หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวยา

|<<  1  2  3  4  5  6  7  8  >>| 


|<<  3  4  5  >>| 


31.
Ozanimod...sphingosine 1-phosphate receptor (S1PR) modulator ชนิดใหม่สำหรับรักษา multiple sclerosis
สัปดาห์ที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 อ่านแล้ว 1,536 ครั้ง
32.
Tofacitinib (ยารักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์)...ความเสี่ยงต่อภาวะลิ่มเลือดหลุดอุดหลอดเลือดดำและการติดเชื้อที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
สัปดาห์ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 อ่านแล้ว 1,849 ครั้ง
33.
Kinase inhibitors ในปี 2020: update 1
สัปดาห์ที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 อ่านแล้ว 2,413 ครั้ง
34.
ยาต้านไซโตไคน์กับการรักษาโควิด-19
สัปดาห์ที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 อ่านแล้ว 2,165 ครั้ง
35.
Kinase inhibitors ชนิดใหม่ (pemigatinib, selumetinib และ tucatinib) สำหรับรักษาเนื้องอกและโรคมะเร็ง
สัปดาห์ที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 อ่านแล้ว 1,947 ครั้ง
36.
Sacituzumab govitecan…anti-Trop-2 antibody drug conjugate สำหรับรักษาโรคมะเร็งเต้านม (metastatic triple-negative breast cancer)
สัปดาห์ที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 อ่านแล้ว 1,242 ครั้ง
37.
Baricitinib (ยารักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์) กับความเสี่ยงต่อภาวะลิ่มเลือดหลุดอุดหลอดเลือดดำ
สัปดาห์ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 อ่านแล้ว 1,749 ครั้ง
38.
คลอโรควิน (chloroquine) และไฮดรอกซีคลอโรควิน (hydroxychloroquine)...ความหวังในการรักษาโควิด-19 (COVID-19)
สัปดาห์ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 อ่านแล้ว 4,736 ครั้ง
39.
วัคซีนโควิด-19...สู่การศึกษาทางคลินิก
สัปดาห์ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 อ่านแล้ว 1,621 ครั้ง
40.
Montelukast...การเตือนถึงอาการข้างเคียงต่อสุขภาพจิต (mental health)
สัปดาห์ที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 อ่านแล้ว 2,625 ครั้ง
|<<  1  2  3  4  5  6  7  8  >>| 


|<<  3  4  5  >>| 


ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020