หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ให้นมบุตรอยู่สามารถทานยา Amoxicillin as trihydrate 875 mg Clavulanic acid (as potassium salt) 125 mg

ถามโดย kik เผยแพร่ตั้งแต่ 23/03/2020-15:45:19 -- 847 views
 

คำตอบ

Amoxicillin/clavulanate เป็นยาสูตรผสมที่มี amoxicillin 875 มิลลิกรัมผสมกับ clavulanic acid 125 มิลลิกรัม ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่มีความไวต่อยาชนิดนี้ โดยรับประทานทุก 12 ชั่วโมง ยา amoxicillin ถูกขับออกทางน้ำนมได้ในความเข้มข้นต่ำ อย่างไรก็ตามอาจทำให้ทารกท้องเสียได้ ถึงแม้ว่าโดยทั่วไปอาการท้องเสียจะเกิดไม่รุนแรงและไม่จำเป็นต้องใช้ยารักษา ส่วนยา clavulanate ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับการขับออกทางน้ำนม อย่างไรก็ตามหากมารดาใช้ดังกล่าว ควรติดตามผลไม่พึงประสงค์ต่อทางเดินอาหารในทารก เช่น ท้องเสีย การติดเชื้อราในทางเดินอาหาร เป็นต้น ตลอดจนติดตามอาการแพ้ยาในทารก นอกจากนี้ระดับยาสูงสุดในน้ำนมเกิดขึ้นที่เวลา 4-5 ชั่วโมงหลังรับประทานยา ด้วยเหตุนี้มารดาอาจให้นมบุตรหลังจากรับประทานยาไปแล้วประมาณ 7-8 ชั่วโมง หรือให้ก่อนรับประทานยามื้อถัดไป หรือปั๊มน้ำนมเก็บไว้ในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อให้มีปริมาณยาในน้ำนมต่ำและลดการเกิดผลไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดกับทารก Keywords: amoxicillin/clavulanate, ให้นมบุตร, ผลไม่พึงประสงค์
Reference:
1. Doi Y, Chambers HF. Penicillins and beta-lactamase inhibitors. In: Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ, editors. Mandell, Douglas, and Bennett’s principles and practice of infectious diseases. 8th ed. Philadelphia: Saunders, 2015:263-77.
2. Briggs GG, Freeman RK, editors. Drugs in pregnancy and lactation. 10th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2014.
3. Micromedex®. In-Depht Answer, Amoxicillin/clavulanate potassium, 2020. Available from: https://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/PF DefaultActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?navitem=topHome&isToolPage=true#
ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020