หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แพ้ยา ciprofoxcin กิน Amoxy ได้ไหม

ถามโดย ดุษฎี เผยแพร่ตั้งแต่ 08/07/2020-22:44:37 -- 1,170 views
 

คำตอบ

ผู้ที่มีประวัติเกี่ยวกับการแพ้สิ่งต่าง ๆ ได้ง่าย รวมถึงการแพ้ยา ไม่ว่าเป็นยาชนิดใดก็ตาม ควรระมัดระวังถึงการแพ้ยาชนิดอื่นด้วย โดยเฉพาะยาที่มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายกัน สำหรับ ciprofloxacin เป็นยาในกลุ่มฟลูออโรควิโนโลน (fluoroquinolones) มีโครงสร้างทางเคมีที่แตกต่างจาก amoxicillin ซึ่งเป็นยาในกลุ่มเพนิซิลิน (penicillins) โดยทั่วไปผู้ที่แพ้ยา ciprofloxacin จึงสามารถรับประทาน amoxicillin ได้ แต่อย่างไรก็ตามยาทุกชนิดมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการแพ้ได้ ดังนั้นภายหลังรับประทานยา ควรสังเกตว่ามีความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับอาการแพ้ยาเกิดขึ้นหรือไม่ เช่น ผื่นขึ้น อาจมีอาการคันร่วมด้วย บางรายอาจเกิดอาการแพ้รุนแรง เช่น หน้าบวม ปากบวม หายใจลำบาก ให้รีบเข้ารับการรักษา และไม่ใช้ amoxicillin ตลอดจนยาอื่นในกลุ่มเพนิซิลินหรือยาที่มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายกันอีกต่อไป Keywords: amoxicillin, penicillins, ciprofloxacin, fluoroquinolones, อะม็อกซี่ซิลลิน, เพนิซิลิน, ไซโปรฟลอกซาซิน, ฟลูออโรคควิโนโลน, การแพ้ยา
Reference:
1. Zagursky RJ, Pichichero ME. Cross-reactivity in beta-lactam allergy. J Allergy Clin Immunol Pract. 2018;6:72-81.
2. PubChem. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US), National Center for Biotechnology Information. PubChem Compound Summary for CID 33613, Amoxicillin. 2020. Available from: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Amoxicillin
3. PubChem. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US), National Center for Biotechnology Information. PubChem Compound Summary for CID 2764, Ciprofloxacin. 2020. Available from: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ciprofloxacin
ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020