หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การใช้ Acyclovir 200mg 2 tab TID ทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ HSV หรือไม่คะ

ถามโดย GG เผยแพร่ตั้งแต่ 07/07/2020-11:12:29 -- 431 views
 

คำตอบ

acyclovir เป็นยาต้านไวรัส นำมาใช้รักษาโรคเริม (ซึ่งเกิดจาก herpes simplex virus หรือ HSV) และโรคที่เกิดจากไวรัสอื่นบางชนิด มีการนำยานี้มาใช้เพื่อป้องกันการกำเริบของเชื้อ HSV ในผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำ โดยขนาดยาและระยะเวลาที่ใช้จะขึ้นกับสภาพการป่วย แต่ไม่พบการใช้ในขนาดยาตามที่ถามมานั้น Keywords: acyclovir, ยารักษาโรคเริม, ยารักษา herpes simplex virus
Reference:
1. Kimberlin DW, Whitley RJ. Antiviral therapy of HSV-1 and -2. Human herpesviruses: biology, therapy, and immunoprophylaxis. cambridge 2007. Chapter 64. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK47444/
2. Acyclovir (systemic): drug information. Uptodate.com. 2020. Available from: https://www.uptodate.com/contents/acyclovir-systemic-drug-information?search=acyclovir&source=panel_search_result&selectedTitle=1~142&usage_type=panel&display_rank=1#F7901185
ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020