หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ยา doxycycline ทำให้หยุดสูงไหมคะ

ถามโดย meme เผยแพร่ตั้งแต่ 06/04/2020-14:55:34 -- 601 views
 

คำตอบ

Doxyclycline เป็นยาต้านจุลชีพในกลุ่มเตตราไซคลิน (tetracyclines) ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ยานี้สามารถสะสมที่ฟันและกระดูกได้ ทำให้สีของฟันเปลี่ยนถาวรและช่วงที่ใช้ยาจะรบกวนการเจริญเติบโตของกระดูกในเด็ก ทำให้อัตราความสูงต่ำกว่าเด็กอื่น และเมื่อหยุดใช้ยาผลรบกวนการเจริญเติบโตของกระดูกจะหมดไป จึงไม่แนะนำให้ใช้ยานี้ในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 8 ปี ยกเว้นกรณีที่ใช้เพื่อรักษาโรคแอนแทรกซ์ (anthrax) หรือโรคติดเชื้อริกเกตเชีย (rickettsia) ซึ่งต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำโดยแพทย์เฉพาะทาง แต่ในผู้ที่มีอายุมากขึ้นจะไม่พบผลไม่พึงประสงค์ดังกล่าวหรือพบได้น้อย เนื่องจากในผู้ใหญ่จะมีการเจริญเติบโตของกระดูกในด้านความยาวน้อยกว่าในเด็ก Keywords: doxycycline, กระดูกและฟัน, เด็ก, ความสูง
Reference:
1. Micromedex®. In-Depth Answer, Doxycycline [Online].2020.Available from: https://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/16EC15/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSHIELDSYNC/E74AD6/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?SearchTerm=Doxycycline&fromInterSaltBase=true&false=null&false=null&=null#close.
2. Holmes NE, Charles PGP. Safety and efficacy review of doxycycline. Clin Med Ther 2009;1:471-82.
3. Mayo Foundation for Medical Education and Research. Drugs and Supplements: Doxycycline (Oral Route), 2020. Available from: https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/doxycycline-oral-route/before-using/drg-20068229.
4. Holmes NE, Charles PGP. Safety and efficacy review of doxycycline. Clin Med Therapeut 2009;1:471-82.
ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020