หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัคซีน FluQuadri (Vacuna Antiinfluenza Tetravalente) สามารถฉีด im ในคนไข้หลังฟอกไตได้หรือไม่ จะมีผลด้านการติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรือไม่

ถามโดย อัญชนา เผยแพร่ตั้งแต่ 10/06/2020-17:29:22 -- 1,284 views
 

คำตอบ

FluQuadri® (quadrivalent inactivated influenza vaccine) เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย ใช้ป้องกันการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ ครอบคลุมเชื้อไวรัส 4 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ A (H1N1) และ A (H3N2) ร่วมกับสายพันธุ์ B อีก 2 สายพันธุ์คือ Victoria และ Yamagata โดยฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อ (intramuscular injection; IM) วัคซีนชนิดนี้สามารถฉีดให้กับผู้ป่วยที่มีการฟอกไตเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ โดยไม่มีผลเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเนื่องจากวัคซีนนี้เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย Keywords: inactivated vaccine, intramuscular injection, ผู้ป่วยฟอกไต, วัคซีนไข้หวัดใหญ่, วัคซีนชนิดเชื้อตาย
Reference:
1. Sanofi Pasteur. Full prescribing information; FluQuadri (quadrivalent inactivated influenza vaccine). 2018. Available from: http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/Shared%20Documents/Vaccine/U1DR2C10B2580000311C-SPC.pdf
2. กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. ตำราวัคซีนและการสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค ปี 2562. กรุงเทพมหานคร: เวิร์ค พริ้นติ้ง; 2562.
3. National Kidney Foundation. Vaccines and dialysis what you need to know. 2015. Available from: https://www.kidney.org/sites/default/files/PatBro_Vaccines_and_%20Dialysis.pdf
ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020