หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ตอบปัญหาเรื่องยาโดยเภสัชกรหน่วยคลังข้อมูลยาการใช้ Acyclovir 200mg 2 tab TID ทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ HSV หรือไม่คะ


รหัสคำถาม: 7829 ถามโดย: GG (นักศึกษา) เมื่อ: 07/07/2020-11:12:29 -- อ่านแล้ว 22 คร้ัง


คำตอบจากเภสัชกร

acyclovir เป็นยาต้านไวรัส นำมาใช้รักษาโรคเริม (ซึ่งเกิดจาก herpes simplex virus หรือ HSV) และโรคที่เกิดจากไวรัสอื่นบางชนิด มีการนำยานี้มาใช้เพื่อป้องกันการกำเริบของเชื้อ HSV ในผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำ โดยขนาดยาและระยะเวลาที่ใช้จะขึ้นกับสภาพการป่วย แต่ไม่พบการใช้ในขนาดยาตามที่ถามมานั้น

Keywords: acyclovir, ยารักษาโรคเริม, ยารักษา herpes simplex virus

อ้างอิงจาก:
1. Kimberlin DW, Whitley RJ. Antiviral therapy of HSV-1 and -2. Human herpesviruses: biology, therapy, and immunoprophylaxis. cambridge 2007. Chapter 64. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK47444/
2. Acyclovir (systemic): drug information. Uptodate.com. 2020. Available from: https://www.uptodate.com/contents/acyclovir-systemic-drug-information?search=acyclovir&source=panel_search_result&selectedTitle=1~142&usage_type=panel&display_rank=1#F7901185


ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (105 KB.)ดูคำถามทั้งหมดDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล