว่างการใช้ letermovir กับ valganciclovir ในผู้ป่วยที่ไม่เคยมีการติดเชื้อ CMV มาก่อน (CMV-seronegative) และได้รับการปลูกถ่ายไตจากผู้ที่มีการติดเชื้อ CMV (CMV-seropositive) ซึ่งศึกษาในผู้ป่วยทั้งหมด 601 ราย โดยแบ่งออกเป็นผู้ที่ได้รับ letermovir 289 ราย และผู้ที่ได้รับ valganciclovir 297 ราย ผลการศึกษาพบว่าการใช้ letermovir มีประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่า valganciclovir ในการป้องกันการติดเชื้อ CMV โดยกลุ่มที่ได้รับ letermovir มีอัตราการติดเชื้อ CMV เท่ากับ 10.4% ซึ่งไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกลุ่มที่ได้รับ valganciclovir ที่มีอัตราการติดเชื้อ CMV เท่ากับ 11.8% (95% CI -6.5% to 3.8%) นอกจากนี้ กลุ่มที่ได้รับ letermovir ยังมีอัตราการเกิด leukopenia หรือ neutropenia อยู่ที่ 26% ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับ valganciclovir ซึ่งมีอัตราการเกิด leukopenia หรือ neutropenia อยู่ที่ 64% อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (95% CI -45.1% to -30.3%; P<0.001) ทั้งนี้รายงานผลข้างเคียงที่พบบ่อยของ letermovir ในการศึกษานี้ ได้แก่ อาการท้องเสีย อาการสั่น (tremor) และการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ

เอกสารอ้างอิง

1. Merck.com. U.S. FDA Approves New Indication for Merck’s PREVYMIS® (letermovir) for Prevention of Cytomegalovirus (CMV) Disease in High-Risk Adult Kidney Transplant Recipients [internet]. 2023 [cited 2023 June 13]. Available from: https://www.merck.com/news/u-s-fda-approves-new-indication-for-mercks-prevymis-letermovir-for-prevention-of-cytomegalovirus-cmv-disease-in-high-risk-adult-kidney-transplant-recipients/.

2. Limaye AP, Budde K, Humar A, et al. Letermovir vs Valganciclovir for Prophylaxis of Cytomegalovirus in High-Risk Kidney Transplant Recipients: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2023; 10.1001/jama.2023.9106.


คำค้นที่เกี่ยวข้อง:
letermovir CMV ปลูกถ่ายไต
 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้